intTypePromotion=1
ADSENSE

Hình phạt tử hình

Xem 1-20 trên 15065 kết quả Hình phạt tử hình
 • Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, đất nước ta chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại với nhiều nước trên thế giới.

  pdf94p vinamilkvietnam 21-08-2012 430 88   Download

 • Luận văn nghiên cứu các vấn đề nêu trên chủ yếu dựa trên cơ sở quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và Luật thi hành án hình sự năm 2010 và có sự so sánh, đối chiếu với các quy định tương ứng trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988 và các quy định của Bộ luật hình sự năm 2010 về hình phạt tử hình.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 94 14   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về hình phạt tử hình nói chung như khái niệm, bản chất, đặc điểm, ý nghĩa và bản chất của hình phạt tử hình. Phân tích thực trạng và hiệu quả của việc áp dụng hình phạt tử hình với các tội phạm có tính chất kinh tế ở Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới. Phân tích những cơ sở lý luận và thực tiễn của các giải pháp thay thế việc áp dụng hình phạt tử hình với các tội phạm có tính chất kinh tế ở Việt Nam.

  pdf8p truongtien_07 03-04-2018 48 1   Download

 • Đáp ứng nhu cầu đầu tư ngày càng tăng của toàn xã hội chi tiêu đầu tư công tổng nguồn thu và tiết kiệm nội địa phải vay nợ Khắc phục tình trạng bội chi ngân sách kéo dài Bù đắp cho khoản lỗ của các DNNN được CP bảo lãnh hoạt động không hiệu quả và mất khả năng chi trả Đầu tư tư nhân chưa thay thế cho đầu tư công Lạm phát vượt dự toán giải ngân thêm vốn ...

  ppt33p triphan3879 07-06-2012 454 169   Download

 • Bài viết Một số mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu trình bày về nội hàm mô hình phát triển kinh tế, một số mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu như mô hình phát triển kinh tế thị trường tự do, mô hình phát triển kinh tế kế hoạch hóa tập trung phi thị trường và một số nội dung khác.

  pdf6p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 203 21   Download

 • Mô hình phát sinh ung thư nhiều bước Thường thì phải có nhiều hơn một đột biến trong tế bào soma mới có thể dẫn đến tất cả những biến đổi đặc thù của một tế bào ung thư thực thụ. Điều này giúp giải thích tại sao nguy cơ mắc các bệnh ung thư tăng lên đáng kể khi tuổi đời tăng lên. Nếu ung thư là do sự tích lũy của các đột biến và các đột biến có thể xuất hiện ngẫu nhiên suốt cuộc đời, thì khi tuổi đời càng cao, nguy cơ mắc ung thư càng...

  pdf3p butmauvang 29-08-2013 72 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu chính Đề xuất được những biện pháp rèn luyện và phát triển tư duy thuật toán cho sinh viên các trường Đại học khối kỹ thuật thông qua học phần Hình học Họa hình, giúp cho sinh viên thấy được logic của toàn bộ quá trình giải bài toán Hình học Họa hình, biết đưa một bài toán Hình học Họa hình về những thuật toán cơ sở, từ đó sinh viên có kết quả học tập học phần này tốt hơn.

  pdf213p chumeorocky 10-01-2018 72 4   Download

 • "Bài giảng Hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp" với các nội dung phạm vi, tính chất, nội dung của hình phạt và các biện pháp tư pháp; hệ thống hình phạt; cải tạo không giam giữ; nghĩa vụ của người bị trục xuất; tước một số quyền công dân.

  ppt44p nguaconbaynhay8 13-10-2020 12 0   Download

 • Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận thực tiễn của hình phạt tù, thi hành hình phạt tù theo pháp luật hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án hình sự Việt Nam, từ đó xác định những bất cập, hạn chế để trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt tù và thi hành án hình phạt tù nhằm đảm bảo công lý, công bằng xã hội, cải tạo, giáo dục người phạm tội và phòng ngừa tội phạm.

  pdf0p nguyetdong1 13-04-2017 47 4   Download

 • Bài viết bàn về quy định của pháp luật về hình phạt tù có thời hạn, những tồn tại, vướng mắc xung quanh chế định này và đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định về hình phạt tù có thời hạn trong thời gian tới.

