intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kinh doanh thành công

Xem 1-20 trên 18587 kết quả Kinh doanh thành công
 • Đề cương bài giảng Quản lý chiến lược kinh doanh cung cấp những kiến thức nền tảng, ban đầu về lí luận và thực tiễn quản trị chiến lược, cung cấp một cái nhìn bao quát và hệ thống toàn doanh nghiệp với hy vọng phần nào giúp cho sự thành công của các bạn trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf78p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý" Chương 1: Hệ thống thông tin trong xu hướng kinh doanh toàn cầu, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hệ thống thông tin chuyển đổi kinh doanh và tầm quan trọng của hệ thống thông tin trong việc vận hành và quản lý kinh doanh; Định nghĩa hệ thống thông tin, hoạt động của hệ thống thông tin, các thành phần quản lý, tổ chức và công nghệ của hệ thống thông tin; Đầu tư hiệu quả để hệ thống thông tin có thể cung cấp giá trị cho doanh nghiệp/tổ chức;...

  pdf11p khanhchi2550 10-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng "Kinh doanh quốc tế" Chương 2: Môi trường kinh doanh quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như Khái niệm và đặc điểm của môi trường kinh doanh quốc tế; môi trường kinh doanh quốc tế; Môi trường kinh tế; Môi trường văn hóa; Môi trường xã hội; Môi trường nhân khẩu học; Môi trường địa lý kinh tế;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf105p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Kinh doanh quốc tế" Chương 3: Chiến lược kinh doanh quốc tế và các mô hình cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như Chiến lược kinh doanh quốc tế; Các yếu tố ảnh hưởng chiến lược kinh doanh quốc tế; Các cấp chiến lược của công ty; Các chiến lược kinh doanh quốc tế; Các nguyên tắc quản lý trong doanh nghiệp kinh doanh quốc tế;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p khanhchi2550 10-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng "Kinh doanh quốc tế" Chương 6 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được xu hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên thế giới; Một số lý thuyết giải thích hành vi của FDI; Thái độ chính trị của các nước về FDI; Lợi ích và chi phí của FDI đối với nước đầu tư và nước nhận đầu tư; Công cụ chính sách tác động tới FDI;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt35p khanhchi2550 10-05-2024 2 0   Download

 • Quyết định số 214/QĐ-TTg về việc chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Hiệp Thạnh - giai đoạn 1, tỉnh Tây Ninh; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc4p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 221/QĐ-TTg về việc chủ trương đầu tư đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Anh, thành phố Hà Nội; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc5p khanhchi2540 11-05-2024 2 0   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm đo lường tác động của phong cách lãnh đạo trao quyền đến sự sáng tạo của nhân viên, vai trò trung gian của yếu tố niềm tin vào nhà lãnh đạo của nhân viên tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, đưa ra các hàm ý quản trị nhằm gia tăng sự sáng tạo của nhân viên, nâng cao hiệu quả công việc, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại. Dữ liệu khảo sát qua hình thức phỏng vấn trực tiếp 200 nhân viên, chuyên viên, cấp quản lý đang công tác tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu này tập trung làm rõ ảnh hưởng của các nhân tố đến khả năng thanh toán của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết ở Việt Nam. Nhóm tác giả sử dụng mô hình hồi quy với bộ dữ liệu của 29 doanh nghiệp xây dựng niêm yết ở Việt Nam trong giai đoạn 2015-2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố đòn bẩy tài chính (LEV), khả năng sinh lời từ vốn kinh doanh (ROA), vòng quay tổng tài sản (ART) và tốc độ tăng trưởng của công ty (GWS) là những nhân tố có tác động mạnh đến khả năng thanh toán của các doanh nghiệp này.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Kinh tế thị trường là một trong những thành tựu văn minh của xã hội loài người, rất nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang sử dụng mô hình kinh tế này để vươn tới sự giàu có và thịnh vượng. Hiện nay, trong quan hệ quốc tế còn không ít quốc gia chưa công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 4 3   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là kiểm tra ảnh hưởng của sự hài lòng đến lòng trung thành của khách hàng đối với các doanh nghiệp dịch vụ kế toán. Sự hài lòng của khách hàng, bao gồm năm biến quan sát (thang đo) và lòng trung thành của khách hàng, gồm sáu biến quan sát (thang đo). Ngoài ra, có ba biến kiểm soát trong mô hình nghiên cứu là giới tính, vị trí công việc và kinh nghiệm làm việc (thâm niên nghề nghiệp).

