Kê khai thông tin

Xem 1-20 trên 1529 kết quả Kê khai thông tin
 • Tài liệu tham khảo mẫu Bản kê khai thông tin đăng ký thuế

  doc3p thuyranhpk 06-10-2010 204 50   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.dkkd.20 - bảng kê khai thông tin đăng ký thuế', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p pretty4 27-07-2010 106 20   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN NHÂN SỰ DÀNH CHO CÁC CÔNG TY CẦN KÊ KHAI NHÂN SỰ

  doc12p doimattuhu 09-10-2011 722 88   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu, văn bản về BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ.

  doc3p khanhanmobile 23-04-2010 320 54   Download

 • Đảm bảo của cơ quan thuế, hướng dẫn sử dụng các chức năng kê khai, thông tin hỗ trợ,... là những nội dung chính trong tài liệu "Hướng dẫn sử dụng ứng dụng hỗ trợ kê khai mã vạch 2 chiều". Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf294p whynotmy 04-11-2015 22 4   Download

 • Hiện nay thông tin quang được coi là một trong những ngành mũi nhọn trong lĩnh vực viễn thông. Ngay từ giai đoạn đầu, khi các hệ thống thông tin cáp sợi quang chính thức đưa vào khai thác trên mạng viễn thông, phương thức truyền dẫn quang đã thể hiện các khả năng to lớn trong việc truyền tải các dịch vụ viễn thông ngày càng phong phú và hiện đại của thế giới.

  pdf84p nguyenan122 15-09-2013 77 35   Download

 • Để có thể hiểu hệ thống thông tin kế toán là gì, bạn cần phải hiểu các khái niệm như: thế nào là hệ thống, thế nào là hệ thống thông tin và thế nào là hệ thống thông tin quản lý. Cùng tham khảo Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 6 Phát triển hệ thống thông tin kế toán để nắm bắt sự phát triển hệ thống thông tin kế toán.

  ppt29p dlmonline24h 03-01-2014 95 14   Download

 • Thuyết trình Hệ thống thông tin kế toán: Hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tại một doanh nghiệp và các vấn đề đặt ra đối với AIS nêu khái niệm thương mại điện tử, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ ABC.

  pdf35p thin_12 25-07-2014 72 13   Download

 • Bài giảng chương 3 trang bị cho người học những kiến thức về kiểm soát hệ thống thông tin kế toán. Trong phần 1 sau đây sẽ giúp người học trình bày khái niệm kiểm soát trong tổ chức và giải thích cấu trúc hệ thống kiểm soát nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p kiepnaybinhyen_03 12-12-2015 26 9   Download

 • Mục tiêu bài học: Nắm được các khái niệm cơ bản của hệ thống thông tin kế toán .Biết được các thành phần của hệ thống thông tin. Vai trò của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp.

  ppt57p dlmonline24h 03-01-2014 88 7   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 6 trang bị cho người học những hiểu biết về tổ chức hệ thống thông tin kế toán. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Trình bày các công việc phân tích, thiết kế HTTTKT trong điều kiện tin học hóa, giải thích các công việc triển khai và vận hành HTTTKT trong điều kiện tin học hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p kiepnaybinhyen_03 12-12-2015 33 5   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán - Chương 6B: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán" trình bày các nội dung: Phân tích hệ thống, thiết kế hệ thống, triển khai hệ thống, vận hành và bảo trì hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf30p doinhugiobay_18 11-03-2016 20 4   Download

 • Tổ chức thu thập thông tin ban đầu là nội dung của chương 2 thuộc "Bài giảng học phần Hệ thống thông tin kế toán" với mục tiêu giúp cho người học hiểu được khái niệm của tổ chức thu thập thông tin ban đầu; nắm vững những kiến thức cơ bản của tổ chức thu thập thông tin ban đầu; nắm vững các nội dung cơ bản của tổ chức thu thập thông tin ban đầu.

  pdf0p hera_02 23-04-2016 21 4   Download

 • Chương 1 - Khái quát về tổ chức hệ thống thông tin kế toán. Sau khi học xong chương này bạn có thể: Nắm được khái quát về hệ thống thông tin kế toán, hiểu được khái niệm và ý nghĩa của tổ chức hệ thống thông tin kế toán, nắmvững các nguyên tắc tổ chức hệ thống thông tin kế toán, nắm vững các nội dung cơ bản của tổ chức hệ thống thông tin kế toán.

  pdf51p tangtuy14 02-06-2016 21 3   Download

 • Chương 3 - Tổ chức hệ thống hóa thông tin kế toán. Trong chương này bạn có thể: Hiểu được khái niệm và ý nghĩa của tổ chức hệ thống hóa thông tin nghiệp vụ, quán triệt được các nguyên tắc tổ chức hệ thống hóa thông tin nghiệp vụ, nắm vững các phương tiện hệ thống hóa thông tin nghiệp vụ, tổ chức quy trình hệ thống hóa thông tin nghiệp vụ theo các hình thức kế toán.

  pdf58p tangtuy14 02-06-2016 19 3   Download

 • Chương 2 - Tổ chức thu thập thông tin ban đầu. Sau khi học xong chương này bạn có thể: Hiểu được khái niệm và ý nghĩa của tổ chức thu thập thông tin ban đầu, nắm vững các nguyên tắc tổ chức thu thập thông tin ban đầu, nắm vững các nội dung cơ bản của tổ chức thu thập thông tin ban đầu.

  pdf52p tangtuy14 02-06-2016 21 2   Download

 • Chương 5 - Tổ chức tổng hợp và cung cấp thông tin kế toán. Trong chương này người học có thể: Nắm được khái niệm, ý nghĩa và các nguyên tắc tổ chức cung cấp thông tin kế toán; nắm vững các bước chuẩn bị trước khi lập BCTC; nắm được các chỉ tiêu trình bày trên các BCTC.

  pdf40p tangtuy14 02-06-2016 15 2   Download

 • Cuốn sách trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong việc phân tích, thiết kế hệ thống. Nội dung của cuốn sách chia làm 4 chương, cuối mỗi chương đều có bài tập lý thuyết, chương 1 khái quát về một số khái niệm cơ bản về hệ thống, chương 2 khảo sát hiện trạng và xác lập dự án, chương 3 giới thiệu về phân tích hệ thống, chương 4 có nội dung về thiết kế hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf114p vusuakhongduong 21-04-2009 12789 3641   Download

 • Phương pháp luận phát triển các hệ thống thông tin luôn là một trong những chủ đề quan trọng nhất của công nghệ thông tin. Cùng với sự ra đời của ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML và nhiều công cụ hỗ trợ như Rational Rose, Agro UML...tài liệu này nhằm giới thiệu cho sinh viên các khái niệm cơ bản của hướng đối tượng và UML....

  pdf0p thanhtai 12-06-2009 4208 1074   Download

 • Track 70298 - 70299 là các môn học thiết kế và triển khai về hệ thống mạng và bảo mật, một trong những chủ đề rất được quan tâm hiện nay. Khóa học này cung cấp cho chúng ta những kiến thức và kỹ năng trong quá trình thiết kế hệ thống mạng an tòan như xây dựng hệ thống vpn server, certificate server, ipsec, isa server firewall và các phương pháp bảo vệ mật mã với syskey, mã hóa tập tin bằng efs cùng với các chức năng audit hệ thống.

  doc21p mrngodat 19-03-2010 999 759   Download

Đồng bộ tài khoản