I/O streams

Xem 1-20 trên 114 kết quả I/O streams
 • Tham khảo tài liệu 'corejava 9 - chương 9 luồng i/o (i/o streams)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc21p tieudao92 05-06-2011 63 7   Download

 • Object-Oriented Programming - Lecture 5: I/O Streams presents Byte streams, Character streams, Buffered streams, Scanning and formatting, I/O from the command line, Data streams, Object streams.

  pdf30p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 8 1   Download

 • Trong buổi học trước, chúng ta đã học về cách tạo các luồng đồng bộ. Ngăn chặn các luồng truy nhập đồng thời các đối tượng dùng chung. Toàn bộ tiến trình này được quản lý bởi cơ chế đợi thông báo (waitnotify). Phương thức wait() báo cho dòng gọi từ bỏ monitor và nhập vào trạng thái ngủ cho đến khi các luồng khác sử dụng xong monitor và gọi phương thức notify().

  doc22p googlebest 16-11-2010 82 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương 9 luồng i/o (i/o streams)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc22p muaxamac0210 27-07-2010 51 10   Download

 • Bài giảng Hệ điều hành nâng cao - Chapter 13: I/O systems trình bày về I/O hardware, application I/O interface, kernel I/O subsystem, transforming I/O requests to hardware operations, STREAMS, performance.

  ppt42p xaydungk23 11-06-2014 52 5   Download

 • The most fundamental point to understand about the C++ I/O system is that it operates on streams. A stream is an abstraction that either produces or consumes information. A stream is linked to a physical device by the C++ I/O system. All streams behave in the same manner, even if the actual physical devices they are linked to differ. Because all streams act the same, the same I/O functions and operators can operate on virtually any type of device. For example, the same method that you use to write to the screen can be used to write to a disk...

  pdf39p ntgioi120406 30-11-2009 83 4   Download

 • Module 11 The C++ I/O System Table of Contents CRITICAL SKILL 11.1: Understand I/O streams .............................................................................................. 2 CRITICAL SKILL 11.2: Know the I/O class hierarchy ....................................................................................... 3 CRITICAL SKILL 11.3: Overload the operators .............................................................................. 4 CRITICAL SKILL 11.4: Format I/O by using iso member functions ...............................................................

  pdf39p tengteng14 20-12-2011 18 2   Download

 • Kết thúc chương, bạn có có thể : Đề cập đến các khái niệm về Stream. Mô tả các lớp InputStream và OutputStream. Mô tả vào ra mảng Byte. Thực hiện lọc và đệm vào/ra. Dùng lớp RandomAccesFile. Mô tả vào/ra chuỗi và ký tự. Dùng lớp PrinterWriter.

  doc22p stardust_tqh 08-10-2010 76 19   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Vào ra (I/O) trong Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, lớp java.io.File, dòng nhập xuất (I/O Stream), các dòng nhập xuất theo byte, các dòng nhập xuất theo ký tự, nhập xuất đối tượng, tập tin truy cập ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf33p doinhugiobay_14 16-02-2016 30 3   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C++ chương 7: Ra vào dữ liệu trang bị cho sinh viên những kiến thức về các file header thư viện iostream, các đối tượng và các lớp I/O, xuất theo dòng, xuất các biến kiểu char*, nhập theo dòng, các thành viên get và getline, các thành viên peek - putback và ignore, I/O không định dạng sử dụng read, write và gcount, giới thiệu về các stream manipulator, các trạng thái lỗi của dòng, đồng bộ một dòng ra và một dòng vào.

  pdf93p lehanhtuyet 15-07-2014 84 23   Download

 • Luồng là một dòng chảy của dữ liệu được gắn với các thiết bị vào ra. hai loại luồng: luồng nhập gắn với các thiết bị nhập tư màn hình, máy scan, file; luồng xuất gắn với các thiết bọ xuất như màn hình máy in file....Việc xử lý vào ra thông qua luồng giúp cho lập trình viên không phải quan tâm đến bản chất của thiết bị ra vào.

  pdf49p trung254 19-09-2012 82 17   Download

 • I/O Hardware Application I/O Interface Kernel I/O Subsystem Transforming I/O Requests to Hardware Operations Streams Performance Explore the structure of an operating system’s I/O subsystem Discuss the principles of I/O hardware and its complexity Provide details of the performance aspects of I/O hardware and software .I/O Hardware Incredible variety of I/O devices Common concepts Port Bus (daisy chain or shared direct access) Controller (host adapter) I/O instructions control devices Devices have addresses, used by Direct I/O instructions Memory-mapped I/O...

  pdf38p perpan 02-09-2012 31 12   Download

 • Chương 7 : Ra vào dữ liệu Stream Các file header thư viện iostream Các đối tượng và các lớp I/O Xuất theo dòng Xuất các biến kiểu char*. Nhập theo dòng Các thành viên get và getline Các thành viên peek, putback, và ignore I/O không định dạng sử dụng read, write, và gcount .

  pdf93p sakuraphuong 31-05-2013 31 5   Download

 • Streams connect to files with open operation, Member function fail() checks successes. Stream member functions format output, e.g., width, setf, precision. Same usage for cout (screen) or files

  ppt44p sakuraphuong 30-05-2013 21 3   Download

 • In this chapter, you will: Learn what a stream is and examine input and output streams; explore how to read data from the standard input device; learn how to use predefined functions in a program; explore how to use the input stream functions get, ignore, putback, and peek;…

  ppt48p tangtuy05 01-04-2016 16 1   Download

 • Object Oriented Programming - Lesson 11: Input and Output Operation's Objectives is become familiar with the concept of an I/O stream, understand the difference between binary files and text files, learn how to read data from a file, learn how to save data into a file.

  pdf56p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 11 1   Download

 • Bài giảng "Lập trình Java - I/O In Java" trình bày các nội dung: Các lớp Stream, ứng dụng của lớp Stream, các loại “Luồng” trong Java, giao diện Datalnput, giao diện DataOutput, các phương thức của DataOutput, các hàm khởi tạo của FileInputStream,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p bautroibinhyen13 10-01-2017 5 1   Download

 • Chương 5 Nhập xuất thuộc bài giảng lập trình Java cơ bản, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: giới thiệu, File, Random Access File, I/O stream.

  pdf19p conchimnhai 28-06-2014 54 15   Download

 • Phương thức wait() báo cho dòng gọi từ bỏ monitor và nhập vào trạng thái ngủ cho đến khi các dòng khác nhập vào cùng monitor và gọi phương thức notify(). Phương thức notify() và notifyAll() tạo ra dòng thông báo cho các dòng khác gọi phương thức wait() của cùng đối tượng. Trong bài học trước, chúng ta cũng học về các điều kiện bế tắc là gì và cách tránh chúng.

  doc21p vudung75 19-04-2011 53 12   Download

 • Chương 9. Các dòng nhập/xuất và file Nhập/xuất với cin/cout Định dạng In ra máy in Làm việc với File Nhập/xuất nhị phân Trong C++ có sẵn một số lớp chuẩn chứa dữ liệu và các phương thức phục vụ cho các thao tác nhập/xuất dữ liệu của NSD, thường được gọi chung là stream (dòng). Trong số các lớp này, lớp có tên ios là lớp cơ sở, chứa các thuộc tính để định dạng việc nhập/xuất và kiểm tra lỗi.

  pdf4p yukogaru 26-07-2010 55 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản