intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn ôn thi năm 2012

Xem 1-20 trên 635 kết quả Hướng dẫn ôn thi năm 2012
 • Tham khảo tài liệu 'tài liệu ôn thi hóa 2012', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc68p huuvinh_succeed 02-03-2012 354 168   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học năm 2012 – môn sinh học_đề 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p hoctot_1 28-02-2012 551 99   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử năm 2012 số 5__môn lịch sử', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p hoctot_1 28-02-2012 465 86   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử năm 2012 số 14__môn lịch sử', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p hoctot_1 28-02-2012 227 38   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử năm 2012 số 10__môn lịch sử', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p hoctot_1 28-02-2012 169 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử năm 2012 số 25__môn lịch sử', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p hoctot_1 28-02-2012 217 28   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử năm 2012 số 33__môn lịch sử', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p hoctot_1 28-02-2012 158 24   Download

 • Đề thi lý thuyết Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề LT19) sau đây có nội dung đề gồm 4 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

  pdf4p tiengchimngotlanh 19-07-2014 348 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử năm 2012 số 12__môn lịch sử', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p hoctot_1 28-02-2012 156 18   Download

 • Câu I (2,0 điểm) Trình bày và nhận xét về chủ trương tập hợp lực lượng và chủ trương chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền được đề ra tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 – 1941). Câu II (3,0 điểm) Bằng những sự kiện lịch sử cụ thể, hãy làm sáng tỏ vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ chính quyền, giữ vững độc lập dân tộc những năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám (từ ngày 2...

  pdf1p hoctot_1 28-02-2012 118 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử năm 2012 số 26__môn lịch sử', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p hoctot_1 28-02-2012 97 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học năm 2012 – môn sinh học_đề 14', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p hoctot_1 28-02-2012 52 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử năm 2012 số 21__môn lịch sử', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p hoctot_1 28-02-2012 54 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử năm 2012 số 24__môn lịch sử', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p hoctot_1 28-02-2012 57 9   Download

 • Đề thi lý thuyết Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề LT1) sau đây có nội dung đề gồm 4 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

  pdf4p tiengchimngotlanh 19-07-2014 53 9   Download

 • Đề thi lý thuyết Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề LT2) sau đây có nội dung đề gồm 4 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

  pdf5p tiengchimngotlanh 19-07-2014 82 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử năm 2012 số 15__môn lịch sử', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p hoctot_1 28-02-2012 79 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử năm 2012 số 17__môn lịch sử', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p hoctot_1 28-02-2012 71 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử năm 2012 số 32__môn lịch sử', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p hoctot_1 28-02-2012 66 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử năm 2012 số 9__môn lịch sử', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p hoctot_1 28-02-2012 71 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Hướng dẫn ôn thi năm 2012
p_strCode=huongdanonthinam2012

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2