intTypePromotion=1
ADSENSE

Kênh trao đổi khóa

Xem 1-18 trên 18 kết quả Kênh trao đổi khóa
 • Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin: Chương 2 - Mã hóa và các giao thức trao đổi khóa được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về khái niệm cơ bản về mã hóa, mã hóa hoàn hảo, kênh trao đổi khóa, mô hình Dolev-Yao, giao thức trao đổi khóa.

  pdf68p cocacola_17 11-12-2015 84 16   Download

 • Những khái niệm cơ bản về mã hóa Mã hóa hoàn hảo Kênh trao đổi khóa Mô hình Dolev-Yao Giao thức trao đổi khóa Văn bản gốc (plaintext) Văn bản mã hóa (ciphertext) Hệ thống mã hóa (cryptosystem) Khóa (key) Hệ thống mã hóa đối xứng (Symmetric cryptosystem) Hệ thống mã hóa bất đối xứng (Asymmetric cryptosystem) Chữ ký số (Digital signature) Chứng thực số (Digital certificate)

  pdf68p trinhvietnambk 29-05-2013 93 11   Download

 • Nội dung bài giảng của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về các kênh trao đổi thông tin, giá trị về y học chứng cớ và phát hiện các bệnh lý mới, hình thức của báo cáo ca bệnh, phần mở đầu và phần báo cáo ca bệnh.

  pdf14p roongkloi1994 29-09-2017 41 3   Download

 • Mật mã là công cụ hữu hiệu, được sử dụng rộng rãi để bảo vệ bí mật thông tin trong quá trình trao đổi những việc phân phối khóa mã qua kênh an toàn cho các mạng thông tin - thuộc các lĩnh vực Ngoại giao, An ninh, Quốc phòng - vốn có nhiều đầu mối, trên phạm vi địa lý rộng luôn là vấn đề khó khăn hàng đầu.

  pdf5p visumika2711 17-07-2019 12 1   Download

 • Chúng ta đã thấy rằng, hệ thống mã khoá công khai có −u điểm hơn hệ thống mã khoá riêng ở chỗ không cần có kênh an toμn để trao đổi khoá mật. Tuy nhiên, đáng tiếc lμ hầu hết các hệ thống mã khoá công khai đều chậm hơn hệ mã khoá riêng, chẳng hạn nh− DES. Vì thế thực tế các hệ mã khoá riêng th−ờng đ−ợc dùng để mã các bức điện dμi. Nh−ng khi đó chúng ta lại trở về vấn đề trao đổi khoá mật....

  pdf12p vvnghi 06-05-2011 117 27   Download

 • Bài viết trình bày khái niệm truyền thông xã hội, các kênh truyền thông xã hội phổ biến, lợi ích và vấn đề cần lưu ý để sử dụng tốt truyền thông xã hội phục vụ nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật.

  pdf5p vihongkong2711 04-02-2020 22 2   Download

 • Chúng ta đã thấy rằng, hệ thống mã khoá công khai có ưu điểm hơn hệ thống mã khoá riêng ở chỗ không cần có kênh an toàn để trao đổi khoá mật. Tuy nhiên, đáng tiếc là hầu hết các hệ thống mã khoá công khai đều chậm hơn hệ mã khoá riêng, chẳng hạn như DES. Vì thế thực tế các hệ mã khoá riêng thường được dùng để mã các bức điện dài. Nhưng khi đó chúng ta lại trở về vấn đề trao đổi khoá mật....

  doc14p vanbom 07-11-2009 161 58   Download

 • phân phối vμ thoả thuận về khoá 8.1 Giới thiệu: Chúng ta đã thấy rằng, hệ thống mã khoá công khai có −u điểm hơn hệ thống mã khoá riêng ở chỗ không cần có kênh an toμn để trao đổi khoá mật. Tuy nhiên, đáng tiếc lμ hầu hết các hệ thống mã khoá công khai đều chậm hơn hệ mã khoá riêng, chẳng hạn nh− DES. Vì thế thực tế các hệ mã khoá riêng th−ờng đ−ợc dùng để mã các bức điện dμi. Nh−ng khi đó chúng ta lại trở về vấn đề trao đổi khoá mật...

  pdf12p quangnv0902 09-10-2011 85 20   Download

 • Chúng ta đã thấy rằng, hệ thống mã khoá công khai có ưu điểm hơn hệ thống mã khoá riêng ở chỗ không cần có kênh an toàn để trao đổi khoá mật. Tuy nhiên, đáng tiếc là hầu hết các hệ thống mã khoá công khai đều chậm hơn hệ mã khoá riêng, chẳng hạn như DES.

  pdf13p donna_012345 13-01-2012 38 8   Download

 • Chúng ta đã thấy rằng, hệ thống mã khoá công khai có ưu điểm hơn hệ thống mã khoá riêng ở chỗ không cần có kênh an toàn để trao đổi khoá mật.

  pdf12p phuochau20 03-06-2011 44 6   Download

 • Hiện nay trờn thế giới mọi mặt của đời sống xó hội đều phỏt triển, khụng những về kinh tế, khoa học tự nhiờn mà cũn rất nhiều lĩnh vực khỏc. Ngành thụng tin liờn lạc được coi là ngành mũi nhọn cần phải đi trước một Nhu cầu trao đổi, cập nhật thụng tin của con người ở mọi nơi mọi lỳc ngày càng cao. Thông tin di động ra đời và phát triển đó trở thành một loại hình dịch vụ, phương tiện thông tin phổ biến, đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại....

