intTypePromotion=3

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Stack and Queue - TS. Ngô Hữu Dũng

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

0
108
lượt xem
6
download

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Stack and Queue - TS. Ngô Hữu Dũng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Stack and Queue trình bày các nội dung sau: Khái niệm Stack, applications, thao tác trên Stack, tổ chức dữ liệu, thao tác Push vào Stack, thao tác Pop khỏi stack, Stack – Sử dụng mảng,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Stack and Queue - TS. Ngô Hữu Dũng

INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY<br /> <br /> Data structures and algorithms<br /> Stack and Queue<br /> Dr. Ngô Hữu Dũng<br /> <br /> Introduction<br /> Stack (LIFO – last in, first<br /> out: a collection of items<br /> in which only the most<br /> recently added item may<br /> be removed.<br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> Queue (FIFO – first in,<br /> first out): a collection of<br /> items in which first items<br /> entered are the first ones to<br /> be removed.<br /> <br /> Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Stack&Queue<br /> <br /> Stack vs. Queue<br /> Stack – Ngăn xếp<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Last In First Out (LIFO)<br /> Thao tác<br />  Push<br />  Pop<br /> <br /> Push<br /> Pop<br /> <br /> 34<br /> <br /> Top<br /> <br /> 56<br /> 45<br /> <br /> Queue – Hàng đợi<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3<br /> <br /> First In First Out (FIFO)<br /> Thao tác<br /> deQueue<br />  enQueue<br />  deQueue<br /> <br /> 37<br /> <br /> 34<br /> <br /> 56<br /> <br /> 45<br /> <br /> Front<br /> <br /> Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Stack&Queue<br /> <br /> 37<br /> Rear<br /> <br /> enQueue<br /> <br /> Push<br /> Pop<br /> <br /> 34<br /> <br /> Top<br /> <br /> 56<br /> 45<br /> 37<br /> <br /> Stack – Last in, first out<br /> <br /> Stack<br /> Ngăn xếp<br /> <br /> 4<br /> <br /> Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Stack&Queue<br /> <br /> Khái niệm Stack<br /> Lưu trữ một tập các phần tử theo một trật tự nhất định<br /> Nguyên tắc: Last in, first out<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Vào sau cùng, ra trước tiên<br /> <br /> Top: Phần tử trên cùng<br /> Chèn phần tử vào top<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Push<br /> Pop<br /> <br /> Thao tác push<br /> Chèn vào đầu danh sách<br /> <br /> Xuất phần tử từ top<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 5<br /> <br /> Thao tác pop<br /> Xoá phần tử ở đầu danh sách<br /> <br /> Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Stack&Queue<br /> <br /> 34<br /> 56<br /> 45<br /> 37<br /> <br /> Top<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản