intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế toán kho bạc

Xem 1-20 trên 217 kết quả Kế toán kho bạc
 • Giáo trình Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc Nhà nước gồm hai phần, phần nghiệp vụ quản lý kho bạc Nhà nước trình bày nhiệm vụ và tổ chức kho bạc Nhà nước Việt Nam, quản lý các nguồn vốn tài chính trong hệ thống kho bạc Nhà nước, tín dụng Nhà nước qua hệ thống kho bạc Nhà nước,...Phần nghiệp vụ kế toán kho bạc Nhà nước trình bày về nhiệm vụ và tổ chức kho bạc Nhà nước, kế toán vốn bằng tiền, điều chuyển vốn và tiền gửi tại kho bạc Nhà nước và nhiều nội dung quan trọng khác. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf453p arile266 14-09-2012 760 267   Download

 • Giáo trình "Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc nhà nước" được biên soạn nhằm giúp sinh viên chuyên ngành tài chính nhà nước và bạn đọc có quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu về hoạt động của hệ thống kho bạc nhà nước. Sau đây mời các bạn tham khảo phần 2 của giáo trình.

  pdf334p truckiettuyetmai 26-01-2015 242 70   Download

 • Giáo trình "Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc nhà nước" được biên soạn nhằm giúp sinh viên chuyên ngành tài chính nhà nước và bạn đọc có quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu về hoạt động của hệ thống kho bạc nhà nước. Sau đây mời các bạn tham khảo phần 1 của giáo trình.

  pdf119p truckiettuyetmai 26-01-2015 152 49   Download

 • Tài liệu Ôn thi lý thuyết Kế toán kho bạc cung cấp cho các bạn những kiến thức về quản lý quỹ ngoại tệ tập trung, nguyên tắc thu ngân sách nhà nước, nguyên tắc chi ngân sách nhà nước. Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  doc9p chonbinhyen198 09-08-2016 76 14   Download

 • (NB) Bài giảng Kế toán kho bạc cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kế toán kho bạc nhà nước, kế toán ngân sách nhà nước, kế toán trái phiếu chính phủ, kế toán cho vay theo mục đích chỉ định, kế toán tiền gửi tại kho bạc nhà nước,...

  pdf87p dongdong321 07-06-2018 66 11   Download

 • Bài viết tìm hiểu thực trạng công tác kế toán ngân sách nhà nước ở một số địa phương, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chứng từ và sổ kế toán trong công tác kế toán Kho bạc Nhà nước địa phương.

  pdf3p chauchaungayxua7 10-08-2020 17 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý và kế toán tscđ đựơc đầu tư hoàn thành từ góc nhìn kế toán kho bạc', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p nkt_bibo49 24-02-2012 70 11   Download

 • - Hệ thống kế toán kho bạc Nhà nước: Chế độ kế toán Nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS) thực hiện kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho bạc theo Luật Ngân sách và Luật Kế toán. Hạch toán kế toán trên cơ sở chứng từ thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN), chi tiết theo Mục lục NSNN. Nội dung của chế độ kế toán đã bao quát tất cả các hoạt động thu, chi ngân sách và các hoạt động nghiệp vụ của kho...

  pdf3p nkt_bibo46 17-02-2012 101 18   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Dựa vào thực trạng của công tác kế toán tại KBNN Đà Nẵng trong điều kiện sử dụng phần mềm TABMIS đang bộc lộ những bất cập, tồn tại cấn phải khắc phục, hoàn thiện. Thông qua việc hệ thống hoá, làm rõ những cơ sở lý luận về kế toán nhà nước áp TABMIS, đánh giá thực trạng công tác kế toán tại KBNN Đà nẵng qua một năm thực hiện TABMIS.

  pdf26p quaymax5 16-09-2018 53 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu, tác giả đã tìm hiểu thêm về sự cần thiết khách quan của Tổ chức hạch toán kế toán trong hệ thống KBNN, đã chỉ rõ khái niệm và vai trò của tổ chức hạch toán kế toán đối với hoạt động quản lý. Từ khái niệm và vai trò của tổ chức kế toán luận văn đi vào nghiên cứu và trình bày nguyên tắc và căn cứ của tổ chức kế toán.

  pdf8p praishy4 14-03-2019 43 3   Download

 • Phần 1 ebook "Kế toán ngân sách nhà nước và kho bạc nhà nước" cung cấp cho người đọc các kiến thức về: Những vấn đề cơ bản về kế toán ngân tài liệu nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước; sổ tài liệu kế toán và ghi nhận các chuyển biến về tình trạng tài chính; kế toán thu ngân tài liệu nhà nước, kế toán chi ngân tài liệu nhà nước, kế toán nghiệp vụ quản lý quỹ và ngân quỹ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf109p tradaviahe18 27-03-2021 0 0   Download

