intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế toán doanh nghiệp thương mại

Xem 1-0 trên 0 kết quả Kế toán doanh nghiệp thương mại
 • Bài viết Nghiên cứu mối quan hệ giữa tỷ lệ vốn sở hữu của Nhà nước, cổ đông là tổ chức và lợi thế thương mại của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh trình bày cơ sở lý thuyết về các nhân tố tác động đến lợi thế thương mại của doanh nghiệp.

  pdf4p viaudi 04-08-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Kinh tế quốc tế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được những lý luận chung nhất của kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, cán cân thanh toán quốc tế, liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf60p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Kinh tế quốc tế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng). Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thể: phân tích được các hình thức kinh tế quốc tế, nguyên nhân và xu hướng phát triển của kinh tế quốc tế; giải thích được các hiện tượng kinh tế quốc tế trong thực tế đời sống kinh tế hiện đại ngày nay;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf59p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Nội dung Giáo trình Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại bao gồm các bài như sau: Lập và xử lý chứng từ kế toán; Ghi sổ kế toán chi tiết; Ghi sổ toán kế toán tổng hợp; Lập báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf337p namkimcham25 19-07-2022 14 2   Download

 • với mục tiêu giúp các bạn có thể nắm được các kiến thức về luật đầu tư, luật doanh nghiệp, luật thương mại, luật hợp tác xã, luật tố tụng dân sự, luật phá sản, luật trọng tài thương mại… Những nội dung cơ bản của pháp luật kinh tế như: luật đầu tư, luật doanh nghiệp, luật thương mại, luật phá sản, luật hơp tác xã,… Phát hiện và biết cách xử lý các tranh chấp kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh.

  pdf63p namkimcham25 19-07-2022 8 2   Download

 • Giáo trình Luật kinh tế với mục tiêu giúp các bạn có thể hiểu và viết được hợp đồng kinh tế đúng quy định pháp luật. Hiểu và phân biệt được các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. Hiểu được trình tự, thủ tục để giải quyết phá sản doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf29p namkimcham25 19-07-2022 9 2   Download

 • Giáo trình Kế toán thương mại được thiết kế gồm 3 chương như sau: Tổng quan về doanh nghiệp thương mại dịch vụ; Kế toán mua bán hàng hóa; Kế toán kinh doanh dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf59p namkimcham25 19-07-2022 5 1   Download

 • Giáo trình Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại trên phần mềm kế toán MiSa cung cấp cho người học những kiến thức như: Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Misa; Kế toán mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào và công nợ phải trả; Kế toán bán hàng và công nợ phải thu; Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; Kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf146p namkimcham25 19-07-2022 9 2   Download

 • Giáo trình Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại trên phần mềm kế toán MiSa với mục tiêu giúp các bạn có thể vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán doanh nghiệp thương mại đã học trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp toàn doanh nghiệp. Vận dụng được các kiến thức kế toán đã học vào ứng dụng các phần mềm kế toán Misa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf256p namkimcham25 19-07-2022 11 2   Download

 • Giáo trình Kế toán thương mại dịch vụ (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) nhằm giúp học viên trình bày được nguyên tắc hạch toán, phương pháp hạch toán các phần hành: kế toán mua bán hàng hóa trong nước, xuất nhập khẩu và kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ; trình bày phương pháp lập các chứng từ, ghi sổ kế toán và lập các báo cáo tài chính trong doanh nghiệp thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf88p hayatogokudera 18-07-2022 20 3   Download

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán cung cấp cho người học những Kiến thức về hệ thống văn bản pháp luật về công tác kế toán đối tượng, nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán, kết cấu tài khoản và hệ thống tài khoản, hệ thống báo cáo được sử dụng trong doanh nghiệp, giúp học sinh sinh viên hình thành các kỹ năng như lập được các chứng từ, mở sổ, ghi chép vào sổ, khóa sổ và chỉnh sửa sổ kế toán cũng như hạch toán đúng các số nghiệp vụ kinh kế phát sinh trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ và sản xuất theo chế độ kế toán hiện hành.

  pdf108p dongcoxanh25 12-07-2022 6 1   Download

 • Cấu trúc chung của giáo trình Lý thuyết kế toán bao gồm 6 chương, như sau: Một số vấn đề chung về công tác kế toán; Hệ thống tài khoản và ghi sổ kép; Chứng từ, sổ sách kế toán và các hình thức kế toán; Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp; Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp thương mại, dịch vụ và sản xuất.; Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf94p dongcoxanh25 12-07-2022 5 1   Download

 • Giáo trình "Kế toán hoạt động thương mại và dịch vụ" được biên soạn nhằm phục vụ cho quá trình giảng dạy của giáo viên và học tập của sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp với học phần Kế toán tài chính 3. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa; kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa; kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf123p ryomaechizen 01-07-2022 11 3   Download

 • Giáo trình "Kế toán hoạt động thương mại và dịch vụ" được biên soạn nhằm phục vụ cho quá trình giảng dạy của giáo viên và học tập của sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp với học phần Kế toán tài chính 3. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa; kế toán chi phí và giá thành sản phẩm dịch vụ; kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ;...

  pdf90p ryomaechizen 01-07-2022 13 3   Download

 • Giáo trình "Nhập môn Tài chính - Tiền tệ" là tài liệu cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo về kinh tế như quản trị doanh nghiệp, kinh tế thương mại, kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử. Giáo trình được kết cấu thành 12 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: những vấn đề cơ bản về tài chính; những vấn đề cơ bản về tiền tệ; Ngân sách Nhà nước; tài chính doanh nghiệp; bảo hiểm; tín dụng;...

  pdf193p ryomaechizen 01-07-2022 16 4   Download

 • Giáo trình "Nhập môn Tài chính - Tiền tệ" là tài liệu cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo về kinh tế như quản trị doanh nghiệp, kinh tế thương mại, kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử. Giáo trình được kết cấu thành 12 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: cung - cầu tiền tệ và lạm phát; các tổ chức tài chính trung gian; hệ thống ngân hàng; thị trường tài chính; tài chính quốc tế; chính sách tài chính quốc gia;...

  pdf199p ryomaechizen 01-07-2022 13 3   Download

 • Giáo trình "Quản trị logistics kinh doanh" nhằm trang bị các kiến thức cơ bản nhất về xác định chiến lược, xây dựng mục tiêu, lập kế hoạch, triển khai và kiểm soát các hoạt động logistics một cách hệ thống tại doanh nghiệp, đồng thời giúp các nhà quản trị ứng dụng linh hoạt các hoạt động này vào các điều kiện thị trường và môi trường kinh doanh nhiều thay đổi và biến động.

  pdf241p ryomaechizen 01-07-2022 15 2   Download

 • Giáo trình "Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu" được dùng làm tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập của sinh viên, học viên thuộc các chuyên ngành Kế toán - Tài chính, Tài chính - Ngân hàng thương mại, các chuyên ngành khác thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý, và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương, phần 2 trình bày những nội dung về: tín dụng xuất nhập khẩu; bảo lãnh xuất nhập khẩu;...

  pdf202p ryomaechizen 01-07-2022 6 0   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ bán hàng hóa; nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa; nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp vụ bán hàng hóa trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p hidetoshidekisugi 15-06-2022 9 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 6: Kế toán doanh thu dịch vụ. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm bắt được khái niệm và phân loại doanh thu dịch vụ; nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ doanh thu dịch vụ; nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp doanh thu dịch vụ trong doanh nghiệp dịch vụ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p hidetoshidekisugi 15-06-2022 11 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế toán doanh nghiệp thương mại
p_strCode=ketoandoanhnghiepthuongmai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2