intTypePromotion=3

Kế hoạch kiểm tra

Xem 1-20 trên 1878 kết quả Kế hoạch kiểm tra
 • Báo cáo Tự kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra của Đảng ủy khái quát đặc điểm tình hình, kết quả thực hiện, nhật xét đánh giá và biện pháp khắc ohucj kế hoạch kiểm tra của Đảng ủy.

  doc6p tranphilong1964 08-05-2014 2198 77   Download

 • Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu Kế hoạch kiểm tra chung các môn Toán, Tiếng Anh khối 10 học kỳ I năm (2016 2017). Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho thầy cô trong việc giảng dạy và lên kế hoạch ra đề, giúp học sinh nắm vững được các kiến thức cần ôn tập để chuẩn bị cho kì thi học kì I sắp tới.

  doc3p hieulontq102 19-09-2016 20 1   Download

 • -Tiêu chí kỹ thuật ra đề kiểm tra: Nâng cao chất lượng bài kiểm tra thông qua việc thống nhất chuẩn chương trình với cấp độ tư duy. -Công cụ lập kế hoạch kiểm tra –Trước kỳ kiểm tra ƒ +Đảm bảocác cấp độ tư duy cần thiết được đánh giá. ƒ +Đảm bảo nội dung chương trình quan trọng được đánh giá. -Công cụ đánh giá chất lượng các bài kiểm tra sẵn có-sau kỳ kiểm tra.

  pdf33p ntgioi1204 17-10-2009 377 114   Download

 • Kế hoạch kiểm tra công tác xét đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại các hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.

  pdf3p thanhpham11 10-03-2014 21 0   Download

 • Mẫu số 01/KNKT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Số: /TB-KTNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20... THÔNG BÁO Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm... của KTNN chuyên ngành (khu vực) Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước; Căn cứ Quyết định số /QĐ-KTNN ngày…..

  pdf3p keocauvong 25-06-2013 129 5   Download

 • Chương 10 Kế hoạch, thực hiện và kiểm tra marketing Lập kế hoạch marketing Thực hiện kế hoạch marketing Kiểm tra marketing 1. Lập kế hoạch marketing ª Bước 1: Phân tích tình hình (SWOT) Xác định điểm mạnh, điểm yếu của DN về sản phẩm và thị trường. Định vị trí của DN trong tương lai nhờ vào dự án. ª Bước 2: Xác lập mục tiêu marketing Mục tiêu phải cụ thể, đo lường được. Cần phân khúc thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu.

  pdf10p ngoanthoa 22-01-2010 917 474   Download

 • Mẫu kế hoạch kiểm tra thử nghiệm

  pdf1p dathao 16-10-2009 244 19   Download

 • Tài liệu Các mẫu văn bản liên quan đến quá trình kiểm tra công tác đấu thầu là văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BKH ngày 04 tháng 01 năm 2011. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc10p annguyentruong 26-03-2015 196 19   Download

 • Kế hoạch kiểm tra thử nghiệm quá trình thêu

  pdf2p dathao 16-10-2009 95 12   Download

 • Nhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 2: Các khái niệm cơ bản trong kiểm thử phần mềm trình bày các nội dung: quy trình kiểm tra phần mềm, kế hoạch kiểm tra (Test plan), tình huống kiểm tra (Test case), dữ liệu kiểm tra (Test Data), lỗi (Bug), báo cáo kiểm tra (Test Report), các vai trò của kiểm thử phần mềm.

  ppt30p hondacodon2006 16-04-2014 73 9   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------Số: 41/KH-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2010 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2010

  pdf5p shishomaru 07-06-2010 85 8   Download

 • Bài viết giới thiệu thực trạng tổ chức kiểm tra kiểm soát nội bộ trong hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam, yêu cầu mới của pháp luật trong kiểm tra kiểm soát nội bộ trong hệ thống Ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf5p vovanvovan2013 13-05-2016 43 8   Download

 • Kế hoạch kiểm tra thử nghiệm thêu

  pdf2p dathao 17-10-2009 63 6   Download

 • Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu và lựa chọn một số giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn trong nhà trường. Thông qua việc nghiên cứu, khảo sát nhằm xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn tại đơn vị đảm bảo tính bền vững, hiệu quả.

  doc20p kyniemngaymua_06 02-05-2018 52 7   Download

 • Mẫu số 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCA ngày 06/7/2012 BỘ CÔNG AN TỔNG CỤC HẬU CẦN - KỸ THUẬT ------Số: /H41-H45 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------…….., ngày ……. tháng ……… năm 20….. KẾ HOẠCH KIỂM TRA THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM ……………….. Quyết định đầu tư dự án STT Tên đơn vị/ Công Địa điểm trình kiểm tra xây dựng Số quyết định Công trình 1 Công trình 2 ….

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 82 5   Download

 • HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ ------Số: 1166/KH–HĐPH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2010 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

  pdf4p shishomaru 11-06-2010 69 4   Download

 • MBP là Management by Process – mô hình quản trị theo quá trình tức là ta xác định các bước để thực hiện công việc, rồi xây dựng quy trình cho công việc đó, xây dựng kế hoạch kiểm soát quá trình, kế hoạch kiểm tra thử nghiệm, MBP đo lường theo kế hoạch kiểm soát quá trình và kế hoạch kiểm tra thử nghiệm. Tham khảo thêm bài giảng phía trên để hiểu thêm về nó nhé.

  ppt101p leoanh111 24-06-2019 25 6   Download

 • KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TƯ PHÁP CUỐI NĂM 2010

  pdf5p ht8287 20-12-2010 52 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf5p bupbebaggo 15-01-2013 42 1   Download

 • Quyết định số: 929/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề về thuế, hải quan; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf4p huyen06281982 21-10-2015 20 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Kế hoạch kiểm tra
p_strCode=kehoachkiemtra

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản