intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế toán doanh nghiệp thương mại

Xem 1-20 trên 1659 kết quả Kế toán doanh nghiệp thương mại
 • Với kết cấu nội dung gồm 2 phần, tài liệu "Kế toán doanh nghiệp thương mại và dịch vụ" giới thiệu đến các bạn những kiến thức về kế toán doanh nghiệp thương mại, kế toán doanh nghiệp dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết, với các bạn chuyên ngành Kế toán thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  doc71p phamchithien2013 31-03-2016 166 47   Download

 • Chuyên đề Kế toán doanh nghiệp thương mại nhằm mô tả khái quát hoạt động mua hàng và bán hàng tại doanh nghiệp thương mại và đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp thương mại.

  pdf37p five_12 18-03-2014 118 20   Download

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ - Chương 1: Tổng quan về doanh nghiệp thương mại dịch vụ trình bày đặc điểm doanh nghiệp thương mại dịch vụ, tổ chức công tác kế toán,... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf9p lalala8 21-12-2015 94 8   Download

 • Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại, mục tiêu sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể: Trình bày hoạt động mua hàng và bán hàng tại doanh nghiệp thương mại, mô tả sơ đồ hạch toán tổng quát của doanh nghiệp thương mại, tính toán giá trị hàng tồn kho tại doanh nghiệp.

  pdf18p trentroicosao 14-03-2014 66 5   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán 1 - Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại" trình bày các nội dung: Đặc điểm kế toán DNTM, ghi nhận nghiệp vụ mua bán hàng hóa, kế toán chi phí hoạt động, đánh giá HTK; ghi nhận doanh thu và nợ phải thu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p bautroibinhyen27 09-05-2017 76 4   Download

 • Bài giảng "Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại" cung cấp cho người đọc các nội dung: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp thương mại, ghi nhận các nghiệp vụ mua bán hàng hóa, đánh giá hàng tồn kho, ghi nhận doanh thu và đánh giá nợ phải thu, lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp thương mại, một số tỷ số tài chính quan trọng trong doanh nghiệp thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p doinhugiobay_01 09-11-2015 53 3   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp thương mại, ghi nhận các nghiệp vụ mua bán hàng hóa, đánh giá hàng tồn kho, ghi nhận doanh thu và đánh giá nợ phải thu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf18p doinhugiobay_10 12-01-2016 53 3   Download

 • "Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại - Bài 1: Kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa" trình bày đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại nội địa; đặc điểm vận dụng chế độ kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa; kế toán luân chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thương xuyên; kế toán luân chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ; kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa.

  pdf27p nguathienthan10 26-02-2021 9 3   Download

 • "Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại - Bài 2: Kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu" trình bày đặc điểm hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu; đặc điểm vận dụng chế độ kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu; kế toán hoạt động nhập khẩu; kế toán hoạt động xuất khẩu.

  pdf34p nguathienthan10 26-02-2021 4 2   Download

 • "Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại - Bài 3: Kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp và trong các đơn vị chủ đầu tư" được biên soạn nhằm tìm hiểu đặc điểm hoạt động xây lắp; đặc điểm vận dụng chế độ kế toán trong doanh nghiệp xây lắp; kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp; kế toán tại các đơn vị chủ đầu tư.

  pdf36p nguathienthan10 26-02-2021 6 2   Download

 • "Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại - Bài 4: Kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ" thông qua bài học, người học sẽ phân biệt được đặc thù riêng có trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ và ảnh hưởng đến công tác kế toán; phân loại chính xác các khoản mục chi phí trong doanh nghiệp du lịch, dịch vụ; liệt kê được cách hạch toán các nghiệp vụ kế toán cơ bản trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ.

  pdf21p nguathienthan10 26-02-2021 7 2   Download

 • "Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại - Bài 5: Kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp" trình bày đặc điểm hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp; đặc điểm vận dụng chế độ kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp; kế toán chi phí sản xuất và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp.

  pdf19p nguathienthan10 26-02-2021 11 4   Download

 • "Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại - Bài 1: Kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa" sẽ cung cấp đến người học các kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa.

  pdf19p cothumenhmong10 19-03-2021 11 2   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại - Bài 2: Kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu" để nắm chi tiết kiến thức về đặc điểm hoạt động lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu và nhiệm vụ kế toán; phương pháp kế toán nhập khẩu trực tiếp và tiêu thụ hàng nhập khẩu trực tiếp; kế toán nhập khẩu ủy thác tại đơn vị giao ủy thác và đơn vị nhận ủy thác.

  pdf14p cothumenhmong10 19-03-2021 12 1   Download

 • "Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại - Bài 4: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp du lịch, dịch vụ" được biên soạn nhằm tìm hiểu đặc điểm hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ và nhiệm vụ kế toán; kế toán các hoạt động kinh doanh chủ yếu trong du lịch, dịch vụ; kế toán xác định kết quả kinh doanh trong kinh doanh du lịch, dịch vụ.

  pdf26p cothumenhmong10 19-03-2021 10 2   Download

 • "Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại - Bài 4: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp du lịch, dịch vụ" trang bị kiến thức cho các bạn sinh viên thực hiện nghiệp vụ kế toán trong các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trên các góc độ chủ yếu, khác biệt với doanh nghiệp khác như: kế toán chi phí sản xuất, kế toán doanh thu, kế toán xác định kết quả kinh doanh.

  pdf16p cothumenhmong10 19-03-2021 15 4   Download

 • Bài tập kế toán doanh nghiệp thương mại - dịch vụ của Vũ Thị Thành được biên soạn nhằm giúp sinh viên có thêm bài tập tham khảo, chuẩn bị tốt kỳ thi kết thúc môn.

  pdf22p doremon_12 24-12-2013 535 113   Download

 • Bài tập "Kế toán doanh nghiệp thương mại, dịch vụ" giới thiệu đến các bạn những câu hỏi bài tập về kế toán vốn bằng tiền và các khoản tương đương tiền, kế toán xuất nhập khẩu, kế toán các ngành dịch vụ,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

  doc25p clackpy 12-11-2015 576 67   Download

 • Chức năng chủ yếu của doanh nghiệp thương mại là tổ chức lưu thông hàng hoá, đưa hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng thông qua mua bán. Trong đó, mua hàng là giai đoạn đầu tiên của quá trình lưu chuyển hàng hoá, là quan hệ trao đổi giữa người mua và người bán về trị giá hàng hoá

  pdf95p huemanvdoc 24-11-2009 2785 1055   Download

 • (NB) Giáo trình Kế toán bán hàng cung cấp những kiến thức về nghiệp vụ kế toán, là môn chuyên môn chính của nghề kế toán doanh nghiệp thương mại và dịch vụ. Thông qua kiến thức chuyên môn về kế toán bán hàng, người học thực hiện được các nội dung về nghiệp vụ kế toán, có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế.

  doc137p ochuong999 24-06-2020 29 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế toán doanh nghiệp thương mại
p_strCode=ketoandoanhnghiepthuongmai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2