Ielts reading

Xem 1-20 trên 304 kết quả Ielts reading
 • Ebook Basic IELTS Reading aim at providing IELTS candidates with a basic English language ability, enlarging candidates’ stock of vocabulary, and; giving candidates insight into the social life and culture of the English-speaking communities.

  pdf171p tungduongvt96 26-03-2015 1494 676   Download

 • Ebook Get ready for IELTS reading: Twelve units of carefully graded material for lower level students, all supported with clear examples. Key IELTS grammar and vocabulary for the IELTS Reading test provided in each unit. Regular exam tips and information in each unit.

  pdf136p hohanhnhi 22-01-2014 485 207   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 2', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 370 204   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 1', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 321 158   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 3', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 215 122   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading tests part 5', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kathy204 26-07-2010 194 119   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading tests part 13', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kathy204 26-07-2010 161 103   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading tests part 15', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kathy204 26-07-2010 163 98   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 4', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 144 96   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading tests part 14', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kathy204 26-07-2010 162 96   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 6', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 164 83   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 7', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 152 82   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 5', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 140 77   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 12', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 140 74   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 9', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 135 73   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 8', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 164 71   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 13', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kathy203 12-07-2010 150 70   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 14', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kathy203 12-07-2010 126 69   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 11', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 121 65   Download

 • Tài liệu đáp án tham khảo IELTS reading giúp các bạn nâng cao kĩ năng về cách đọc hiểu tiếng Anh một cách tốt nhất. Nội dung tài liệu bên trong giải thích chi tiết kèm bảng Keyword table. Mời các cùng tham khảo.

  pdf654p hoaidiet0404 16-08-2016 127 63   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản