intTypePromotion=1
ADSENSE

Khấu hao tính thuế

Xem 1-20 trên 47 kết quả Khấu hao tính thuế
 • Hầu hết tài sản cố định giảm giá trị dần đi trong quá trình sử dụng. Khấu hao đó là xem xét tới hao mòn tài sản cố định khi tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh Có hai dạng hình thái: khấu hao mang tính kinh tế và khấu hao mang tính kế toán. Khấu hao vật lý được định nghĩa là sự suy giảm khả năng phục vụ sản xuất kinh doanh của tài sản do các hao mòn có tính vật lý.

  ppt30p x_lexuanhao 27-08-2012 273 89   Download

 • 37 khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp gồm có: Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, chi phí khấu hao tài sản cố định (TSCĐ), chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hợp lý,...

  doc5p bachma47 01-02-2018 107 19   Download

 • Thuế = (Lợi tức – Các khoản khấu trừ) . (Thuế suất) - Chi phí khấu hao trong thời đoạn càng lớn thì tiền thuế trong thời đoạn đó càng nhỏ. - Khấu hao để thu lại, để hoàn trả lại nguồn vốn hay phần giá trị bị giảm đi của tài sản. - Không phải là một khoản thực chi. .MÔ HÌNH KHẤU HAO ĐỀU – STRAIGHT LINE (SL)  Mang tính truyền thống.  Dùng cho tài sản tuổi thọ 1 năm, thời đoạn tính là năm  Chi phí khấu hao hằng năm: D = (P- SV)/N D: CP...

  pdf23p tab_12 26-07-2013 52 10   Download

 • Một công ty đầu tư vào một dây chuyền sản suất sữa chua với chi phí đầu tư ban đầu của thiết bị là 15 trĐ. Sau 5 năm sử dụng, giá trị còn lại là 2trĐ. Thu nhập hàng năm là 7 trĐ, chi phí hàng năm là 1 trĐ. Thuất suất là 50%. Khấu hao đều hàng năm. Giá bán thiết bị sau 5 năm là 3 trĐ.

  pdf19p luongmylm 21-12-2013 161 10   Download

 • Chi phí khấu hao (Depreciation): - Là một khoản khấu trừ vào tiền thuế của DN Tiền thuế = (Lợi tức – Các khoản khấu trừ) . (Thuế suất) - Chi phí khấu hao trong thời đọan càng lớn thì tiền thuế trong thời đoạn đó càng nhỏ. - Khấu hao để thu lại, để hoàn trả lại nguồn vốn hay phần giá trị bị giảm đi của tài sản. - Không phải là một khoản thực chi.

  ppt17p tab_12 29-07-2013 53 6   Download

 • Công văn 3757/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc tính khấu hao TSCĐ

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 54 2   Download

 • Doanh nghiệp có nhiều tài sản cố định và kế toán thường làm việc trích khấu hao tài sản để đưa vào chi phí. Tuy nhiên, kế toán cần lưu ý 9 trường hợp khi khấu hao tài sản cố định dưới đây sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Mời các bạn cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

  doc4p lanwangji 20-02-2020 13 0   Download

 • Công văn số 86239/CT-TTHT năm 2019 về chi phí khấu hao được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p lanqiren 28-05-2020 1 0   Download

 • Tài sản cố định hữu hình: như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị... Tài sản cố định vô hình: như bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả... Hao mòn tài sản cố định: là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của tài sản cố định do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do bào mòn của tự nhiên, do tiến bộ kỹ thuật... trong quá trình hoạt động của tài sản cố định....

  ppt26p thanhnghiacntt 29-10-2009 266 61   Download

 • Công văn 2481/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc tính khấu hao TSCĐ

  pdf2p landai 14-08-2009 148 20   Download

 • Bài giảng Điểm mới Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 so với Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp nêu lên chuyển đổi kỳ tính thuế TNDN, xác định thu nhập tính thuế, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế và một số nội dung khác.

  pdf24p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 47 3   Download

 • Công văn 3874/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc tính khấu hao TSCĐ

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 102 1   Download

 • Theo luật thuế GTGT quy định thì các HĐ đầu vào trong thời hạn 3 tháng kể từ thời điểm phát hành mà không kê khai sẽ không đựơc khấu trù thuế nữa nhưng được tính vào chi phí (ví dụ: HĐ mua hàng háo- Tính cả phần thuế vào giá hàng nhập,...)

  doc18p vanson_3190 25-11-2009 3808 1147   Download

 • Đó là tổng thu nhập của một doanh nghiệp, hay còn gọi là lợi nhuận. Thu nhập ròng được tính toán từ tổng thu nhập có điều chỉnh thêm các khoản chi phí hoạt động, khấu hao, lãi suất, thuế và các chi phí khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  pdf3p nhutlele 19-05-2011 631 33   Download

 • Bài giảng Phân tích dự án: Chương 6: Tính toán khấu hao và phân tích dự án sau thuế, gồm các nội dung sau: giới thiệu về chi phí khấu hao, mô hình khấu hao đều - SL, Thuế lợi tức, Dòng tiền tệ sau thuế - CFAT, So sánh phương án theo CFAT.

  pdf23p luungoc91 31-03-2014 92 32   Download

 • Chi phí khấu hao là chi phí hao mòn của tài sản cố định theo thời gian, là chi phí của tài sản cố định được phân bổ theo tuổi thọ kinh tế. Đặc điểm của chi phí khấu hao là chi phí hợp lý không bằng tiền mặt ..

  pdf34p caoquanghung01657986 09-08-2013 106 13   Download

 • Bài giảng Chương 2: Môi trường kinh doanh và tài chính trình bày các nội dung về môi trường kinh doanh, thuế và tài chính như các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam, ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp, các phương pháp tính khấu hao và các nội dung khác.

  pdf32p hoa_khoai91 12-06-2014 71 7   Download

 • Bài giảng "Lập và phân tích dự án - Chương 6: Tính toán khấu hao và phân tích kinh tế dự án sau thuế" cung cấp cho người học một số kiến thức về: Giới thiệu về khấu hao, mô hình khấu hao đều (LS), giới thiệu về thuế thu nhân doanh nghiệp, dòng tiền sau thuế (CFAT), so sánh phương án dựa vào CFAT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf32p tsmttc_007 12-09-2015 43 5   Download

 • Bài giảng "Lập và phân tích dự án - Chương 6: Tính toán khấu hao và phân tích dự án sau thuế" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về chi phí khấu hao, mô hình khấu hao đều - Sl, thuế lợi tức, dòng tiền tệ sau thuế - CFAT, so sánh phương án theo CFAT. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p doinhugiobay_12 15-01-2016 48 5   Download

 • Chương 5 - Kế toán các quá trình chủ yếu trong doanh nghiệp sản xuất và thương mại. Chương này gồm có những nội dung sau: Phương pháp hạch toán hàng tồn kho, phương pháp tính thuế giá trị giá tăng, kế toán nguyên vật liệu, kế toán công cụ dụng cụ, kế toán tài sản cố định,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf57p tangtuy11 20-05-2016 43 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khấu hao tính thuế
p_strCode=khauhaotinhthue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2