  doc116p hoangcong103 10-08-2012 229 76   Download

 • Nhận ngày 29 tháng 4 năm 2011 Tóm tắt. Bài báo giới thiệu kết quả xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu các hệ thống sông Bến Hải và Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị từ các kết quả mô phỏng bằng mô hình thủy lực kết nối 1-2 chiều MIKE FLOOD. Mô hình 1 chiều được xây dựng cho mạng lưới sông kênh Bến Hải và Thạch Hãn có tính đến trao đổi nước thông qua sông Cánh Hòm (giữa Bến Hải và Thạch Hãn) và sông Vĩnh Định (với sông Ô Lâu) ở khu vực hạ lưu;...

  pdf0p hoatuongvihong 15-11-2011 130 18   Download

 • Trong mạng máy tính có thể có những máy ( những kênh nối ) mà sự hỏng hóc của nó có thể ảnh hưởng đến việc trao đổi thông tin trong mạng. Các khái niệm tương ứng với tình huống này được đưa ra trong định nghĩa sau. Định nghĩa 5. Đỉnh v được gọi là đỉnh rẽ nhánh nếu việc loại bỏ v cùng với các cạnh liên thuộc với nó khỏi đồ thị làm tăng số thành phần liên thông của đồ thị. Cạnh e được gọi là cầu nếu việc loại bỏ nó khỏi đồ thị làm tăng...

  pdf8p caott3 20-05-2011 129 12   Download

 • Digitalis glucosides là những chất ức chế mạnh và chuyên biệt qua màng Na+, K+, -Adenosine Triphosphatase/ ATPase, từ đó sự vận chuyển của Na+ vào trong tế bào dẫn đến sự trao đổi Na+/Ca++ làm tăng nồng độ Ca++ trong tế bào tim. Tăng Ca++ trong tế bào tim dẫn đến tăng cường lực co bóp của sợi cơ tim đưa đến co mạch. Ngoài ra, những nanomolar của glucoside trợ tim có thể làm biến đổi chọn lựa ion qua màng kênh Na+, dẫn đến vận chuyển tức thì Ca++ qua một cơ chế gọi là dẫn...

  pdf7p nganluong111 14-04-2011 65 4   Download

 • Là những chất ức chế mạnh và chuyên biệt qua màng Na+, K+, Adenosine Triphosphatase/ATPase, từ đó sự vận chuyển của Na+ vào trong tế bào dẫn đến sự trao đổi Na+/Ca++ làm tăng nồng độ Ca++ trong tế bào tim. Tăng Ca++ trong tế bào tim dẫn đến tăng cường lực co bóp của sợi cơ tim đưa đến co mạch. Ngoài ra, những nanomolar của glucoside trợ tim có thể làm biến đổi chọn lựa ion qua màng kênh Na+, dẫn đến vận chuyển tức thì Ca++ qua một cơ chế gọi là dẫn truyền slip-mode. ...

  pdf8p nganluong111 14-04-2011 44 2   Download

 • Vùng đất đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, thiên nhiên đa dạng. Từ xưa giao thông đường thủy trở thành phương tiện đi lại chủ yếu. Các hoạt động, sinh hoạt của người dân (buôn bán, trao đổi hàng hóa, nuôi trồng, sản xuất nông nghiệp…) đều diễn ra gắn liền với sông nước. Trên thực tế những giá trị được hình thành từ xưa còn đến bây giờ như các chợ nổi, các vùng cù lao nổi tiếng, các quần thể cảnh quan đặc trưng sông nước Nam Bộ.

  pdf9p shiwo_ding7 05-06-2019 32 0   Download

 • Do sự phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực Điện tử, Viễn thông, Toán học và Mật mã, Thu tin mã thám...thì thông tin trao đổi trên các kênh thông tin công cộng ngày càng gặp nhiều rủi ro và có nhiều mối đe dọa vì vậy đảm bảo an ninh thông tin là một vấn đề cấp bách và cần thiết. Bài viết tập trung giới thiệu mô hình đảm bảo an ninh thông tin hiện đại và xu hướng phát triển.

  pdf6p minhxaminhyeu4 15-07-2019 47 6   Download

 • Mô phỏng mật mã lượng tử theo giao thức BB84 là hệ mô phỏng cách làm việc thực tế của hệ phân phối khóa lượng tử. Hệ thực hiện theo giao thức BB84 cho mật mã lượng tử bao gồm việc sử dụng xung phân cực ánh sáng để truyền thông tin trên kênh lượng tử và điều chỉnh quá trình phân bố thông tin đó bằng cách trao đổi một cách công khai trong một môi trường hoàn toàn mở. Phần mềm này cho phép người sử dụng thử nghiệm giao thức và kết quả nghiên cứu này nhằm chứng minh mật mã lượng tử có tính ưu việt hơn mật mã hiện nay.

  pdf10p uocvongxua10 18-09-2015 83 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kênh trao đổi khóa
p_strCode=kenhtraodoikhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2