intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểm chứng mô hình

Xem 1-20 trên 785 kết quả Kiểm chứng mô hình
 • Kiểm chứng mô hình (model checking) là một hướng tiếp cận hiệu quả cho việc đảm bảo chất lượng phần mềm. Kĩ thuật này được áp dụng để chứng minh một cách tự động tính đúng đắn của phần mềm hoặc chỉ ra tại sao phần mềm không chạy đúng thông qua phản ví dụ.Hiện nay có rất nhiều công cụ kiểm chứng mô hình phần mềm như NuSMV, SPIN, KRONOS ...

  pdf45p truongnghen 30-08-2012 126 42   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu và ứng dụng kiểm chứng mô hình cho các hệ thống phát triển trên môi trường Lustre/SCADE hướng đến nghiên cứu kiểm chứng mô hình cho các hệ thống phát triển trên môi trường Lustre/SCADE nhằm tăng độ tin cậy, tính an toàn cho các hệ thống, giảm thời gian phát triển và lỗi xảy ra trong hệ thống phần mềm.

  pdf26p codon_05 04-12-2015 71 4   Download

 • Kiểm chứng mô hình (model checking) là một phương pháp hình thức dùng cho việc kiểm chứng hệ thống. Kiểm chứng mô hình khảo sát tất cả các trạng thái có thể của hệ thống và kiểm tra rằng chúng chứa sự đúng đắn đã được đặc tả. Việc sinh ra các trạng thái và kiểm tra có thể được thực hiện một cách tự động bằng phần mềm và Spin là một trong những bộ kiểm chứng (model checker) được sử dụng rộng rãi. Các bộ kiểm chứng không kiểm tra trực tiếp chương trình mà kiểm tra một...

  pdf50p truongnghen 30-08-2012 136 48   Download

 • Bài báo này, chúng tôi đề xuất một phương pháp mới nhằm kiểm chứng và sinh bộ kiểm thử cho mô hình hành vi và mô hình điều khiển của ứng dụng dịch vụ web. Với phương pháp này, mô hình hành vi của ứng dụng web được chuyển đổi thành sang ngôn ngữ SMV, các chuẩn bao phủ kiểm thử được đặc tả bằng ngôn ngữ LTL, CTL, sau đó bộ công cụ kiểm chứng NuSMV được sử dụng để kiểm chứng một cách tự động mô hình hành vi và sinh ra các phản ví dụ từ đó sinh ra các bộ kiểm thử.

  pdf6p cumeo2425 02-07-2018 27 2   Download

 • Kiểm thử là một phương pháp quan trọng để nâng cao chất lượng của một sản phẩm phần mềm được tạo ra bằng cách kiểm tra lỗi trong việc thực hiện chương trình theo một số chuẩn được gọi là chuẩn bao phủ. Kiểm thử sẽ rất tốn kém nếu nó không được hỗ trợ bởi một phương pháp hoặc một công cụ để tạo ra các bộ test. Bài báo này, chúng tôi đề xuất một phương pháp sinh dữ liệu kiểm thử tự động cho các đơn vị phần mềm dựa vào kỹ thuật kiểm chứng mô hình.

  pdf6p cumeo2425 02-07-2018 20 2   Download

 • Đề tài hệ thống hóa lại cơ sở lý thuyết của mô hình định giá tài sản vốn – CAPM; đưa ra cái nhìn tổng quan về sự hình thành và phát triển TTCK từ trước đến nay; sử dụng các kiến thức về kinh tế lượng để kiểm định sự phù hợp của mô hình CAPM với các cổ phiếu trên TTCK Việt Nam.

  pdf85p bautroibinhyen2 02-11-2016 96 16   Download

 • Đề tài hệ thống hóa các cơ sở lý thuyết của mô hình 3 nhân tố Fama-French; giới thiệu sự hình thành và phát triển TTCK từ trước đến nay; kiểm định mô hình 3 nhân tố Fama-French; giới thiệu thêm một công cụ cho các NĐT có thể đưa ra quyết định kinh doanh một cách hiệu quả nhất.

