intTypePromotion=1
ADSENSE

Khái niệm queue

Xem 1-20 trên 27 kết quả Khái niệm queue
 • Queue (Hàng đợi) - Là một hàng chờ đợi, xếp hàng (waiting line) - Là một cấu trúc dữ liệu trong đó cho phép sử dụng cả 2 phía: một phía để thêm và một phía để lấy ra phần tử

  pdf10p anhnd_hut 28-04-2011 113 33   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc hàng đợi - Queue" giới thiệu đến các bạn những nội dung về khái niệm hàng đợi, phép toán trên hàng đợi, cài đặt hàng đợi bằng mảng, cài đặt hàng đợi bằng dữ liệu liên kết,.. Với các bạn đang học chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf15p thuytonh 27-09-2015 43 8   Download

 • Khai báo biến: Item * item_ptr1, * item_ptr2; Tạo mới đối tượng: item_ptr1 = new Item; Hủy bỏ đối tượng: delete item_ptr1; Sử dụng: *item_ptr1 = 1378; cout StudentID; Con trỏ NULL: item_ptr2 = NULL;

  ppt32p batman_1 10-01-2013 57 7   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Stack and Queue trình bày các nội dung sau: Khái niệm Stack, applications, thao tác trên Stack, tổ chức dữ liệu, thao tác Push vào Stack, thao tác Pop khỏi stack, Stack – Sử dụng mảng,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo!

  pdf61p kyniemchieumua_09 14-12-2017 111 6   Download

 • Ngăn xếp (Stack) – Hàng đợi (Queue) p p p Trình bày khái niệm Stack và Queue Minh họa các ứng dụng Các phương pháp xây dựng Stack và Queue dựa trên những cấu trúc dữ liệu đã biết Spring 2004 Data Structure & Algorithm - Nguyen Tri Tuan - Khoa CNTT ĐH KHTN Tp.HCM 1 Nội dung trình bày p Stack p p p p Ví dụ Định nghĩa Các thao tác cơ bản Xây dựng Stack Ví dụ Định nghĩa Các thao tác cơ bản Xây dựng Queue Data Structure & Algorithm - Nguyen Tri Tuan - Khoa CNTT ĐH KHTN Tp.HCM 2 p Queue p p p p Spring 2004 1 Ngăn xếp (Stack) Các...

  pdf38p it_p0k3t 05-05-2011 371 76   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật chương 3.2 cung cấp các kiến thức về ngăn xếp và hàng đợi trong cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Chương này tập trung trình bày khái niệm “ngăn xếp” (Stack) và “hàng đợi” (Queue), minh họa các ứng dụng, các phương pháp xây dựng Stack và Queue. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt58p namthangtinhlang_02 04-11-2015 83 12   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu - Chương 7: Stack - Queue trình bày về khái niệm, các thao tác, hiện thực, ứng dụng của ngăn xếp (stack) và hàng đợi (queue). Đây là tài liệu tham khảo thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin.

  ppt61p xaydungk23 11-06-2014 54 8   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 7: Queue - Hàng đợi" cung cấp cho người học các khái niệm Queue, các thao tác trên Queue, hiện thực Queue, ứng dụng Queue. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt47p thangnamvoiva20 20-09-2016 45 8   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Hàng đợi" trình bày các khái niệm Queue, các thao tác trên Queue, hiện thực Queue, ứng dụng của Queue. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf21p bautroibinhyen13 10-01-2017 66 5   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 kiểu ngăn xếp, hàng đợi, đệ quy trình bày Khái niệm ngăn xếp, phương pháp xây dựng stack, các thao tác cơ bản trên stack, kiểu queue - hàng đợi, các thao tác cơ bản trên queue, đệ qui và các bài toán đệ qui.

  pdf74p convitdola 11-12-2017 25 1   Download

 • "Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Bài 13: Hàng đợi - Queues" tìm hiểu về khái niệm về hàng đợi, xây dựng và sử dụng Queue, ví dụ về hàng đợi. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf34p cothumenhmong7 05-09-2020 13 1   Download

 • FREE RTOS được nghiên cứu bởi Richard Barry với tên an đầu là FRTOS 07

  doc17p greenforest 31-12-2010 249 108   Download

 • Chương 5 bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật của trường ĐHBK TP.HCM. Trình bày ngắn gọn dễ hiểu với những hiệu ứng minh họa sinh động. Để các bạn hiểu rõ hơn về đệ qui là gì? Khái niệm đệ qui có dùng lại chính nó.

  ppt27p levanphong7887 13-04-2011 190 29   Download

 • • Trình bày khái niệm Stack và Queue • Minh họa các ứng dụng • Các phương pháp xây dựng Stack và Queue dựa trên nh ững cấu trúc dữ liệu đã

  ppt58p batman_1 10-01-2013 80 17   Download

 • Bài giảng Danh sách liên kết trình bày khái niệm về biến con trỏ, danh sách liên kết, ứng dụng của danh sách liên kết, giới thiệu Stack, queue. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  ppt19p model_12 23-04-2014 68 15   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Stack - Queue" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm, các thao tác trên Stack, cài Stack bằng mảng 1 chiều, kiểm tra tính rỗng và đầy của Stack, cài Stack bằng danh sách liên kết,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt34p doinhugiobay_14 16-02-2016 48 5   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu - Chương 5: Ngăn xếp - Hàng đợi" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về: Khái niệm Stack, các thao tác trên Queue, hiện thực Queue, ứng dụng Queue, các thao tác trên Stack, hiện thực Stack, ứng dụng của Stack. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt92p thangnamvoiva20 20-09-2016 34 4   Download

 • Chương 5 trình bày những kiến thức về ngăn xếp (Stack) và hàng đợi (Queue) trong dữ liệu. Thông qua chương này người học sẽ biết được: Khái niệm Stack và Queue, các thao tác trên Stack và Queue, hiện thực Stack và Queue, ứng dụng của Stack và Queue. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf82p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 44 1   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu - Chương 5: Kiểu ngăn xếp, hàng đợi, đệ quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm ngăn xếp, phương pháp xây dựng stack, các thao tác cơ bản trên stack, kiểu queue - hàng đợi, các thao tác cơ bản trên queue, đệ qui và các bài toán đệ qui. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf74p tieu_vu11 17-06-2018 27 1   Download

 • Mô phỏng hệ thống hàng đợi 5.1 - Khái niệm chung về hệ thống hàng đợi (Queueing System) Hệ thống hàng đợi là hệ thống có các bộ phận phục vụ (Services) và các khách hàng đi đến hệ thống (Arriving Customers) để được phục vụ. Nếu khi khách hàng đến mà các bộ phận phục vụ đều bị bận thì khách hàng sẽ xếp hàng để đợi được phục vụ. Chính vì vậy hệ thống này có tên gọi là hệ thống hàng đợi. Lý thuyết toán học để khảo sát các hệ hàng đợi được gọi là lý thuyết phục...

  pdf17p hoathietmoclan 09-10-2011 161 45   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khái niệm queue
p_strCode=khainiemqueue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2