intTypePromotion=3
ADSENSE

Kế toán hàng hóa

Xem 1-20 trên 2640 kết quả Kế toán hàng hóa
 • Các bạn đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự có trình độ học vấn và trình độ chuyên môn về lĩnh vực kế toán hàng hóa.Tuy nhiên, để soạn thảo được bảng mô tả công việc đảm bảo về mặt nội dung, giúp các ứng viên có thể hiểu được tính chất của công việc mời các bạn cùng tham khảo "Bảng mô tả công việc kế toán hàng hóa".

  doc1p leminh250289 01-12-2010 1301 431   Download

 • Chương 1 những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán hàng hóa tồn kho trong doanh nghiệp thương mại, chương 2 thực trạng kế toán hàng hoá tồn kho tại Công ty TNHH Phụ tùng và Thiết bị Việt Mỹ, chương 3 các kết luận và giải pháp hoàn thiện kế toán hàng hóa tồn kho là những nội dung chính trong 3 chương của khóa luận tốt nghiệp "Kế toán hàng hóa tồn kho tại Công ty TNHH Phụ tùng và Thiết bị Việt Mỹ". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc52p boytm90 14-03-2016 641 85   Download

 • Bài giảng Bài 5: Sử dụng excel để làm kế toán hàng hóa bao gồm những nội dung về yêu cầu quản lí hàng hóa của cửa hàng DrinkShop; tổ chức bảng tính Excel để quản lý hàng hóa; thiết lập công thức cho sheet nhập hàng (NHAPHANG); thiết lập công thức cho sheet bán hàng (BANHANG); thiết lập công thức cho sheet DKMH; thiết lập công thức cho sheet NCC.

  ppt18p cocacola_07 09-11-2015 48 13   Download

 • Việt nam đang trên đường hội nhập vào nền kinh tế thị trường, một môi trường mang tính cạnh tranh mạnh mẽ, đem lại nhiều cơ hội, song cũng không ít thách thức cho các doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới mình cũng như mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất. Do đó các doanh nghiệp phải không ngừng hoàn thiện và nâng cao cơ chế quản lý kinh tế, đặc biệt là công tác kế toán tài chính....

  doc69p vc4144 07-02-2011 3336 1143   Download

 • Tài liệu Kế toán thương mại - dịch vụ (Lý thuyết - bài tập - bài giải mẫu và câu hỏi trắc nghiệm) do TS. Trần Phước (chủ biên) biên soạn gồm 9 chương. Phần 1 sau đây gồm nội dung 5 chương đầu Tài liệu: Chương 1 - Tổng quan về doanh nghiệp thương mại - dịch vụ, Chương 2 - Kế toán và các khoản tương đương tiền, Chương 3 - Kế toán hàng hóa mua bán trong nước, Chương 4 - Kế toán xuất nhập khẩu, Chương 5 - Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ.

  pdf253p talata_4 16-01-2015 1304 546   Download

 • Phân tích tính tương đối của các khái niệm nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hoá...

  doc2p hangnibt 09-07-2011 248 79   Download

 • Hàng năm vừa qua, cùng với quá trình phát triển nền kinh tế và với sự đổi mới sâu sắc của cơ chế kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường đã tạo điều kiện cho ngành thưong mai- dịch vụ nước ta trưởng thành và phát triển,góp phần tích cực vào việc thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng xã hội,nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong điều kiện hiện nay,với xu hướng toàn cầu hóa,quan hệ buôn bán thương mại giữa nước ta với các nước...

  pdf48p asus1122 24-10-2012 153 61   Download

 • Theo lý thuyết của Anghen : ” Hàng hoá là gì? Hàng hoá là những sản phẩm đã được sản xuất ra trong một xã hội gồm những người sản xuất tư nhân ít nhiều phân tán, vậy trước hết nó là những sản phẩm của tư nhân” Hàng hoá có hai thuộc tính rõ ràng: Một là tất cả các sản phẩm ấy đều thoả mãn nhu cầu nào đó của con người, đều có một giá trị sử dụng không những đối với người sản xuất mà còn đối với cả người khác nữa. Hai là các...

  pdf74p chopchop1122 18-03-2013 116 47   Download

 • phần 2 của cuốn "kế toán tài chính (Áp dụng cho các doanh nghiệp việt nam)" gồm các nội dung từ chương 8 đến chương 14. trong phần này sẽ trình bày các vấn đề liên quan như: kế toán hoạt động tài chính và các khoản bất thường, kế toán đầu tư xây dựng cơ bản trong doanh nghiệp, kế toán các loại nguồn vốn trong doanh nghiệp, kế toán hàng hóa, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm,... mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf232p tangtuy20 28-07-2016 62 18   Download

