intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng lập trình

Xem 1-20 trên 12544 kết quả Hướng lập trình
 • Giáo trình Điều khiển lập trình cỡ nhỏ (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp) được ban hành kèm theo quyết định số 546 ngày 11 tháng 8 năm 2020. Giáo trình được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên thực hiện được sự kết nối giữa bộ lập trình cỡ nhỏ và các thiết bị ngoại vi; mô tả được cấu trúc của chương trình bộ lập trình cỡ nhỏ; cài đặt và sử dụng được phần mềm lập trình cho thiết bị điều khiển lập trình cỡ nhỏ; phát huy được những kiến thức và kĩ năng đã học để áp dụng và phát triển các tình huống trong thực tiễn;...

  pdf45p damtuyetha 30-01-2023 1 0   Download

 • Giáo trình Thiết bị phân tích và theo dõi cung cấp cho người học các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị phân tích và theo dõi ứng dụng trong cuộc sống cũng như công nghiệp; Giới thiệu tổng quan về hệ thống báo cháy, các tiêu chuẩn áp dụng, bảng điều khiển của hệ thống báo cháy, hướng dẫn phương pháp lắp đặt một hệ thống báo cháy cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf139p trangtrang0906 28-01-2023 13 2   Download

 • Bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số kết cấu đến áp suất và sơ tốc của đạn chống tăng giảm thanh theo nguyên lý 2 pít tông trình bày kết quả khảo sát ảnh hưởng độc lập từng thông số kết cấu của đạn chống tăng giảm thanh theo nguyên lý 2 pít tông cỡ đạn 73 mm, cỡ nòng 80 mm đến áp suất (pmax) và sơ tốc (v0).

  pdf8p visirius 19-01-2023 12 1   Download

 • Bài viết Về một giải pháp đo hệ số lệnh từ đài điều khiển tên lửa chống tăng tầm gần ứng dụng vi mạch tích hợp trình bày nguyên lý lập lệnh và hệ số lệnh từ đài điều khiển mặt đất cho tên lửa chống tăng có điều khiển tầm gần. Trên cơ sở đó, bài báo đề xuất ứng dụng vi mạch tích hợp đo trực tiếp hệ số lệnh đồng thời theo kênh tầm, kênh hướng đài điều khiển mặt đất của tên lửa chống tăng.

  pdf8p visirius 19-01-2023 5 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thành phần đến tính chất của cụm rít khói màu giới thiệu kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần đơn tới một số tính năng kỹ thuật của cụm rít khói màu bằng một số phương pháp như STANAG 4491, 06 TCN 889:2001,…

