intTypePromotion=1

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương Giới thiệu - Nguyễn Xuân Vinh

Chia sẻ: Xaydung K23 | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:8

0
81
lượt xem
4
download

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương Giới thiệu - Nguyễn Xuân Vinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu - Chương mở đầu giới thiệu về môn học, mục tiêu của môn học, một số kiến thức cần nắm, tài liệu tham khảo, cách tính điểm và phần hỏi đáp. Mời bạn đọc cùng tham khảo các chương tiếp theo của bài giảng Cấu trúc dữ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương Giới thiệu - Nguyễn Xuân Vinh

  1. GV: NGUYỄN XUÂN VINH CẤU TRÚC DỮ LIỆU DATA STRUCTURES MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU Mã học phần: 214441 Nguyễn Xuân Vinh nguyenxuanvinh@hcmuaf.edu. vn 6/12/14 /XX 1
  2. GV: NGUYỄN XUÂN VINH Giới thiệu môn học • Tên môn học: Cấu trúc dữ liệu • Tên tiếng Anh: Data Structures • Mã học phần: 214441 • Số tín chỉ: 4 MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU • Phân bổ thời gian: – Lý thuyết: 30 tiết – Thảo luận & bài tập trên lớp: 15 tiết – Thực hành: 30 tiết • Môn tiên quyết: Lập trình nâng cao (Mã môn học: 214331) 6/12/14 /XX 2
  3. GV: NGUYỄN XUÂN VINH Mục tiêu của học phần • Kiến thức: – Cấu trúc dữ liệu: mảng, danh sách móc nối, ngăn xếp, hàng đợi, cây, bảng băm… – Các giải thuật:sắp xếp, tìm kiếm, duyệt cây, đệ qui, các kĩ thuật xây dựng thuật toán. MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU • Kỹ năng: – Khả năng tư duy giải quyết bài toán bằng các cấu trúc điều khiển. – Xây dựng thuật toán • Thái độ, chuyên cần: Tự tin giải quyết được các bài toán. 6/12/14 /XX 3
  4. 4 /XX 6/12/14 MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU GV: NGUYỄN XUÂN VINH Kiến thức
  5. GV: NGUYỄN XUÂN VINH Kiến thức • Chapter 1: Java Basic Review • Chapter 2: Java Generic • Chapter 3: Arrays • Chapter 4: Iterator – Comparable – Comparator MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU • Chapter 5: Linked List • Chapter 6: Set • Chapter 7: Stack – Queue • Chapter 8: Map – HashTable • Chapter 9: Tree • Chapter 10: Phân tích & Thiết kế giải thuật Chapter 11: Độ phức tạp thuật toán 6/12/14 • • Chapter 12: Giải thuật đệ quy /XX • Chapter 13: Sắp xếp – Tìm kiếm 5 •
  6. GV: NGUYỄN XUÂN VINH Tài liệu tham khảo • Java - Data Structures And Algorithms With Object-oriented Design Patterns In Java • Michael T. Goodrich - Data structure & Algorithms in Java • 2002-Addison Wesley - Algorithms in Java Parts 1-4 3rd Edition Java 1.5 Tiger A Developers Notebook (Oreilly) MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU • • Nicklaus Wirth. Algorithms+Data structure=Program. Bản dịch tiếng Việt, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 1993 • Đỗ Xuân Lôi. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 1998 6/12/14 /XX 6
  7. GV: NGUYỄN XUÂN VINH Cách tính điểm • Điểm project : 20% • Điểm bài tập : 20% • Điểm thi giữa kỳ: 20% • Điểm thi cuối kì: 40% MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU 6/12/14 /XX 7
  8. 8 /XX 6/12/14 MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU GV: NGUYỄN XUÂN VINH HỎI ĐÁP
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2