intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hoàn thiện bộ máy

Xem 1-20 trên 826 kết quả Hoàn thiện bộ máy
 • Bài viết "Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp hướng đến kinh tế tuần hoàn cho một số doanh nghiệp Ngành dệt may trên địa bàn thành phố Hà Nội" đề xuất các giải pháp để phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn cho ngành dệt may bao gồm truyền thông, phổ biến kiến thức về kinh tế tuần hoàn, đảm bảo cân đối cung cầu và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các giải pháp thân thiện với môi trường, đồng bộ của các yếu tố xung quanh sản phẩm đầu ra, bao gồm công nghệ sản xuất, thị trường tiêu thụ và hành vi của người tiêu dùng.

  pdf12p chieuchieu03 25-04-2023 4 2   Download

 • Những nội dung được truyền tải trong tập 40 của bộ Lịch sử Việt Nam bằng tranh "Đoạn kết thời Lê Sơ" là nhà Lê khởi đầu trong sử sách với chiến tích lẫy lừng: quét sạch quân xâm lược nhà Minh ra khỏi đất nước, giành lại độc lập chủ quyền cho Đại Việt. Sử sách cũng không tiếc lời ca ngợi những thành tựu của nhà Lê từ việc xây dựng đất nước: định khoa cử, hoàn thiện việc bộ máy triều chính,.. đến việc giữ nước: đối ngoại với nhà Minh nơi phương bắc, Chiêm Thành ở phương nam. Khởi đầu oanh liệt là thế, vậy mà chẳng thể tránh được suy vong.

  pdf84p dangnhuy09 11-04-2023 2 2   Download

 • Nghiên cứu được bố cục thành bốn nội dung chính (1) tổng quan về các nghiên cứu trong và ngoài nước làm cơ sở thiết kế nghiên cứu; (2) hệ thống các văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy kế toán làm cơ sở đối sánh với thực trạng tổ chức bộ máy kế toán tại SMEs; (3) đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy kế toán tại SMEs; và (4) đề xuất các hàm ý quản trị nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán phù hợp cho SMEs.

  pdf13p viantman 05-04-2023 2 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty cổ phần Xây lắp thủy sản Việt Nam" trình bày cơ sở lý luận về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp; tình hình hoạt động và thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Xây lắp Thủy sản Việt Nam; hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty cổ phần Xây lắp Thủy sản Việt Nam.

  pdf105p starandsky03 24-01-2023 7 2   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm bột mì của nhà máy bột mì Việt Ý - Foodinco Đà Nẵng" trình bày cơ sở lý luận về hệ thống phân phối sản phẩm Bột mỳ của Nhà máy Bột mỳ Việt Ý; thực trạng tổ chức hệ thống phân phối sản phẩm Bột mỳ của Nhà máy Bột mỳ Việt Ý; hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm Bột mỳ của Nhà máy Bột mỳ Việt Ý.

  pdf107p starandsky02 10-01-2023 7 1   Download

 • Bài viết "Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay: Một số vấn đề đặt ra và định hướng đổi mới" được nghiên cứu để có những giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy và đổi mới hoạt động của chính quyền địa phương phù hợp với nguyên tắc phân cấp, phân quyền ở Việt Nam là việc làm cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 32 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Agribank chi nhánh Tây Đô" là đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Agribank chi nhánh Tây Đô. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn.

  pdf144p phuongtham205 19-12-2022 12 6   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kế toán "Tổ chức kế toán tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông" nhằm hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghiên cứu tổ chức kế toán tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

  pdf136p phuongtham205 19-12-2022 21 9   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kế toán "Tổ chức kế toán tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức Lao động - Xã hội" được nghiên cứu với mục đích khái quát trên cơ sở lý luận và thực trạng về tổ chức kế toán tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội, từ đó đánh giá và đưa ra một số giải pháp cụ thể hoàn thiện tổ chức kế toán tại đơn vị.

  pdf111p phuongtham205 19-12-2022 17 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Sky Logistics" nhằm phân tích biến động của khoản mục tiền mặt và tình hình tài chính nói chung tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Sky Logistics; Đưa ra các nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền mặt và tình hình tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Sky Logistics.

  pdf110p matroicon2510 06-12-2022 44 13   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán tiền mặt tại Công Ty TNHH Nhãn mác và Bao bì Maxim Việt Nam" nhằm phân tích biến động của khoản mục tiền và tình hình tài chính nói chung tại công ty TNHH Nhãn mác và Bao bì Maxim Việt Nam. Từ đó phát hiện ra những ưu điểm hiện có và những hạn chế mà công ty đang gặp phải, nêu lên nhận xét và giải pháp, giải pháp giúp hoàn thiện về bộ máy kế toán cũng như khâu kế toán tiền mặt tại công ty.

  pdf95p matroicon2510 06-12-2022 40 13   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Điện Bách Khoa" nhằm đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH TNHH Tư Vấn Thiết Kế Điện Bách Khoa; Tìm hiểu chi tiết về công tác kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ vận chuyển, dịch vụ tư vấn lắp đặt công trình điện tại công ty.

  pdf99p matroicon2510 06-12-2022 10 6   Download

 • Báo cáo "Kế toán tiền mặt tại công ty TNHH Thương mại Dịch vị Toàn Hòa Phát" được hoàn thành với mục tiêu nhằm đánh giá ưu nhược điểm trong công tác kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH TM DV Toàn Hòa Phát. Từ đó, đem ra những nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý, kế toán và công tác kế toán tiền mặt tại công ty.

  pdf75p matroicon2510 06-12-2022 16 8   Download

 • Báo cáo "Kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH Đức Thành" được hoàn thành với mục tiêu nhằm tìm hiểu được quá trình luân chuyển chứng từ thu,chi tiền mặt diễn ra như thế nào, vai trò và cách thức để thực hiện quá trình thu, chi tiền mặt trong công ty. Mô tả được cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. Phân tích biến động của khoản mục tiền mặt và tình hình tài chính nói chung của công ty TNHH Đức Thành. Đưa ra nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán.

  pdf144p matroicon2510 06-12-2022 25 7   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài " " nhằm tìm hiểu khái quát về bộ máy cũng như hoạt động bộ phận kế toán tại đơn vị thực tập; đề xuất các biện pháp nhằm cải thiện cũng như hạn chế để hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  pdf106p matroicon2510 06-12-2022 17 7   Download

 • Bài viết Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo ECU điều khiển động cơ xăng nghiên cứu, thiết kế và chế tạo ECU điều khiển động cơ xăng phục vụ trong quá trình hoàn thiện trong chu trình phun xăng và đánh lửa của động cơ xăng. ECU có thể thay thế cho bộ chế hòa khí trên xe máy bằng việc phun xăng, đánh lửa điện tử.

  pdf7p vizenvo 30-11-2022 23 3   Download

 • Luận văn "Quản lý nhà nước về môi trường tại huyện Hòa Vang - thành phố Đà Nẵng" đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác quản lý nhà nước đối với môi trường; tìm hiểu hiện trạng môi trường tại huyện Hòa Vang – thành phố Đà Nẵng, nghiên cứu và tìm hiểu bộ máy tổ chức và công tác triển khai các hoạt động QLNN về BVMT tại huyện Hòa Vang - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNN về BVMT nhằm cải thiện MT, đảm bảo sự phát triển bền vững.

  pdf26p bigdargon04 24-11-2022 8 4   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Hòa Vang" là hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác quản lý nhà nước đối với môi trường; tìm hiểu hiện trạng môi trường tại huyện Hòa Vang – thành phố Đà Nẵng; nghiên cứu và tìm hiểu bộ máy tổ chức và công tác triển khai các hoạt động QLNN về BVMT tại huyện Hòa Vang; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNN về BVMT nhằm cải thiện MT, đảm bảo sự phát triển bền vững.

  pdf99p bigdargon03 17-11-2022 24 5   Download

 • Báo cáo "Kế toán nợ phải thu khách hàng tại công ty Cổ Phần VINO" được hoàn thành với mục tiêu nhằm phân tích biến động của khoản mục phải thu khách hàng và tình hình tài chính nói chung tại công ty cổ phần VINO. Đưa ra các nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nợ phải thu khách hàng và tình hình tài chính tại công ty cổ phần VINO.

  pdf79p dongcoxanh2510 25-10-2022 15 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu của báo cáo "Kế toán nguyên vật liệu của Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện 2 - Xí Nghiệp Xây Dựng" nhằm phân tích biến động của từng khoản mục nguyên vật liệu và tình hình tài chính nói chung tại Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện 2 – Xí Nghiệp Xây Dựng. Đưa ra các nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình tài chính nói chung tại Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện 2 - Xí Nghiệp Xây Dựng.

  pdf148p dongcoxanh2510 25-10-2022 17 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hoàn thiện bộ máy
p_strCode=hoanthienbomay

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2