  pdf7p visirius 19-01-2023 7 1   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 2: Phân tích môi trường chiến lược và xác lập định hướng phát triển chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: phân tích môi trường vĩ mô; phân tích ngành và cấu trúc cạnh tranh thị trường; phát triển lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp; phân tích tổ hợp kinh doanh; xác lập định hướng phân tích chiến lược kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p diepvunhi 17-01-2023 5 1   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Bài 4 - Khởi tạo và sử dụng đối tượng" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Phương thức khởi tạo; Các loại phương thức khởi tạo; Khai báo và khởi tạo đối tượng; Sử dụng đối tượng; Quản lý bộ nhớ và so sánh đối tượng; Hủy bỏ đối tượng; Ví dụ và bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  pdf49p phuongthuy205 11-01-2023 15 1   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Bài 2 - Cú pháp Java cơ bản" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên nắm được quy định cơ bản về định danh, câu lệnh, chú thích, và biến trong Java; Sử dụng thành thạo các kiểu dữ liệu nguyên thủy trong Java; Nắm được các loại toán tử, các cấu trúc điều khiển, và cấu trúc dữ liệu kiểu mảng trong Java; Hiểu được ý nghĩa ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML, biết các loại biểu đồ thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf96p phuongthuy205 11-01-2023 20 1   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Bài 2 - Các kỹ thuật xây dựng lớp và sử dụng đối tượng" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Chồng phương thức; Thành viên ĐT và thành viên lớp; Truyền tham số cho phương thức; Một số lớp tiện ích trong Java; Ví dụ và bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf79p phuongthuy205 11-01-2023 17 1   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Bài 6 - Kết tập và kế thừa" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên giải thích về khái niệm tái sử dụng mã nguồn; Chỉ ra được bản chất, mô tả các khái niệm liên quan đến đến kết tập và kế thừa; So sánh kết tập và kế thừa; Biểu diễn được kết tập và kế thừa trên UML; Giải thích nguyên lý kế thừa và thứ tự khởi tạo, hủy bỏ đối tượng trong kế thừa; Áp dụng các kỹ thuật, nguyên lý về kết tập và kết thừa trên ngôn ngữ lập trình Java. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf53p phuongthuy205 11-01-2023 11 1   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Bài 7 - Một số kỹ thuật trong kế thừa" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên trình bày nguyên lý định nghĩa lại trong kế thừa; Phân biệt khái niệm đơn kế thừa và đa kế thừa; Giới thiệu về giao diện, lớp trừu tượng và vai trò của chúng; Ví dụ và bài tập về các vấn đề trên với ngôn ngữ lập trình Java. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf68p phuongthuy205 11-01-2023 8 1   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Bài 8 - Đa hình" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu về upcasting và downcasting; Phân biệt liên kết tĩnh và liên kết động; Kỹ thuật đa hình; Ví dụ và bài tập về các vấn đề trên với ngôn ngữ lập trình Java. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf37p phuongthuy205 11-01-2023 9 1   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Bài 9 - Lập trình tổng quát" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu về lập trình tổng quát và cách thực hiện trong các ngôn ngữ lập trình; Giới thiệu về collection framework với các cấu trúc tổng quát: List, HashMap, Tree, Set, Vector,… ; Định nghĩa và sử dụng Template và ký tự đại diện (wildcard); Ví dụ và bài tập về các vấn đề trên với ngôn ngữ lập trình Java. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf68p phuongthuy205 11-01-2023 8 1   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Bai 10 - Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ" được biên soạn với mục tiêu giải thích về ngoại lệ là gì và mô tả các lợi ích của việc xử lý ngoại lệ hướng đối tượng; Giải thích được mô hình xử lý ngoại lệ; Sử dụng khối try/catch/finally để bắt và xử lý ngoại lệ trong Java; Hiểu và biết cách sử dụng ủy nhiệm ngoại lệ; Biết cách tạo ra và sử dụng ngoại lệ tự định nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf62p phuongthuy205 11-01-2023 12 1   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Bài 11 - Lập trình giao diện với JavaFX" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu giao diện với JavaFX; Cài đặt JavaFX; Các thành phần giao diện JavaFX; JavaFX - UI controls; JavaFX - Layout Panes; Mô hình xử lý sự kiện; Kéo thả giao diện với SceneBuilder. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf99p phuongthuy205 11-01-2023 7 1   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Bài 12 - Phân tích thiết kế hướng đối tượng và biểu đồ lớp" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Phân tích thiết kế hướng đối tượng; Biểu đồ lớp; Quan hệ giữa các lớp; Ví dụ và bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf63p phuongthuy205 11-01-2023 6 1   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Bài 1 - Tổng quan về lập trình hướng đối tượng" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Tìm hiểu tổng quan về Công nghệ lập trình hướng đối tượng; Tìm hiểu về Đối tượng và Lớp; Tìm hiểu Ngôn ngữ lập trình Java; Cài đặt môi trường lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf47p phuongthuy205 11-01-2023 2 1   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Bài 3 - Trừu tượng hóa và đóng gói" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Tìm hiểu bản chất, vai trò của trừu tượng hóa; Tìm hiểu về Đóng gói; Tìm hiểu cách xây dựng lớp, gói. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf44p phuongthuy205 11-01-2023 2 1   Download

 • Bài giảng "PLC và mạng công nghiệp: Chương 8 - TS. Nguyễn Anh Tuấn" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu phần mềm lập trình TIA Portal V16; Tạo dự án với PLC S7-1200; Faceplace – Lập trình hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

  pdf80p phuongthuy205 11-01-2023 10 1   Download

 • Bài giảng "An toàn lao động: Chương 3 - Đại học Duy Tân" có nội dung tìm hiểu về kỹ thuật an toàn trong thiết kế và thi công xây dựng; Trình bày nội dung chủ yếu của công tác thiết kế biện pháp kỹ thuật an toàn; Hướng dẫn toàn lao động khi lập tiến độ thi công;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

  ppt44p phuongthuy205 11-01-2023 8 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hướng lập trình
p_strCode=huonglaptrinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2