 • Phần 2 "Kế toán ngân sách nhà nước và kho bạc nhà nước" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kế toán thanh toán vốn đầu tư; kế toán nghiệp vụ huy động, kế toán ngân tài liệu qua ngân hàng; kế toán các nghiệp vụ thanh toán giữa các kho bạc nhà nước, phương pháp khóa sổ và lập Báo cáo Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf113p tradaviahe18 27-03-2021 0 0   Download

 • Nghiệp vụ 1: Nhận được báo Có của NHNN về số tiền mà kho bạc đã chuyển vào TK của NH Ngoại Thương: 4 tỷ. Số tiền này Chính Phủ ủy thác cho NH để cho vay theo kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng. Trong kỳ, đã giải ngân cho Cty XD N: 600tr...

  doc17p hongdtket 13-12-2010 1429 912   Download

 • Tiền và các loại tiền trong đơn vị hành chính sự nghiệp Tiền là tài sản kinh phí hoặc vốn trong các đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN) được tồn tại trực tiếp dưới hình thức giá trị. Các loại tiền ở đơn vị HCSN bao gồm: Tiền mặt (kể cả tiền Việt Nam và ngoại tệ). Vàng, bạc, đá quý, kim khí quý. Các loại chứng chỉ có giá. Tiền gửi ở ngân hàng, kho bạc Nhà nước.

  pdf31p huemanvdoc 24-11-2009 1227 762   Download

 • Chương 4. KẾ TOÁN THANH TOÁN Mục tiêu chung: Giúp cho người học nhận thức đối tượng kế toán là các khoản phải thu ở khách hàng, phải trả cho khách hàng, các khoản vay, nợ, tạm ứng qua kho bạc, các khoản ứng trước, trả trước, các khoản nhận trước trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. • Trang bị cho người học phương pháp kế toán công nợ thanh toán các khoản phải thu, các khoản phải trả trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, như: + Các khoản phải thu ở khách hàng, về thuế GTGT...

  pdf42p tinhphuong60 15-06-2010 1212 747   Download

 • Nghiệp vụ 1: Nhận được báo Có của NHNN về số tiền mà kho bạc đã chuyển vào TK của NH Ngoại Thương: 4 tỷ. Số tiền này Chính Phủ ủy thác cho NH để cho vay theo kế hoạch phát triển cơ sở hạ...

  doc5p bakiuni 28-05-2011 1315 706   Download

 • Mã số 112: số liệu để ghi vào chi tiêu này là số dư chi tiết TK 121( kỳ phiếu ngân hàng, tín phiêu, kho bạc.. có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua)

  doc7p dpthanh 05-01-2010 1437 554   Download

 • Nghiệp vụ 1: Nhận được báo Có của NHNN về số tiền mà kho bạc đã chuyển vào TK của NH Ngoại Thương: 4 tỷ. Số tiền này Chính Phủ ủy thác cho NH để cho vay theo kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng. Trong kỳ, đã giải ngân cho Cty XD N: 600tr. Trong đó trả vào TKTG của Cty XD mở tại chính NH: 300tr, chuyển tiền qua TTBT trả cho Cty cơ khí 200tr mở tại NHTM D, lĩnh 100tr để trả lương và tiền thuê nhân công. NH nhận được 5tr phí ủy thác của bộ tài chính chuyển...

  doc17p tomboy0201 28-02-2011 806 506   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân sách nhà nước và nghiệp vụ kho bạc nhà nước chương 1 Những vấn đề chung về kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho bạc nhà nước trình bày về một số vấn đề chung về Ngân sách nhà nước và Kho bạc nhà nước, đối tượng nhiệm vụ kế toán ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc nhà nước, đặc điểm, nội dung công tác kế toán ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc nhà nước, tổ chức công tác kế toán Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc nhà nước, tổ chức bộ máy kế toán Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc nhà nước.

  pdf66p narrow_12 17-07-2014 1238 356   Download

 • Nhận được báo Có của NHNN về số tiền mà kho bạc đã chuyển vào TK của NH Ngoại Thương: 4 tỷ. Số tiền này Chính Phủ ủy thác cho NH để cho vay theo kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng. Trong kỳ, đã giải ngân cho Cty XD N: 600tr. Trong đó trả vào TKTG của Cty XD mở tại chính NH:

  pdf5p ntgioi120404 09-11-2009 372 213   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế toán kho bạc
p_strCode=ketoankhobac

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2