intTypePromotion=1
ADSENSE

Khai phá dữ liệu lớn

Xem 1-20 trên 57 kết quả Khai phá dữ liệu lớn
 • Bài báo đề xuất một phương pháp học máy cho giải thuật phân lớp này nhằm tăng hiệu quả phân lớp của thuật toán. Cách tiếp cận này về cơ bản đã làm tăng khả năng phân lớp của giải thuật RF, phương pháp đề xuất còn cho thấy khả năng phân lớp tốt hơn một số phương pháp trích chọn đã được công bố. Như vậy, hướng cải tiến mà bài báo đề xuất là có khả thi và thu được kết quả tương đối cao. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p wangziyi_1307 26-04-2022 2 0   Download

 • Sự phát triển của công nghệ thông tin (CNTT) và ứng dụng CNTT ở hầu hết các lĩnh vực đồng nghĩa với lượng dữ liệu đã được thu thập và lưu trữ ngày càng lớn. Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) truyền thống chỉ khai thác được một lượng thông tin nhỏ không còn đáp ứng đầy đủ những yêu cầu, những thách thức mới. Trong phạm vi bài viết này, tác giả nghiên cứu kỹ thuật phát hiện tri thức trong CSDL việc làm và hỗ trợ định hướng xu hướng việc làm cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

  pdf10p vialexanderfleming 09-02-2022 14 1   Download

 • Bài nghiên cứu này cho biết một thuật toán gom cụm được gọi là K-means dựa trên mô hình MapReduce để xử lý dữ liệu hàng hải tàu biển tại khu vực miền Nam, Việt Nam. Với kết quả thu được, chúng tôi đưa ra suy luận hoặc dự đoán về dữ liệu gom cụm mà chúng được thu thập và sau đó là hiển thị dữ liệu của các hàng hải tàu biển, bao gồm quy mô, hướng và phân bố không gian.

  pdf7p bobietbay 22-12-2021 2 0   Download

 • Bài viết đề xuất giải pháp khai phá các nguồn dữ liệu từ điển đang tồn tại để xây dựng nguồn dữ liệu từ điển đồng nhất, có kích thước và số cặp ngôn ngữ lớn hơn nhằm phục vụ khai thác và sử dụng hiệu quả hơn. Giải pháp chúng tôi đề xuất trong phạm vi bài báo này dừng lại ở đề xuất mô hình toán học và thuật toán hợp nhất các từ điển để tạo nguồn dữ liệu từ điển lớn hơn về kích thước, đầy đủ hơn về nghĩa diễn giải và nhiều hơn về số cặp ngôn ngữ.

  pdf8p tomjerry008 11-12-2021 4 0   Download

 • Nghiên cứu này trình bày ý tưởng cải tiến thuật toán phân cụm dữ liệu PK-means, phân tích ưu và nhược điểm của thuật toán này, sau đó trình bày thuật toán cải tiến của chúng tôi SK-meansMR và thực nghiệm đánh giá chất lượng, tốc độ của thuật toán trên dữ liệu lớn.

  pdf8p tomjerry008 11-12-2021 3 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phát triển một số phương pháp khai phá dữ liệu trên dữ liệu có cấu trúc, tập trung vào dữ liệu biểu diễn cấu trúc dạng bảng và dạng đồ thị. Đối với dữ liệu dạng bảng, mục tiêu nghiên cứu là các bài toán giảm dư thừa dữ liệu, rút gọn thuộc tính, rút gọn đối tượng để thu được tập dữ liệu nhỏ hơn trong khi vẫn bảo toàn được tính chất rút gọn thuộc tính, sinh cây quyết định trong khai phá dữ liệu lớn.

  pdf135p tabicani 13-09-2021 9 0   Download

 • Đề tài “Ứng dụng phân cụm dữ liệu trong quản lý bảo hiểm tại công ty Bảo Việt nhân thọ Hà Nội” ứng dụng thuật toán của phân cụm dữ liệu để đưa ra nhóm khách hàng có sự giống nhau là lớn nhất và từ đó có thể giúp cho các chuyên ra đưa ra các đánh giá về các mẫu khách hàng, trên cơ sở hồ sơ mua bảo hiểm gồm các thông tin độ tuổi, số tiền, số năm mua. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf64p heavysweetness 04-08-2021 7 2   Download

 • Luận văn này tìm hiểu về phụ thuộc hàm xấp xỉ và nghiên cứu thuật toán AFDMCEC, một thuật toán mới tìm các phụ thuộc hàm xấp xỉ trong các CSDL lớn dựa trên độ đo xấp xỉ. Thuật toán này sử dụng một số khái niệm trong lý thuyết thiết kế CSDL quan hệ, đặc biệt là các khái niệm phủ tối thiểu và lớp tương đương. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf69p heavysweetness 04-08-2021 8 0   Download

 • Data mining là lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích và quản lý dữ liệu. Dựa vào đó chúng ta có thể đưa ra những dự đoán cho kế hoạch tương lai. Trong thời buổi công nghệ ngày càng phát triển như hiện nay, việc áp dụng khoa học công nghệ thông tin vào quá trình xử lý và phân tích dữ liệu là vô cùng cần thiết. Data mining chính là một trong số đó. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết hơn các nội dung nghiên cứu.

  pdf17p khiemthocu 11-07-2021 58 10   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Khai thác mẫu tuần tự nén được thực hiện với nhiệm vụ nhằm mã hóa dữ liệu tuần tự bằng cách gán các codeword đối với các khoảng cách nhỏ, rồi từ đó tiến hành xử lý trên mẫu với khoảng cách lớn hơn, tính toán độ phức tạp của quá trình khai phá mẫu nén trên cơ sở dữ liệu tuần tự, nghiên cứu thuật toán GoKrimp để khai phá trực tiếp trên mẫu đã được nén dựa trên thuật toán tham lam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf59p xusong 12-07-2021 14 1   Download

