intTypePromotion=4
ADSENSE

Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh

Xem 1-20 trên 100 kết quả Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh
 • Tài liệu Hiệu quả sản xuất kinh doanh sau đây được biên soạn nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh, bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh, vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp, phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   

  doc6p minhevncm 18-06-2015 106 14   Download

 • Tài liệu "Vấn đề chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh" trình bày nội dung sau: khái niệm bản chất hiệu quả sản xuất kinh doanh, sự cần thiết nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, các chỉ tiêu áp dụng đối với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

  pdf11p ngaybuonthangnhodemmong 09-03-2015 109 22   Download

 • Bài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 7 giúp người học có thêm những hiểu biết về thống kê hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chương này gồm có các nội dung chính như: Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh, hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, thống kê lợi nhuận. Mời các bạn cung tham khảo.

  ppt33p tangtuy02 06-03-2016 83 13   Download

 • Chương 8 của bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế tập trung tìm hiểu về thống kê hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chương này gồm có các nội dung chính như: Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh, hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, thống kê lợi nhuận. Mời các bạn cung tham khảo.

  pdf78p namthangtinhlang_00 30-10-2015 140 12   Download

 • Cùng tìm hiểu khái niệm thống kê hiệu quả; hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả; thống kê lợi nhuận được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Chương 6: Thống kê hiệu quả sản xuất kinh doanh". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt78p hera_01 09-04-2016 50 8   Download

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 4: Thống kê hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm, hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả, thống kê lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt78p nomoney7 04-03-2017 134 10   Download

 • Chương 7 của bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế trình bày về thống kê hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chương này gồm có các nội dung chính như: Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh, hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, thống kê lợi nhuận. Mời các bạn cung tham khảo.

  pdf33p namthangtinhlang_00 30-10-2015 65 3   Download

 • Hiệu quả sản xuất kinh doanh được khái niệm ở nhiều góc độ khác nhau. Đây là một phạm trù kinh tế biểu hiện tập trung của sự phát triển kinh tế theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác các nguồn lực và tiết kiệm chi phí các nguồn lực đó để đạt mục đích sản xuất kinh doanh .

  ppt33p sony_12 25-06-2013 106 11   Download

 • Một số quan điểm về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Trước hết, chúng ta xem xét về khái niệm kinh doanh: kinh doanh là những hoạt động kiếm lời và sinh lợi của con người. Mục đích của kinh doanh là giảm chi phí đến mức thấp nhất định thời làm cho lợi nhuận có thế ở mức cao nhất. Để làm được điều đó, những người tham gia kinh doanh phải thường xuyên đánh giá kết quả công việc của mình, rút ta những sai xót, tìm được những nguyên nhân ảnh hưởng đến...

  pdf139p buoi_chieu 24-04-2013 105 44   Download

 • Chương 5 Thống kê vốn kinh doanh của doanh nghiệp thuộc bài giảng Thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm trình bày về khái niệm, phân loại của vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Vốn doanh nghiệp là nguồn hình thành nên các loại tài sản của doanh nghiệp do chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư góp vốn hoặc hình thành từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  ppt30p idol_12 05-05-2014 85 13   Download

 • Trong Bài giảng Thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Chương 2 Giá thành doanh nghiệp nhằm trình bày về khái niệm, ý nghĩa của các loại chỉ tiêu giá thành và tác dụng của nó đối với công tác quản lý doanh nghiệp.

  ppt24p idol_12 05-05-2014 71 9   Download

 • Nhvậy, có rất nhiều quan điểm về hiệu quả kinh tế do đó việc xác định khái niệm hiệu quả kinh tế cần phải xuất phát từ quan điểm triết học Mác xít và những luận điểm của lý luận hệ thống để có cách nhìn nhận và đánh giá đúng đắn. Từ những quan điểm trên ta thấy cần một khái niệm bao quát về hiệu quả: hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế, biểu hiện sự phát triển kinh tế theo chiều sâu. Nó phản ánh trình độ khai thác các nguồn...

  pdf12p iiduongii7 18-04-2011 209 62   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh, hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, thống kê lợi nhuận.

  pdf35p dolalatien 26-01-2018 66 2   Download

 • Qua chương này, người đọc nắm được những nội dung cụ thể sau: - Khái niệm hiệu quả kinh tế trong kinh doanh - Bản chất và vai trò của nâng cao hiệu quả kinh tế - Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh tế - Phương pháp tính hiệu quả kinh tế. - Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp

  pdf20p womanhood911_07 05-11-2009 1622 458   Download

 • Hiệu quả kinh tế của một hiện tượng (hoặc quá trình) kinh tế là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực (nhân lực, tài lực, vật lực, tiền vốn) để đạt được mục tiêu xác định”. Từ khái niệm khái quát này, có thể hình thành công thức biễu diễn khái quát phạm trù hiệu quả kinh tế như sau:

  pdf24p ntgioi120404 10-11-2009 782 190   Download

 • Khái niệm về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh Hiệu quả là vấn đề được các nhà nghiên cứu kinh tế cũng như các nhà quản lý kinh doanh quan tâm hàng đầu. Hiệu quả theo cách duy nhất được hiểu là một chỉ tiêu chất lượng phản ánh mối quan hệ giữa kết quả thu được và chi phí bỏ ra. Nếu chi phí bỏ ra càng ít và kết quả mang lại càng nhiều thì điều đó có ý nghĩa hiệu quả kinh tế càng cao và ngược lại. ...

  pdf78p dell1122 04-09-2012 184 60   Download

 • Tiểu luận Tài chính tiền tệ: Tóm lượt lý thuyết mối quan hệ giữa kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và thị giá chứng khoán nhằm trình bày về khái niệm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thị giá chứng khoán, những yếu tố làm nên điệu nhảy của thị giá.

  pdf9p thin_12 25-07-2014 75 14   Download

 • Qua chương này, người đọc nắm được những nội dung cụ thể sau: Khái niệm hiệu quả kinh tế trong kinh doanh. Bản chất và vai trò của nâng cao hiệu quả kinh tế. Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh tế. Phương pháp tính hiệu quả kinh tế. Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp.

  doc20p mi_coi 14-09-2010 378 148   Download

 • QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 6.1. THỰC CHẤT CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 6.1.1. Khái niệm và các mối quan hệ tài chính doanh nghiệp  Tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp là các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong các quá trình hình thành, phát triển, và biến đổi vốn dưới các hình thức có liên quan trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  Quản trị tài chính là việc nghiên cứu, phân tích để đư ...

  pdf8p hoathietmoclan 09-10-2011 102 32   Download

 • I . HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 1. Khái niệm, bản chất của hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh. 1.1 Khái niệm “Hiệu quả kinh tế của một hiện tượng (hoặc quá trình) kinh tế là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực (nhân lực, tài lực, vật lực, tiền vốn) để đạt được mục tiêu xác định”. Từ khái niệm khái quát này, có thể hình thành công thức biễu diễn...

  pdf18p abcdef_37 12-10-2011 89 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh
p_strCode=khainiemhieuquasanxuatkinhdoanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2