  pdf82p bautroibinhyen2 02-11-2016 85 15   Download

 • Đề tài nhằm phân tích sự ảnh hưởng của số lượng dữ liệu quá khứ đến sự chính xác của mô hình VaR khi áp dụng mô hình này tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf126p thangnamvoiva30 02-11-2016 64 11   Download

 • Bài viết chứng minh sự tồn tại và đo đạc mức độ khuếch đại hiệu lực chính sách tiền tệ của kênh tín dụng ngân hàng ở nền kinh tế Việt Nam. Với công cụ định lượng, đề tài sử dụng mô hình VAR để đo đạc mức độ tương tác giữa biến chính sách tiền tệ (cung tiền) với các biến đặc trưng cho nền kinh tế thực (sản lượng hoặc lạm phát) khi giả định có tồn tại và không có tồn tại kênh tín dụng ngân hàng, từ đó đo đạc được mức độ khuếch đại hiệu lực chính sách tiền tệ của kênh này lên nền kinh tế thực.

  pdf13p hanh_tv32 03-05-2019 21 0   Download

 • Bài viết này mô tả một mô hình tổng quát của động cơ không đồng bộ ba pha trên cơ sở sử dụng phần mềm Matlab/Simulink quan sát sự thay đổi các tham số của động cơ trong quá trình làm việc. Chi tiết xây dựng của các mô hình phụ khác nhau cho động cơ không đồng bộ đã được chỉ ra. Một động cơ có công suất 2HP được đưa ra để mô phỏng kiểm chứng mô hình đã được xây dựng.

  pdf5p vicapital2711 02-08-2019 26 0   Download

 • Một trong những công việc quan trọng nhất trong việc phân giải và thiết kế các hệ tự kiểm là mô hình hóa hệ thống. Ở những chương trước, ta đã đưa vào một số phương pháp mô hình hóa hệ thống thông dụng. Hai phương pháp chung nhất là hàm chuyển và phương trình trạng thái. Phương pháp hàm chuyển chỉ có giá trị đối với các hệ tuyến tính, không đổi theo thời gian. Trong khi các phương trình trạng thái, là những phương trình vi phân cấp một có thể dùng mô tả các hệ tuyến tính...

  pdf20p ngochoa123 17-07-2010 237 94   Download

 • Từ số liệu thực tiễn của thị trường chứng khoán Việt Nam, với yêu cầu danh mục trên 24 chứng khoán và với ít nhất 40 kỳ quan sát, hãy thực hiện những yêu cầu sau: Xây dựng đường biên hiệu quả Markowitz trong trường hợp có bán khống và không có bán khống. Xây dựng đường đẳng dụng của nhà đầu tư với hệ số ngại rủi ro tự cho. Kiểm định mô hình CAPM và phân tích kết quả đạt được....

  doc1p hoangquoctrung1991 31-07-2012 155 34   Download

 • Hệ thống hoá các vấn đề lý luận và lý thuyết về đo lường rủi ro như các khái niệm cơ bản về rủi ro, phân loại rủi ro, cách đo lường rủi ro, mô hình chỉ số đơn, phương pháp ước lượng, kiểm định mô hình chỉ số đơn. Phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro ngành bất động sản giai đoạn 2010-2012.

  pdf26p four_12 21-03-2014 138 20   Download

 • Trình bày về cơ sở lý thuyết của kiểm duyệt mô hình (Model checking): khái niệm và ý nghĩa của kiểm duyệt mô hình, quy trình hoạt động của kiểm duyệt mô hình, đặc trưng của kiểm duyệt mô hình, điểm mạnh và điểm yếu của kiểm duyệt dựa trên mô hình sử dụng logic thời gian (Temporal Logic) mô tả các thuộc tính cần kiểm chứng. Nghiên cứu về công cụ Spin, giao diện Xspin, và ngôn ngữ mô hình hóa Promela, máy trạng thái hữu hạn. Tiến hành xây dựng tiến trình đồng hồ, mô hình hóa...

