Kho hàng miễn thuế

Xem 1-6 trên 6 kết quả Kho hàng miễn thuế
 • Tài liệu tham khảo mẫu báo cáo tình hình nhập khẩu tiêu thụ và tồn kho hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế

  pdf1p xedapcam 07-05-2010 305 63   Download

 • Công văn 661/TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chấp thuận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế và kho hàng miễn thuế

  pdf1p lambinh 16-08-2009 42 1   Download

 • Công văn 2617/TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế và kho hàng miễn thuế

  pdf1p dembuonngu 16-08-2009 19 2   Download

 • Nên miễn thuế hoặc nếu chưa được, cần sửa đổi cách đánh thuế theo hướng công bằng và đơn giản hơn. Hai nội dung này vừa được các thành viên thị trường đề xuất áp dụng đối với quỹ mở (QM), nhằm khuyến khích QM phát triển trong giai đoạn đầu rất khó khăn hiện tại.

  pdf3p lucky_1 05-06-2013 30 3   Download

 • Năm 2001 là năm chuyển giao thiên niên kỷ, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng IX và nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2001-2005 đặt ra trách nhiệm lớn cho cơ quan thuế các cấp. Mặc dù có nhiều yếu tố không thuận lợi, do tình hình xuất khẩu hàng hoá gặp nhiều khó khăn, thiên tai lớn xảy ra ở một số tỉnh ĐBSCL và miền Trung...

  pdf80p chipchip1122 21-03-2013 87 28   Download

 • Trước tình hình đó, nên miễn giảm thuế cho các sản phẩm dùng nguyên liệu trong nước giảm thuế với vảI sản xuất bằng thiết bị mới… NgoàI ra cần phảI xem xét lạI thời hạn 90 ngày đối với nhập nguyên vật liệu và táI xuất của ngành may.

  pdf6p caott8 21-06-2011 31 6   Download

Đồng bộ tài khoản