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 4 2   Download

 • Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Phân tích tiềm lực tài chính của doanh nghiệp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân tích kết quả kinh doanh; Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ; Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p khanhchi2530 06-05-2024 2 1   Download

 • Trong những năm gần đây, thị trường TMĐT Việt Nam ngày càng được mở rộng, giờ đã trở thành phương thức kinh doanh phổ biến được doanh nghiệp, người dân biết đến. Sự đa dạng về mô hình hoạt động, về đối tượng tham gia, về quy trình hoạt động và chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ với sự hỗ trợ của hạ tầng internet và ứng dụng công nghệ hiện đại đã đưa TMĐT trở thành trụ cột quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế số của quốc gia. Bài viết này sẽ trình bày vai trò của thương mại điện tử trong xã hội, qua đó đề ra một số giải pháp phát triển TMĐT ở nước ta hiện nay.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 10 3   Download

 • Logistics xanh được xem là mắt xích quan trọng trong việc xanh hóa chuỗi cung ứng nhằm thúc đẩy phát triển bền vững. Logistics xanh tại Việt Nam đang trở thành một xu hướng phát triển quan trọng trong ngành công nghiệp vận chuyển và giao nhận. Hiện nay, trong bối cảnh người tiêu dùng ưa chuộng sản phẩm thân thiện môi trường và chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, logistics xanh ngày càng được quan tâm và đầu tư một cách chuyên nghiệp.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 5 2   Download

 • Nghiên cứu này tìm hiểu mối quan hệ thực nghiệm giữa chất lượng thể chế với cơ cấu kinh tế ở 63 tỉnh/thành phố của Việt Nam trong giai đoạn 2010 - 2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy khu vực phi nông nghiệp sẽ phát triển hơn nếu các địa phương tập trung nỗ lực vào các yếu tố tác động đến suốt quá trình kinh doanh của doanh nghiệp như: gia nhập thị trường, chất lượng đào tạo lao động tại địa phương; sự minh bạch thông tin và chính sách của chính quyền; và các vấn đề pháp lý như bảo đảm quyền tài sản, bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo đảm an ninh trật tự.

  pdf20p viellison 06-05-2024 1 1   Download

 • Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang thực hiện phân tích trên 422 người chế biến thực phẩm chay tại một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chay trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  pdf12p viohoyo 25-04-2024 6 3   Download

 • Nghiên cứu đề tài "Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực hướng tới thực hiện thành công chiến lược kinh doanh tại công ty luật TNHH Kim Long" với mục tiêu tìm hiểu nguyên nhân những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty luật TNHH Kim Long dẫn đến kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh chưa được thành công như mong đợi, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những vấn đề còn tồn đọng.

  pdf102p khanhchi2510 23-04-2024 3 3   Download

 • Luận án "Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế huyện Thanh Trì: Thực trạng và giải pháp" được hoàn thành với mục tiêu nhằm phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại CCT huyện Thanh Trì trong giai đoạn 2019 – 2022; Đưa ra các giải pháp, kiến nghị có tính khả thi nhằm khắc phục tồn tại và hoàn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp NQD tại CCT huyện Thanh Trì giai đoạn 2022 – 2027.

  pdf81p khanhchi2510 23-04-2024 5 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn "Quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh" là phân tích thực trạng nhằm đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

  pdf110p khanhchi2510 23-04-2024 4 3   Download

 • Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu về tín dụng xuất khẩu, chất lượng tín dụng xuất khẩu của các ngân hàng thương mại. Từ khung lý thuyết cơ bản nghiên cứu đi sâu vào tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn tại Export-Import Bank of China (thành công và thất bại) nhằm rút ra một số bài học có giá trị tham khảo tốt cho các NHTM Việt Nam trong điều kiện hiện nay.

  pdf5p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2