Hoạt động giám định tư pháp

Xem 1-20 trên 187 kết quả Hoạt động giám định tư pháp
 • Nhằm phục vụ cho việc xây dựng Luật Giám định tư pháp, ngày 26 và sáng 27 tháng 5 năm 2011, Nhà Pháp luật Việt-Pháp đã phối hợp với Vụ Bổ trợ Tư pháp tổ chức Tọa đàm về dự thảo Luật Giám định tư pháp với sự tham gia của bà Sylvie Menotti, Tổng Thư ký Chánh án Tòa án Tư pháp tối cao Cộng hòa Pháp. Dưới đây là tổng hợp một số nội dung chính được trao đổi tại Tọa đàm liên quan đến tổ chức hoạt động giám định tư pháp ở Cộng hòa Pháp. ...

  pdf9p dontetvui 20-01-2013 45 13   Download

 • Mời các bạn tham khảo Bài giảng Nội dung tập huấn Thanh tra năm 2011 về Giám định tư pháp do Đỗ Đình Rô biên soạn để nắm bắt những kiến thức về: hoạt động giám định tư pháp; các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động giám định tư pháp; trình tự thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp, tiếp nhận giám định, tổ chức giám định, kết luận giám định tư pháp; Một số vấn đề về giám định lại; Kinh nghiệm giám định tư pháp và một số vấn đề c...

  ppt16p thuytrang_1 30-11-2014 53 8   Download

 • Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

  pdf14p kedungsautinhyeu123 19-03-2014 19 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2012 VỀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VỀ ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” VÀ LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf4p mungtetmoi 21-01-2013 347 175   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” Ở CẤP TRUNG ƯƠNG NĂM 2012 VÀ QUÝ 1 NĂM 2013 TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIẢM ĐỊNH TƯ PHÁP Ở CẤP TRUNG ƯƠNG

  pdf8p bupbebaggo 15-01-2013 32 2   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI PHIÊN HỌP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” Ở CẤP TRUNG ƯƠNG NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2012

  pdf3p bupbebaggo 15-01-2013 41 2   Download

 • Thông báo số: 04/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”.

  pdf4p maiyeumaiyeu28 11-01-2017 9 0   Download

 • Thông báo số 110/2016/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp về đề án “đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp".

  doc2p nghqcp 09-11-2017 4 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” Ở CẤP TRUNG ƯƠNG NĂM 2011 TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Ở CẤP TRUNG ƯƠNG

  pdf10p meocontreocay 29-05-2011 53 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” Ở CẤP TRUNG ƯƠNG TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Ở CẤP TRUNG ƯƠNG

  pdf19p meocontreocay 29-05-2011 42 3   Download

 • Quyết định 56/2013/QĐ-UBND Đề án “Kiện toàn và tăng cường năng lực hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020”.

  pdf19p nanghonghoang 27-03-2014 19 1   Download

 • Quyết định số 831/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp trong quản lý về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  pdf11p kedungsautinhyeu123 19-03-2014 24 0   Download

 • Quyết định 1613/QĐ-UBND năm 2013 Quy chế phối hợp quản lý nhà nước hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

  pdf8p nanghonghoang 27-03-2014 25 0   Download

 • Quyết định 24/2013/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

  pdf6p nanghonghoang 27-03-2014 30 0   Download

 • Quyết định 2577/QĐ-UBND năm 2013 thay đổi thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành.

  pdf2p thanhdieutran 14-04-2014 22 0   Download

 • Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

  pdf6p kedungsautinhyeu123 19-03-2014 18 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu các qui định của pháp luật về khái niệm, đặc điểm, vai trò hoạt động giám sát của HĐND cấp huyện. Luận văn đi sâu vào trọng tâm là phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động giám sát của HĐND cấp huyện ở tỉnh Thanh Hóa, từ đó tìm ra các ƣu điểm, hạn chế, nguyên nhân của ƣu điểm, hạn chế.

  pdf26p vophongvouu 12-04-2017 28 13   Download

 • Quyết định số 01/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức Giám định tư pháp về xây dựng, trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf17p manhquynh 10-10-2009 66 3   Download

 • Thông tư số 04/2014/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho những ai đang hoạt động trong ngành Xây dựng.

  pdf13p nguyenkhacgiang2312 05-06-2014 41 1   Download

 • Quyết định 2633/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch kiểm tra việc triển khai, thực hiện Đề án giám định tư pháp của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf8p lengocln 24-03-2014 16 0   Download

Đồng bộ tài khoản