Kinh nghiệm cho doanh ngihệp

Xem 1-1 trên 1 kết quả Kinh nghiệm cho doanh ngihệp
  • Tuy nhiên, một nguồn ủng hộ khác, điều có thể bị bỏ sót trong quá trình nghiên cứu, là các nhà nhượng quyền thương hiệu trong mạng lưới. Việc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với các doanh nghiệp được nhượng quyền thương hiệu khác có thể vô cùng có giá trị, vì vậy, thật bõ công để tìm ra liệu có tồn tại một mạng lưới hoặc một hệ thống liên lạc để làm điều này xảy ra.

    pdf3p bibocumi18 09-12-2012 53 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Kinh nghiệm cho doanh ngihệp
p_strCode=kinhnghiemchodoanhngihep

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản