intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống thông tin kế toán 1

Xem 1-20 trên 532 kết quả Hệ thống thông tin kế toán 1
 • Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán" giúp người học có thể trình bày về hệ thống thông tin kế toán, giải thích tác động CNTT đến hệ thống kế toán, trình bày những nghề nghiệp liên quan, chuẩn bị môi trường kế toán bảng tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p abcxyz123_07 04-04-2020 23 2   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 6: Lập báo cáo tài chính trên bảng tính" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể Giải thích mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính và nguồn dữ liệu, ứng dụng công cụ hàm để truy xuát dữ liệu và trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p abcxyz123_07 04-04-2020 13 2   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán" giới thiệu cho người học một số kiến thức về nghề kế toán, giải thích tác động CNTT đến hệ thống kế toán, trình bày những nghề nghiệp liên quan, chuẩn bị môi trường kế toán bảng tính.

  pdf29p bautroibinhyen12 07-01-2017 49 1   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 5: Trình bày các bảng tổng hợp chi tiết" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Giải thích các mối quan hệ giữa các bảng tổng hợp chi tiết và nguồn dữ liệu, ứng dụng công cụ hàm để truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p abcxyz123_07 04-04-2020 9 1   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán P3 - Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống thông tin quản lý, hệ thống thông tin kế toán, các công cụ kỹ thuật mô tả hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p bautroibinhyen13 10-01-2017 104 9   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán P3 - Chương 1: Tổng quan hệ thống thông tin kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin quản lý, hệ thống thông tin kế toán, các công cụ kỹ thuật mô tả hệ thống thông tin. Mời các bạn tham khảo.

  pdf17p thangnamvoiva22 03-10-2016 92 8   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 1: Tiếp cận với phần mềm kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hệ thống thông tin kế toán, các cấp độ ứng dụng công nghệ thông tin vào kế toán, khởi tạo cơ sở dữ liệu kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p tieu_vu08 05-05-2018 103 7   Download

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án được kết cấu thành ba chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất. Chương 2. Thực trạng hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam. Chương 3. Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam.

  pdf285p hanh_tv30 24-04-2019 37 5   Download

 • "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán – Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán" với các nội dung các khái niệm về hệ thống thông tin kế toán; cấu trúc hệ thống thông tin kế toán; hệ thống thông tin kế toán – mối quan hệ với kế toán và hệ thống thông tin; phân loại hệ thống thông tin; các loại thông tin trong doanh nghiệp; bản chất hệ thống thông tin kế toán...

  pdf45p kequaidan7 03-09-2020 18 4   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán P3 - Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức về hệ thống thông tin quản lý, hệ thống thông tin kế toán, các công cụ kỹ thuật mô tả hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p bautroibinhyen13 10-01-2017 64 3   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 1: Tiếp cận với phần mềm kế toán cung cấp cho người học các khái niệm, phân tích các thành phần của HTTTKT, tiếp cận phần mềm kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt52p dien_vi08 18-11-2018 30 3   Download

 • "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán" trình bày khái niệm và bản chất hệ thống thông tin kế toán; vai trò của hệ thống thông tin kế toán trong một hệ thống quản lý, đặc biệt là một doanh nghiệp; vai trò của người kế toán viên trong một hệ thống thông tin kế toán, trong điều kiện kế toán thủ công, điều kiện có máy tính, và điều kiện tự động hóa công tác kế toán.

  pdf13p nguathienthan9 10-12-2020 15 2   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán P2 - Chương 1: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ MS SQL server 2008" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các bước thiết kế cơ sở dữ liệu, các khái niệm cơ bản, hệ cơ sở dữ liệu quan hệ MS SQL server 2008. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p bautroibinhyen13 10-01-2017 53 1   Download

 • "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán" được biên soạn với mục tiêu cung cấp các kiến thức về khái niệm về hệ thống và hệ thống thông tin quản lý; khái niệm và vai trò của hệ thống thông tin kế toán; các yếu tố cấu thành hệ thống thông tin kế toán; các mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin kế toán.

  pdf36p nguathienthan9 11-12-2020 12 0   Download

 • Hệ thống là một tập hợp các thành phần kết hợp với nhau và cùng nhau hoạt động để đạt được các mục tiêu đã định trước. Một hệ thống bất kỳ đều có ba đặc điểm sau: Các đặc điểm hữu hình. Cách thức hay phương pháp xử lý. Mục tiêu đạt đến của hệ thống. Để hiểu rõ và nắm được kiến thức về hệ thống cũng như hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu

  pdf144p bebebongbong12 16-10-2013 367 65   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1 - Phần 1: Ứng dụng excel trong kế toán nhằm cung cấp kiến thức giúp sinh viên tổ chức xử lý công tác kế toán trên phần mềm Excel. Cung cấp kiến thức căn bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và tổ chức dữ liệu kế toán.

  pdf14p navy_12 21-05-2014 193 23   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 4: Kỹ thuật lập các sổ chi tiết và sổ cái kế toán" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể lập các sổ chi tiết, lập các sổ cái kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf5p nguoibakhong01 02-09-2017 29 4   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 1:Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán" cung cấp các kiến thức giúp cho người học các kiến thức cơ bản về nghề kế toán, hệ thống thông tin kế toán, giải thích tác động CNTT đến hệ thống kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p nguoibakhong01 02-09-2017 26 4   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 3: Lập các sổ nhật ký" đã giới thiệu việc trình bày thông tin theo hình thức nhật ký chung, lập các sổ nhật ký chuyên dùng, lập sổ nhật ký chung. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf20p nguoibakhong01 02-09-2017 44 4   Download

 • Mục tiêu của bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 5: Kỹ thuật lập các sổ chi tiết và sổ cái kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức về lập các sổ chi tiết, lập các sổ cái kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p bautroibinhyen12 07-01-2017 35 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống thông tin kế toán 1
p_strCode=hethongthongtinketoan1

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2