 •  Bài giảng "Kế toán xây dựng - Chương 1: Kế toán các giao dịch ngoại tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán các giao dịch bằng ngoại tệ, đặc điểm kinh doanh xuất nhập khầu và những quy định kế toán, kế toán nhập khẩu, kế toán xuất khẩu, kế toán hàng hóa kho bảo thuế, thông tin trình bày trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf28p doinhugiobay_10 12-01-2016 67 11   Download

 • Chương 4 Kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại thuộc bài giảng Kế toán tài chính. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: những vấn đề chung, kế toán hoạt động mua hàng, kế toán bán hàng, kế toán nhập khẩu hàng hóa, kế toán xuất khẩu hàng hóa.

  pdf61p minhmuimui 28-10-2014 53 9   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Kế toán hàng tồn kho" trình bày các nội dung: Tổng quan về hàng tồn kho, kế toán nguyên vật liệu, kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, kế toán công cụ dụng cụ, kế toán hàng hóa kho bảo thuế, kế toán hàng hóa, kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

  pdf18p bautroibinhyen12 07-01-2017 46 5   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, tính giá hàng tồn kho, kế toán NVL và CCDC, kế toán sản phẩm đang chế tạo và thành phẩm ở các DN sản xuất, kế toán hàng hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf21p doinhugiobay_15 25-02-2016 36 2   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: "hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ thác và đơn vị nhận uỷ thác"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc34p anhluadem 17-11-2010 713 299   Download

 • Trong những năm gần đây, trước xu hướng hoà nhập và phát triển của kinh tế thế giới, Việt Nam đã mở rộng quan hệ thương mại, hợp tác kinh tế với nhiều nước trong khu vực và thế giới. Việc này tạo ra cơ hội phát trịển cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường nhưng cũng đặt ra những thách thức đối với doanh nghiệp.

  doc98p vnzoomvn 17-06-2011 295 103   Download

 • Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, mọi doanh nghiệp khi bƣớc vào sản xuất kinh doanh mục tiêu hàng đầu là phải sản xuất kinh doanh có lãi, nhƣ vậy mới có thể tồn tại và phát triển. Bên cạnh đó các doanh nghiệp cần phải quan tâm quản lý tất cả các yếu tố đầu vào và tăng cƣờng thúc đẩy các yếu tố đầu ra sao cho có hiệu quả nhất, với mục đích cuối cùng là đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho doanh nghiệp. ...

  pdf102p sang_som 25-04-2013 202 61   Download

 • Chương 4 Kế toán hàng tồn kho thuộc bài giảng kế toán doanh nghiệp, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan về hàng tồn kho, kế toán nguyên vật liệu, kế toán công cụ dụng cụ, kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, kế toán hàng hóa, kế toán hàng hóa kho báo thuế.

  pdf12p juliakaka 13-06-2014 476 23   Download

 • Trong thời đại hội nhập như hiện nay, phát triển kinh tế một cách bền vững là một trong những vấn đề quan trọng góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Khi bước vào sản xuất kinh doanh mục tiêu hàng đầu là sản xuất kinh doanh phải có lãi. Bên cạnh đó các doanh nghiệp cần phải quan tâm quản lý tất cả các yếu tố đầu vào và tăng cường thúc đẩy các yếu tố đầu ra sao cho có hiệu quả nhất....

  pdf83p nokia_12 09-05-2013 69 22   Download

 • Trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới, mỗi quốc gia dù lớn hay nhỏ không thể không tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế đó. Đất nước ta cũng đang chuyển mình cùng với sự phát triển kinh tế của khu vực và thế giới. Việt Nam đã và đang tham gia vào tiến trình này, đến nay chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng kể. Có như vậy đảng và nhà nước ta đã xác định rõ hướng đi, chính sách cho riêng mình bằng công cuộc công nghiệp hoá- hiện đại hoá...

  pdf70p buiduong_1 02-12-2012 53 13   Download

 • Chương 3 Kế toán hàng tồn kho thuộc bài giảng kế toán tài chính, mục tiêu chương học này nhằm giúp người học nhận biết đúng đối tượng hàng tồn kho, áp dụng được nguyên tắc và phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho, kế toán hàng tồn kho theo hệ thống KKTT, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính.

  pdf16p thanhthienhoang23 14-05-2014 78 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế toán hàng hóa
p_strCode=ketoanhanghoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản