intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế toán kho

Xem 1-20 trên 2373 kết quả Kế toán kho
 • Giáo trình Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc Nhà nước gồm hai phần, phần nghiệp vụ quản lý kho bạc Nhà nước trình bày nhiệm vụ và tổ chức kho bạc Nhà nước Việt Nam, quản lý các nguồn vốn tài chính trong hệ thống kho bạc Nhà nước, tín dụng Nhà nước qua hệ thống kho bạc Nhà nước,...Phần nghiệp vụ kế toán kho bạc Nhà nước trình bày về nhiệm vụ và tổ chức kho bạc Nhà nước, kế toán vốn bằng tiền, điều chuyển vốn và tiền gửi tại kho bạc Nhà nước và nhiều nội dung quan trọng khác. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf453p arile266 14-09-2012 774 267   Download

 • Giáo trình "Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc nhà nước" được biên soạn nhằm giúp sinh viên chuyên ngành tài chính nhà nước và bạn đọc có quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu về hoạt động của hệ thống kho bạc nhà nước. Sau đây mời các bạn tham khảo phần 2 của giáo trình.

  pdf334p truckiettuyetmai 26-01-2015 248 70   Download

 • Giáo trình "Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc nhà nước" được biên soạn nhằm giúp sinh viên chuyên ngành tài chính nhà nước và bạn đọc có quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu về hoạt động của hệ thống kho bạc nhà nước. Sau đây mời các bạn tham khảo phần 1 của giáo trình.

  pdf119p truckiettuyetmai 26-01-2015 170 50   Download

 • Tài liệu Ôn thi lý thuyết Kế toán kho bạc cung cấp cho các bạn những kiến thức về quản lý quỹ ngoại tệ tập trung, nguyên tắc thu ngân sách nhà nước, nguyên tắc chi ngân sách nhà nước. Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  doc9p chonbinhyen198 09-08-2016 89 15   Download

 • (NB) Bài giảng Kế toán kho bạc cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kế toán kho bạc nhà nước, kế toán ngân sách nhà nước, kế toán trái phiếu chính phủ, kế toán cho vay theo mục đích chỉ định, kế toán tiền gửi tại kho bạc nhà nước,...

  pdf87p dongdong321 07-06-2018 75 12   Download

 • (NB) Giáo trình Kế toán kho là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế tài chính, được học sau các mô đun kế toán thanh toán là cơ sở để học mô đun báo cáo tài chính và thực hành kế toán. Mô đun kế toán kho cung cấp những kiến thức về nghiệp vụ kế toán. Thông qua kiến thức chuyên môn về kế toán kho, người học thực hiện được các nội dung về nghiệp vụ kế toán. Mô đun kế toán kho có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế.

  pdf105p ochuong999 24-06-2020 42 7   Download

 • Bài viết tìm hiểu thực trạng công tác kế toán ngân sách nhà nước ở một số địa phương, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chứng từ và sổ kế toán trong công tác kế toán Kho bạc Nhà nước địa phương.

  pdf3p chauchaungayxua7 10-08-2020 24 2   Download

 • Kế toán kho chịu trách nhiệm lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và kê khai thuế đầu vào đầu ra; Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ; Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc khi có yêu cầu), nộp về PKT-TV; Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan; Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn; Kiểm soát nhập xuất tồn kho...

  doc2p lanjingyi 16-03-2020 29 1   Download

 • Những công việc mà nhân viên kế toán kho phải làm

  pdf2p phuongthanh1 26-10-2009 3160 341   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý và kế toán tscđ đựơc đầu tư hoàn thành từ góc nhìn kế toán kho bạc', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p nkt_bibo49 24-02-2012 73 11   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu chứng từ kế toán kho

  xls4p gamondeluxe 05-03-2011 2824 654   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đồ án tốt nghiệp công tác hạch toán kế toán của công ty phần may nam hà tiền', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc129p tiendungtb3003 09-03-2010 639 283   Download

 • "Giáo trình Kế toán máy-Kế toán doanh nghiệp" nhằm giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng tốt phần mềm kế toán trong doanh nghiệp, giáo trình này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong quá trình học và tìm hiểu về kế toán máy, kế toán doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf500p bebebongbong12 19-10-2013 385 151   Download

 • KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU I.KẾ TOÁN PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG 1. Khái niệm: Phải thu của khách hàng là khoản phải thu do khách hàng mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp nhưng chưa thanh toán (bán thiếu cho khách hàng) 2. Nguyên tắc kế toán: - Phản ánh nợ phải thu khách hàng theo từng khách hàng riêng biệt = theo dõi thời gian thu hồi nợ = để đòi nợ. - Không phản ánh các nghiệp vụ thu tiền ngay....

  pdf89p hoamihothay 29-10-2012 329 108   Download

 • Giáo trình Kế toán máy - Kế toán doanh nghiệp (2015) gồm 14 chương. Phần 1 gồm 7 chương đầu, trình bày tổng quan về phần mềm kế toán, cài đặt phần mềm và mở sổ kế toán của doanh nghiệp bằng phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015, kế toán vốn bằng tiền, kế toán mua hàng và nợ công phải trả, kế toán bán hàng và công nợ phải thu, kế toán kho.

  pdf244p sophantrotreu09 29-03-2016 193 60   Download

 • - Hệ thống kế toán kho bạc Nhà nước: Chế độ kế toán Nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS) thực hiện kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho bạc theo Luật Ngân sách và Luật Kế toán. Hạch toán kế toán trên cơ sở chứng từ thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN), chi tiết theo Mục lục NSNN. Nội dung của chế độ kế toán đã bao quát tất cả các hoạt động thu, chi ngân sách và các hoạt động nghiệp vụ của kho...

  pdf3p nkt_bibo46 17-02-2012 114 18   Download

 • Giáo trình Kế toán máy - Kế toán hành chính sự nghiệp được biên soạn nhằm giúp người đọc có cái nhìn cụ thể hơn về phần mềm kế toán MISA, hướng dẫn cách thức sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2017. Phần 1 của cuốn giáo trình cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về hệ thống phần mềm kế toán, tiêu chuẩn lựa chọn và đánh giá phần mềm, các loại phần mềm và các nhà cung cấp phần mềm trên thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf246p kimngan29092009 15-10-2018 93 22   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Dựa vào thực trạng của công tác kế toán tại KBNN Đà Nẵng trong điều kiện sử dụng phần mềm TABMIS đang bộc lộ những bất cập, tồn tại cấn phải khắc phục, hoàn thiện. Thông qua việc hệ thống hoá, làm rõ những cơ sở lý luận về kế toán nhà nước áp TABMIS, đánh giá thực trạng công tác kế toán tại KBNN Đà nẵng qua một năm thực hiện TABMIS.

  pdf26p quaymax5 16-09-2018 64 5   Download

 • Bài giảng giúp người học có thể ứng dụng phần mềm kế toán để thực hiện các quy trình kế toán cơ bản: Kế toán mua hàng, kế toán kho, tài sản cố định, kế toán bán hàng, kế toán vốn bằng tiền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf44p tieu_vu08 05-05-2018 41 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu, tác giả đã tìm hiểu thêm về sự cần thiết khách quan của Tổ chức hạch toán kế toán trong hệ thống KBNN, đã chỉ rõ khái niệm và vai trò của tổ chức hạch toán kế toán đối với hoạt động quản lý. Từ khái niệm và vai trò của tổ chức kế toán luận văn đi vào nghiên cứu và trình bày nguyên tắc và căn cứ của tổ chức kế toán.

  pdf8p praishy4 14-03-2019 56 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1194 lượt tải
320 tài liệu
1063 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Kế toán kho
p_strCode=ketoankho

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2