intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoạt động cơ quan thuế

Xem 1-0 trên 0 kết quả Hoạt động cơ quan thuế
 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 2 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) nhằm cung cấp các khái niệm, nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư, kế toán hoạt động đầu tư tài chính cho học viên. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan tài sản cố định; kế toán tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp; kế toán tài sản cố định đi thuê và cho thuê; kế toán khấu hao tài sản cố định;...

  pdf53p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Mẫu Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là biểu mẫu được lập ra để đề nghị được cấp mã số thuế cho hóa đơn điện tử của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... Mẫu đơn gồm các thông tin:tổ chức, cá nhân đề nghị cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh; doanh thu phát sinh từ hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 10 1   Download

 • Mẫu Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (Mẫu số: 01/TTS) được ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tờ khai này áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thay cho cá nhân.

  doc3p thenthenn 23-06-2022 3 1   Download

 • Mẫu Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản được áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thay cho cá nhân. Được ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  doc3p hoababytrang2510 04-06-2022 27 1   Download

 • Năm 2019 là năm nước rút để hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô trong Kế hoạch giai đoạn 2017 - 2020, do đó việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng.

  pdf13p vimarillynhewson 17-05-2022 11 2   Download

 • Phần 1 cuốn sách Các công thức và hệ số kinh doanh có kết cấu nội dung gồm có 7 chương: giới thiệu, các thước đo hiệu quả sử dụng tài sản, các thước đo hiệu suất hoạt động,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf201p huyenhuyen0827 08-04-2022 8 1   Download

 • Báo cáo nghiên cứu: Thương mại điện tử trên mạng xã hội tại Việt Nam - Một số vấn đề pháp lý đề xuất một số chính sách quản lý đối với hoạt động này, áp dụng cơ chế quản lý riêng và phù hợp đối với từng loại hoạt động có yếu tố TMĐT trên mạng xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf48p huyenhuyen0827 06-04-2022 23 3   Download

 • Thực hiện đề tài này tác giả mong muốn nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện những vấn đề lý luận về hàng rào phi thuế quan theo quy định của luật pháp quốc tế làm cơ sở để đánh giá thực trạng xây dựng, sử dụng hàng rào phi thuế quan trong hoạt động quản lý hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc; từ đó đề xuất phương hƣớng, giải pháp trong xây dựng và việc sử dụng hàng rào phi thuế quan để quản lý có hiệu quả việc nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc.

  pdf100p badbuddy09 29-03-2022 40 3   Download

 • Bài viết phân tích, đánh giá làm rõ các vấn đề tổng quan về ngân hàng xanh, mối quan hệ tương hỗ giữa chức năng hoạt động của ngân hàng xanh và vấn đề bảo vệ môi trường trong việc tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội, bảo vệ môi trường; chỉ ra một số hạn chế trong nhận thức và bất cập trong quy định pháp luật Việt Nam về cơ chế ưu đãi, chi phí đầu tư, nguồn vốn, khung pháp lí hỗ trợ thực hiện tín dụng xanh, ngân hàng xanh.

  pdf14p vinikolatesla 28-03-2022 16 1   Download

 • Rủi ro về thuế là nguy cơ không tuân thủ chính sách pháp luật thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của người nộp thuế dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước trong quản lý thu thuế. Để hạn chế tình trạng này, trong những năm qua, Luật Quản lý thuế của Quốc hội, các nghị định của Chính phủ, các thông tư của Bộ Tài chính đã được ban hành nhằm điều chỉnh hoạt động trên.

  pdf3p vinikolatesla 25-03-2022 16 2   Download

 • Việc sử dụng ngân sách nhà nước có ý nghĩa quốc gia, với phạm vi tác động rộng lớn và được sử dụng chủ yếu cho các nhu cầu có tính chất toàn xã hội. Nghiên cứu này phân tích ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động thu ngân sách nhà nước, những hạn chế của pháp luật về thu ngân sách nhà nước, công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, qua đó đưa ra những kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về thu ngân sách một cách hiệu quả, đảm bảo tăng nguồn thu và giúp tăng cường công tác quản lý thuế dễ dàng, thuận lợi hơn.

