intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống thông tin kế toán 1

Xem 1-0 trên 0 kết quả Hệ thống thông tin kế toán 1
 • Giáo trình PLC cơ bản được thiết kế theo mô đun thuộc hệ thống mô đun/môn học của chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp dành cho cấp trình độ Cao đẳng. Giáo trình kết cấu gồm 6 bài và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: đại cương về điều khiển lập trình; các phép toán nhị phân của PLC; các phép toán số của PLC; xử lý tín hiệu analog;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf62p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Mạng máy tính và Internet (Nghề: Thiết kế đồ họa - Trung cấp) được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề Thiết kế đồ họa đáp ứng cho hệ đào tạo Trung cấp. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: xác định và thao tác cách thức kết nối mạng với Internet; mô hình hoạt động của WWW; dịch vụ www trên Internet; xác định các nguyên tắc tìm kiếm và chọn lọc các thông tin tìm kiếm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf60p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Điện tử cơ bản (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng) được thiết kế theo mô đun thuộc hệ thống mô đun/môn học của chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp ở cấp trình độ Cao đẳng nghề, và được dùng làm giáo trình cho học viên trong các khóa đào tạo. Giáo trình kết cấu gồm 9 bài và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: tranzitor trường; một số linh kiện đặc biệt; mạch nguồn 1 chiều; mạch khuếch đại tín hiệu; khuếch đại thuật toán;...

  pdf73p hayatogokudera 18-07-2022 2 2   Download

 • Giáo trình Công tác văn thư trong tổ chức Đảng - Đoàn thể (Nghề: Kế toán tin học - Cao đẳng) nhằm giúp học viên trình bày được nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; kể tên hệ thống văn bản của các cơ quan, tổ chức Đảng. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: hệ thống văn bản của Đảng; tên cơ quan ban hành văn bản; lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ; quản lý và sử dụng con dấu;...

  pdf67p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Kế toán quản trị gồm có 6 bài, trình bày cụ thể như sau: Những vấn đề chung về kế toán quản trị; Chi phí và phân loại chi phí; Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; Dự toán sản xuất kinh doanh; Định giá bán sản phẩm; Thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình.

  pdf77p dongcoxanh25 12-07-2022 10 4   Download

 • Giáo trình "Cơ sở dữ liệu (Tập 1)" trình bày các kỹ thuật tổ chức dữ liệu ở dạng mô hình liên kết thực thể, hay mô hình quan hệ, chuẩn hóa mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, cũng như sử dụng các phép toán đại số quan hệ hoặc SQL để truy vấn thông tin từ cơ sở dữ liệu. Giáo trình kết cấu gồm 3 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan cơ sở dữ liệu; cơ sở dữ liệu quan hệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf126p ryomaechizen 01-07-2022 2 1   Download

 • Giáo trình "Nhập môn Tài chính - Tiền tệ" là tài liệu cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo về kinh tế như quản trị doanh nghiệp, kinh tế thương mại, kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử. Giáo trình được kết cấu thành 12 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: những vấn đề cơ bản về tài chính; những vấn đề cơ bản về tiền tệ; Ngân sách Nhà nước; tài chính doanh nghiệp; bảo hiểm; tín dụng;...

  pdf193p ryomaechizen 01-07-2022 16 4   Download

 • Giáo trình "Tổ chức công tác kế toán" được biên soạn nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu tài liệu giảng dạy, học tập giúp sinh viên hệ thống hóa các kiến thức khoa học về tổ chức công tác kế toán phù hợp với phát triển của nghề nghiệp và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong kế toán. Giáo trình gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm các chương: Chương 1: tổng quan về tổ chức công tác kế toán; chương 2 tổ chức bộ máy, lựa chọn chính sách kế toán và kiểm tra kế toán; chương 3: tổ chức thu nhận thông tin kế toán.

  pdf135p ryomaechizen 01-07-2022 8 2   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 là tổ chức cơ sở dữ liệu kế toán tại một doanh nghiệp bất kỳ: tổ chức tập tin, tổ chức bảng tính; Hiểu được cách thức vận hành của cơ sở dữ liệu; Kết chuyển tính giá thành và xác định kết quả kinh doanh trên form dữ liệu ban đầu.