 • Mục đích của Luận văn này nghiên cứu và tìm hiểu một số nền tảng của hệ thống dữ liệu lớn. Tìm hiểu một số lĩnh vực phân tích tìm các giá trị của hệ thống dữ liệu lớn (thực chất là khai phá dữ liệu tìm các tri thức). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf81p monsterhunterer 15-06-2021 8 2   Download

 • Mục đích của Luận văn này là nghiên cứu và tìm hiểu một số nền tảng của hệ thống dữ liệu lớn. Tìm hiểu một số lĩnh vực phân tích tìm các giá trị của hệ thống dữ liệu lớn (thực chất là khai phá dữ liệu tìm các tri thức). Nghiên cứu và tìm hiểu một số thuật toán liên quan đến tập rút gọn (tập thuộc tính rút gọn bảo toàn thông tin phân lớp của bảng quyết định). Trên cơ sở này tiến hành xây dựng phần mềm thử nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p monsterhunterer 15-06-2021 14 2   Download

 • Bài viết này nghiên cứu đề xuất mô hình kiến trúc hệ thống cùng với các giải pháp hỗ trợ đánh giá và khuyến nghị dịch vụ du lịch dựa trên phương pháp khai thác ý kiến. Nghiên cứu này tiếp cận theo phương pháp khai phá dữ liệu theo chuẩn công nghiệp (CRISP-DM). Dữ liệu thực nghiệm nghiên cứu là những bình luận của du khách về các khách sạn tại các tỉnh và thành phố lớn tại Việt Nam, được thu thập tự động trên trang web Agoda. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p tunelove 12-06-2021 9 0   Download

 • Nghiên cứu đặc điểm hình thái, nông học của 59 mẫu giống bí đỏ thu thập ở khu vực miền núi phía Bắc nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu, vật liệu phục vụ cho công tác bảo tồn, khai thác phát triển nguồn gen bí đỏ ở nước ta. Về đặc điểm hình thái, các mẫu giống bí có kích cỡ lá từ trung bình đến lớn, đa số lá có màu xanh đậm; hình dạng quả có 5 dạng: Hình cầu, hình dẹt, hình elip, hình quả lê và hình cong cổ.

  pdf8p vichaeng2711 04-05-2021 20 0   Download

 • Nội dung của bài tập lớn này với mục đích tìm hiểu và trình bày về một kỹ thuật trong khai phá dữ liệu để phân lớp dữ liệu cũng như tổng quan về khai phá dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

  doc22p tuyetminhhb 19-03-2021 214 31   Download

 • Khám phá itemsets là công việc quan trọng trong khai thác dữ liệu. Nhờ đó mà ta có thể khai thác luật kết hợp từ các itemsets đó. Tuy nhiên, không gian tìm kiếm trong giai đoạn tìm các itemsets cần thiết thì rất lớn theo từng bước, độ dài k của các item.

  pdf7p vichoji2711 04-05-2020 36 2   Download

 • Sự phát triển của công nghệ thông tin và việc ứng dụng công nghệ thông tin ở hầu hết các lĩnh vực trong nhiều năm qua cũng đồng nghĩa với lượng dữ liệu đã được thu thập và lưu trữ ngày càng lớn. Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu truyền thống cũng chỉ khai thác được một lượng thông tin nhỏ không còn đáp ứng đầy đủ những yêu cầu, những thách thức mới. Do vậy một khuynh hướng mới được ra đời đó là kỹ thuật phát hiện tri thức trong cơ sở dữ liệu.

  pdf6p ketaucho 31-10-2019 60 1   Download

 • Hiện nay, ứng dụng công nghệ lưu trữ lớn, khai phá dữ liệu trong lĩnh vực y tế để chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị bệnh nhằm can thiệp nâng cao tình trạng sức khỏe con người là hướng nghiên cứu có nhu cầu thực tiễn. Trong nghiên cứu này, các tác giả giới thiệu HealthDL - Một hệ thống thu thập và lưu trữ dữ liệu y tế. HealthDL có kiến trúc phân tán, xây dựng từ các thành phần khả mở cho dữ liệu lớn, gia tăng liên tục theo thời gian thực. Hệ thống tối ưu cho dữ liệu nhận về từ các thiết bị y sinh và dữ liệu thông tin lịch sử bệnh án đến từ hàng triệu thiết bị phân tán về mặt địa lý.

  pdf9p nguaconbaynhay 20-10-2019 24 0   Download

 • Mục tiêu bài viết nhằm tổng quan các ứng dụng của kỹ thuật khai phá dữ liệu trong lĩnh vực kiểm toán. Ứng dụng khai phá dữ liệu trong lĩnh vực kiểm toán liên quan đến dịch vụ đảm bảo và tính tuân thủ (phát hiện gian lận, tình hình tài chính) và kế toán điều tra. Qua đó, giúp hiểu hơn về vai trò của khai phá dữ liệu và rộng hơn là dữ liệu lớn (big data), cũng như cơ hội cho các nghiên cứu ứng dụng trong tương lai.

  pdf8p vidoraemi2711 17-06-2019 76 2   Download

 • Bài viết này được thiết kế nhằm trình bày tổng quan kỹ thuật phân lớp trong khai phá dữ liệu và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học. Kết quả của việc nghiên cứu là trích ra những tiêu chí cơ bản nhất ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khi hoàn thành khóa học từ một số lượng lớn các tiêu chí. Từ đó với những nguồn lực nhất định, nhà trường chỉ cần tập trung cải thiện các tiêu chí này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

  pdf10p viryucha2711 24-04-2019 39 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khai phá dữ liệu lớn
p_strCode=khaiphadulieulon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2