  pdf4p vinikolatesla 25-03-2022 16 1   Download

 • Chi phí tuân thủ thuế là chi phí phải trả nhằm thực hiện các nghĩa vụ thuế. Chi phí này về mặt tự nhiên luôn có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của doanh nghiệp. Bài viết đưa ra các khái niệm cũng như cơ sở phát sinh của chi phí tuân thủ thuế và giải pháp để giảm bớt chi phí này tại Việt Nam.

  pdf3p vinikolatesla 25-03-2022 7 1   Download

 • Luận văn này phân tích có tính hệ thống hoạt động chuyển giá và chống chuyển giá liên quan mật thiết với pháp luật thuế TNDN ở Việt Nam trong các năm gần đây; đồng thời phân tích và nêu lên những mặt hạn chế, bất cập của pháp luật thuế TNDN; vấn đề chuyển giá tại Việt Nam và đi sâu nghiên cứu kinh nghiệm của các nước về vấn đề này.

  pdf133p badbuddy07 11-03-2022 18 5   Download

 • Bài viết cho thấy thực trạng hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tuy có hiệu quả nhưng vẫn còn một số tồn tại nhất định, do trình độ quản lý của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành chưa được đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và hướng dẫn, quản lý của Ngân hàng Nhà nước để thực hiện.

  pdf9p vialexanderfleming 09-02-2022 25 3   Download

 • Chi cục thuế huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An là một cơ quan chuyên môn nằm trong hệ thống thu thuế Nhà nước, được giao nhiệm vụ quản lý thuế, trong đó có quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

  pdf11p vialexanderfleming 09-02-2022 14 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tổng kết được hệ thống cơ sở pháp lý cho hoạt động thương mại biên giới Việt –Trung, từ đó đánh giá được thực trạng công tác quản lý hàng hóa nhập khẩu qua biên giới và đưa ra được hệ thống giải pháp quản lý có hiệu quả hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới. Tránh thất thoát nguồn thu từ thuế cho nhà nước cũng như chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu giữa 2 nước.

  pdf84p badbuddy02 24-01-2022 11 1   Download

 • Cuốn sách Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên - môi trường và cơ sở hạ tầng (Tập 2): Phần 1 trình bày các nội dung chính như: Chính quyền cấp xã trong quản lý thuế và ngân sách nhà nước; pháp luật về quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh; pháp luật về đất đai.

  197p hoacomay097 06-01-2022 15 0   Download

 • Trên cơ sở phân tích thực trạng phòng chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh online trong thời gian qua, bài viết nhận diện các yếu tố hạn chế trong cơ chế quản lý thuế, góp phần định hướng, xây dựng và đề xuất giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế trong việc quản lý thuế, ngăn chặn, loại bỏ các hành vi trốn thuế từ hoạt động kinh doanh online.

  pdf6p vimichaeldell 04-12-2021 15 1   Download

 • Tập bài giảng “Kế toán thuế” được biên soạn nhằm hệ thống hóa những kiến thức cơ bản về sắc thuế đang được áp dụng liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp. Nội dung cuốn sách gồm 7 chương trình bày những vấn đề cơ bản về thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TTĐB, thuế xuất nhập khẩu, thuế TNCN…), sinh viên có thể tìm thấy ở tập bài giảng này những quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế, thuế suất cũng như các phương pháp tính, cách lập biểu mẫu kê khai các loại thuế, các thủ tục hoàn thuế, quyết toán thuế, v.v… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf166p cucngoainhan3 19-11-2021 31 8   Download

 • Sự phát triển của nền kinh tế số dựa trên việc tăng lợi nhuận cho quy mô và tài sản vô hình đặt ra thách thức không chỉ khó đánh thuế hàng hóa kỹ thuật số, mà còn khó xác định những gì nên đánh thuế. Điều này đặt ra câu hỏi làm thế nào để đảm bảo đánh thuế công bằng trong nền kinh tế số là vấn đề mà các Cơ quan thuế trên toàn thế giới đang cố gắng tìm câu trả lời.

  pdf8p visteveballmer 06-11-2021 10 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hoạt động cơ quan thuế
p_strCode=hoatdongcoquanthue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2