  pdf5p quenchua9 19-11-2020 48 3   Download

 • Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh: Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trong thời kỳ 1920-1930 (Giai đoạn hình thành tư tưởng cơ bản về con đường cách mạng Việt Nam) với mục đích làm rõ những sự kiện chính trong quãng thời gian hoạt động 1920-1930 của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, qua đó chỉ ra những Tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh xuất hiện trong thời kỳ này, thấy được những thay đổi, phát triển trong những tư tưởng ấy so với những thời kỳ trước.

  pdf21p bienbuondiuem 24-05-2016 809 55   Download

 • Đề tài Mô hình phát triển thương mại điện tử ở một số nước Châu Á và một số giải pháp cho mô hình phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam tổng quan về thương mại điện tử và mô hình phát triển thương mại điện tử. Thực trạng mô hình thương mại điện tử ở một số nước Châu Á. Một số giải pháp cho mô hình phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam.

  pdf148p vespa_12 16-04-2014 110 37   Download

 • Bài thuyết trình Tình hình phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam trình bày các nội dung chính: cơ hội phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam, thực trạng phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam, những vấn đề còn tồn tại và biện pháp khắc phục.

  ppt25p vantienbac 12-04-2014 155 24   Download

 • Báo Pháp luật Việt Nam - Số 92+94 năm 2020 với các bài viết tuyên truyền pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù giúp phòng ngừa tội phạm, tái phạm tội; tình người Cồn Sơn trong mùa dịch Covid-19; WB nhận định kinh tế Việt Nam vẫn đứng vững.

  pdf24p gaocaolon7 23-09-2020 18 0   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 2: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật với mục tiêu giúp học sinh: nhận biết được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, gọi đúng tên các hình đó. Nhận ra hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật từ các vật thật.­ Ghép được các hình đã biết thành hình mới. ­Phát triển các năng lực toán học.

  doc3p yiyangqianxii 02-03-2021 38 0   Download

 • Khi đời sống vật chất của người dân ngày càng được nâng cao, yêu cầu về chất lượng các chương trình truyền hình, giải trí ngày càng lớn. Lĩnh vực phát thanh truyền hình trong mấy năm trở lại đây đang có những bước tiến nhảy vọt. Truyền hình analog, truyền hình cáp, truyền hình kỹ thuật số mặt đất, truyền hình vệ tinh DTH...phát triển mạnh về số lượng và chất lượng, lan tỏa khắp các tỉnh, thành phố và cạnh tranh lẫn nhau....

  doc83p huy_tung2910 24-09-2010 1132 575   Download

 • Khái niệm luật hình sự nói về những luật có chung tính chất là xác định những hành vi (tội) mà xã hội đó không muốn xảy ra, và đề ra những hình phạt riêng biệt và nặng nề hơn bình thường nếu thành viên xã hội đó phạm vào. Tùy theo loại tội và thẩm quyền, sự trừng phạt (về mặt) hình sự bao gồm tử hình, giam giữ, bị quản thúc hoặc bị phạt.

  ppt18p robertnongweb 28-10-2009 1136 437   Download

 • Tham khảo tiểu luận Kinh tế chính trị: Phật giáo và ảnh hưởng của nó tới VN để có thể nắm bắt được một số kiến thức về: Nguồn gốc, nội dung chủ yếu của tư tưởng triết học Phật giáo, sự truyền bá Phật giáo trên thế giới, tình hình phát triển của Phật giáo, ảnh hưởng của Phật giáo đến xã hội và con người Việt Nam.

  pdf43p sunderland24 09-06-2011 1109 403   Download

 • Lựa chọn chiến lược tăng trưởng dựa vào công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu và xuất phát từ điều kiện cụ thể của đất nước, chính sách công nghiệp của Hàn Quốc thời kỳ này là phát triển công nghiệp chủ yếu dựa vào vốn vay nước ngoài và thúc đẩy xuất khẩu

  doc42p pin11p 14-09-2010 1053 232   Download

 • Chương I:Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước, và chí hướng cứu nước( trước năm 1911) Trong thời kỳ này, ở Hồ Chí Minh đã hình thành tư tưỏng yêu nước, thương dân, tha thiết bảo vệ những giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc, ham học hỏi những tư tưởng tiến bộ của nhân loại.

  ppt28p haythaem101 16-06-2011 1166 159   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hình phạt tử hình
p_strCode=hinhphattuhinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2