intTypePromotion=1
ADSENSE

Khái niệm mảng hai chiều

Xem 1-20 trên 39 kết quả Khái niệm mảng hai chiều
 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình về mảng hai chiều cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm mảng hai chiều, khai báo mảng hai chiều, truy xuất dữ liệu kiểu mảng, một số bài toán trên mảng 2 chiều. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf33p tangtuy19 22-07-2016 66 4   Download

 • Bài giảng "Tin học 11 - Bài 14: Mảng hai chiều" với những kiến thức khái niệm mảng hai chiều; khai báo mảng hai chiều; các thao tác xử lí trong mảng hai chiều. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc kiến thức.

  ppt7p nguyenxuankha_bevandan 13-08-2020 28 1   Download

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Bài 8: Mảng hai chiều tập trung làm rõ khái niệm, khai báo mảng hai chiều, truy xuất dữ liệu kiểu mảng. Đặc biệt, một số bài toán trên mảng 2 chiều được đưa ra ở cuối bài giảng sẽ giúp các bạn nắm bắt kiến thức một cách tốt hơn.

  pdf33p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 56 3   Download

 • Hàm int LaSNT(int n): kiểm tra một số có phải là số nguyên tố. Trả về 1 nếu n là số nguyên tố, ngược lại trả về 0. Tính tổng các phần tử trên dòng/cột/toàn ma trận/đường chéo chính/nửa trên/nửa dưới. Xuất giá trị từng phần tử của mảng 2 chiều từ dòng có 0 đến dòng m-1, mỗi dòng xuất giá giá trị của cột 0 đến cột n-1 trên dòng đó.

  ppt33p cactaceae1990 12-04-2011 217 70   Download

 • Kết cấu chương 10 Mảng hai chiều thuộc bài giảng Ngôn ngữ lập trình C trình bày về những nội dung lần lượt như sau: khái niệm mảng hai chiều, khai báo mảng hai chiều, khởi tạo giá trị ban đầu cho mảng hai chiều, nập xuất mảng hai chiều, sử dụng mảng làm tham số truyền cho hàm.

  pdf10p narrow_12 17-07-2014 63 9   Download

 • Bài giảng "Nhập môn lập trình: Mảng hai chiều - ThS. Đặng Đình Phương" gồm các nội dung sau: Khái niệm dữ liệu kiểu mảng, khai báo biến mảng 2 chiều, truy xuất dữ liệu kiểu mảng, một số bài toán trên mảng 2 chiều và một số quy ước.

  pdf33p nguyenhaiyen2311 04-09-2017 69 11   Download

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Mảng hai chiều có cấu trúc gồm 4 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, khai báo, truy xuất dữ liệu kiểu mảng, một số bài toán trên mảng 2 chiều. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf33p thangnamvoiva20 17-09-2016 42 2   Download

 • Bài giảng Điện tử Tin học lớp 11 - Bài 14: Mảng hai chiều, giới thiệu với các em về khái niệm mảng hai chiều, khai báo mảng hai chiều, các thao tác xử lý trong mảng hai chiều. Chúc các em học tốt.

  ppt7p thanhtpc 25-04-2014 48 1   Download

 • Bài giảng "Tin học đại cương - Phần 2: Lập trình bằng ngôn ngữ C++" cung cấp cho người học các kiến thức về mảng hai chiều (Ma trận) bao gồm: Khái niệm mảng hai chiều, khai báo mảng, nhập/xuất mảng, các bài toán về mảng hai chiều. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt23p bautroibinhyen15 22-01-2017 40 2   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương - Bài 12: Mảng hai chiều cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm mảng hai chiều, khai báo mảng, sử dụng mảng. Cuối bài giảng có phần bài tập giúp người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

  pdf9p nguoibakhong01 02-09-2017 20 1   Download

 • Sau khi học xong bài 9, sinh viên có khả năng: Hiểu được khái niệm cơ bản mảng, mảng một chiều và cách tổ chức lưu trữ các phần tử trong mảng, giải thích và sử dụng được một số thao tác cơ bản trên mảng một chiều, viết chương trình sử dụng mảng một chiều.

  pdf28p phongphong321 05-07-2018 24 3   Download

 • Bài giảng Phương pháp lập trình - Chương 4: Mảng cung cấp cho người học khái niệm về mảng, mảng một chiều, một số bài toán trên mảng một chiều, mảng hai chiều, một số bài toán trên mảng hai chiều. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt46p bautroibinhyen13 10-01-2017 28 1   Download

 • Kết thúc bài học này, bạn có thể: Hiểu được các phần tử của mảng và các chỉ số mảng, Khai báo một mảng, Hiểu cách quản lý mảng trong C, Hiểu một mảng được khởi tạo như thế nào, Hiểu mảng chuỗi/ký tự, Hiểu mảng hai chiều, Hiểu cách khởi tạo mảng nhiều chiều.

  doc14p quycocdatma 21-10-2010 155 47   Download

 • Kết thúc bài học này, bạn có thể: ử dụng mảng một chiều, Sử dụng mảng hai chiều. Các bước trong bài học này được trình bày chi tiết, rõ ràng và cẩn thận.

  doc10p quycocdatma 21-10-2010 112 40   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Mảng hai chiều" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, khai báo, các thao tác cơ bản trên ma trận, thao tác trên ma trận vuông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt33p bautroibinhyen27 09-05-2017 27 3   Download

 • Mảng là tập hợp hữu hạn các phần tử có cùng kiểu dữ liệu. Cùng nắm kiến thức về mảng trong chương 7 này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm về mảng; Mảng một chiều; Mảng hai chiều. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p thuyanlac999 21-11-2019 20 0   Download

 • Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 7: Mảng một chiều, hai chiều" cung cấp cho người học các khái niệm về mảng một chiều, khai báo mảng, sử dụng mảng, mảng hai chiều. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

  pdf22p abcxyz123_08 12-04-2020 9 0   Download

 • Bài giảng "Nhập môn lập trình C - Chương 8: Mảng hai chiều" có cấu trúc gồm 4 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, khai báo, truy xuất dữ liệu kiểu mảng, một số bài toán trên mảng 2 chiều. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt33p thangnamvoiva20 20-09-2016 74 13   Download

 • Bài giảng "Thiết kế và lập trình web - Bài 6: Thao tác trên mảng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về mảng, khai báo và sử dụng mảng, sắp xếp mảng, các hàm xử lý khác trên mảng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf60p dien_vi10 02-10-2018 32 4   Download

 • Mô hình tham chiếu OSI Quá trình xử lý và vận chuyển một gói dữ liệu Mô hình tham chiếu TCP/IP 2 Mô hình OSI Khái niệm giao thức mạng Giới thiệu các tổ chức định chuẩn Giới thiệu mô hình OSI Chức năng của từng lớp trong mô hình OSI 3 Giao thức (protocol) Giao thức (protocol) là các qui tắc giao tiếp giữa hai hệ thống

  pdf17p hangkute_101091 06-07-2010 429 169   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khái niệm mảng hai chiều
p_strCode=khainiemmanghaichieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2