  pdf7p dongcoxanh25 22-06-2022 43 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 2 với mục tiêu giúp các bạn có thể tạo cấu trúc các sổ nhật ký theo hình thức nhật ký chung; Ứng dụng các hàm trong excel để truy xuất dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p dongcoxanh25 22-06-2022 35 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 với mục tiêu giúp các bạn có thể tạo cấu trúc các sổ chi tiết và sổ cái; ứng dụng các hàm trong excel để truy xuất dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf58p dongcoxanh25 22-06-2022 40 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lập bảng tổng hợp chi tiết công nợ; Lập bảng tổng hợp hàng tồn kho; Lập bảng cân đối tài khoản cấp 1, cấp 3. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p dongcoxanh25 22-06-2022 36 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 5 với mục tiêu giúp các bạn có thể tạo cấu trúc bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Ứng dụng các hàm trong excel để truy xuất dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p dongcoxanh25 22-06-2022 39 1   Download

 • Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 1: Khai báo thông tin kế toán trong đơn vị. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khai báo hệ thống tài khoản; khai báo nguồn kinh phí; khai báo Loại Khoản; khai báo Phòng ban; khai báo cán bộ; khai báo khách hàng, nhà cung cấp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p hidetoshidekisugi 15-06-2022 9 1   Download

 • Bài giảng Kế toán quốc tế - Chương 1: Tổng quan về kế toán quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: thông tin kế toán trong xu hướng toàn cầu hóa; các hệ thống kế toán điển hình trên thế giới; xu hướng hòa hợp với kế toán quốc tế của các quốc gia trên thế giới;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p charaznable 06-06-2022 10 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán. Chương cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và phân loại hệ thống thông tin kế toán; mục đích và vai trò của hệ thống thông tin kế toán; trình tự thu thập, xử lý và cung cấp hệ thống thông tin kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p charaznable 06-06-2022 12 1   Download

 • Bài tập lớn môn Kiểm tra phần mềm gồm 7 đề tài của sinh viên: 1. Công cụ minh họa các khái niệm và thuật toán trong lý thuyết đồ thị 2. Thiết kế web site hỗ trợ giảng dạy môn học mạng máy tính version 1.0 3. Xây dựng hệ thống quản lý tài liệu trực tuyến 4. Website quản lý ĐVTN trường THPT nguyễn du 5. Công cụ soạn thảo và gán nhãn âm thanh 6. Hệ thống thông tin quản lý trung tâm tin học 7. Công cụ tạo đề thi trắc nghiệm

  pdf87p redrose24 08-04-2022 92 4   Download

 • Tài liệu bài tập lớn môn Kiểm tra phần mềm gồm 7 đề tài: 1. Công cụ minh họa các khái niệm và thuật toán trong lý thuyết đồ thị 2. Thiết kế web site hỗ trợ giảng dạy môn học mạng máy tính version 1.0 3. Xây dựng hệ thống quản lý tài liệu trực tuyến 4. Website quản lý ĐVTN trường THPT nguyễn du 5. Công cụ soạn thảo và gán nhãn âm thanh 6. Hệ thống thông tin quản lý trung tâm tin học 7. Công cụ tạo đề thi trắc nghiệm

  pdf13p redrose24 08-04-2022 17 1   Download

 • Giáo trình Marketing cung cấp những kiến thức, nguyên lý marketing căn bản, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của sinh viên, các tổ chức kinh tế và các tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực marketing. Giáo trình được biên soạn với 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày hệ thống nghiên cứu thông tin và môi trường marketing. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf98p cucngoainhan8 14-03-2022 24 0   Download

 • Giáo trình Kế toán quản trị (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ Trung cấp) gồm có những nội dung chính sau: Chương 1 những vấn đề chung về kế toán quản trị, chương 2 phân loại chi phí, chương 3 phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận và thông tin thích hợp với quyết định ngắn hạn, chương 4 dự toán sản xuất kinh doanh, chương 5 xác định chi phí và định giá sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf98p cucngoainhan8 14-03-2022 22 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1126 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống thông tin kế toán 1
p_strCode=hethongthongtinketoan1

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2