  pdf15p banhbeovodung 20-06-2013 66 14   Download

 • Bài viết nghiên cứu nhằm kiểm định tính phù hợp của mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) tại thị trường chứng khoán (TTCK) Thành phố Hồ Chí Minh. Hai phương pháp được vận dụng để đánh giá tính phù hợp của mô hình là: (1) phương pháp kiểm định truyền thống theo Fama và MacBeth (1973); và (2) phương pháp kiểm định có điều kiện của Pettengill & cộng sự (1995).

  pdf9p sansan2 26-05-2018 105 10   Download

 • Trong phân tích tài chính, thông thường người ta chỉ sử dụng giá đóng cửa và lựa chọn phân phối của mô hình là phân phối chuẩn. Tuy nhiên, chứng khoán biến động được ghi nhận thông qua bộ bốn giá trị đó là các giá trị giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa. Do đó, chúng tôi sử dụng thêm giá cao nhất và giá thấp nhất nhằm cung cấp thêm thông tin với hy vọng đưa ra kết quả chính xác hơn.

  pdf12p ironman1234 06-06-2018 29 7   Download

 •  Mô hình hóa qui trình là cách thức biểu diễn các qui trình trong hệ thống và các dòng dữ liệu đi qua chúng• Qui trình ở đây được hiểu là qui trình xử lý công 

  ppt54p anhvu_nhatrang 01-01-2014 49 6   Download

 • Trong bài báo này, phương pháp phần tử hữu hạn Taylor-Galerkin được áp dụng để rời rạc hóa hệ phương trình Saint-Venant có kể vận tốc chiều đứng ở đáy lòng dẫn, với độ chính xác bậc ba theo thời gian và không gian. Mô hình toán được kiểm định bởi hai ví dụ: Dòng chảy ổn định trên kênh có vật cản và dòng chảy vỡ đập trên kênh dốc. Kết quả cho thấy tính hiệu quả và chính xác của mô hình toán. Mô hình vật lý được xây dựng nhằm tạo ra vận tốc chiều đứng ở đáy kênh để kiểm chứng tính đúng đắn của mô hình.

  pdf8p danhvi11 04-09-2018 22 0   Download

 • Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp tương quan hồi quy đa biến để dự báo năng suất và được thử nghiệm 4 dạng mô hình tương quan trong đó biến định tính có thể dưới dạng mã hóa hoặc biến Dummy. Các dạng mô hình dự báo được xây dựng cho 2 phương thức trồng rừng và chung toàn khu vực nghiên cứu. Với 250 ô rừng dùng để xây dựng và 87 lô rừng được dùng để kiểm nghiệm mô hình, nghiên cứu đã kiểm nghiệm và xây dựng được 12 mô hình (4 mô hình dự báo chung, 4 cho quảng canh và 4 cho thâm canh).

  pdf12p hanh_tv31 26-04-2019 16 0   Download

 • Luận án đánh giá thang đo khái niệm tình yêu nƣớc phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam, sử dụng kỹ thuật thống kê đa biến. Xác định mối quan hệ nhân quả giữa khái niệm chủ nghĩa hướng ngoại với chủ nghĩa vị chủng của người tiêu dùng, dựa trên các kỹ thuật thống kê đa biến. Xây dựng và kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính mô tả mối quan hệ của lòng yêu nước kinh tế của người tiêu dùng với các khái niệm quan trọng của thuyết SIT (bao gồm chủ nghĩa vị chủng tiêu dùng, tình yêu nƣớc, chủ nghĩa hướng ngoại).

  pdf280p cothumenhmong6 17-07-2020 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kiểm chứng mô hình
p_strCode=kiemchungmohinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2