Kinh nghiệm soạn hợp đồng kiểm toán

Xem 1-3 trên 3 kết quả Kinh nghiệm soạn hợp đồng kiểm toán
  • • Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 do Quốc Hội khóa XI ban hành; • Căn cứ luật Thương mại • Căn cứ Nghị định 105/2004/NĐ - CP ngày 31/03/2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập và Thông tư 30/2009/NĐ-CP ngày 30/3/2009 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung Nghị định 105/2004/NĐ-CP; • Căn cứ Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210 về Hợp đồng kiểm toán. Hợp đồng được lập bởi và giữa các bên:...

    doc4p vanminhhao 07-12-2012 181 43   Download

  • Giới thiệu đến các bạn giáo án bài Chu vi tam giác - Chu vi hình tứ giác nhằm giúp quý thầy cô và các em họ sinh tìm kiếm tài liệu học tập và giảng dạy một cách nhanh chóng và thuận lợi.

    doc5p 000_sonlam 17-03-2014 143 13   Download

  • Bộ sưu tập gồm những giáo án hay, chi tiết hy vọng bạn có thêm tài liệu để chuẩn bị cho tiết học Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh. Các giáo án này được thiết kế bởi những giáo viên có kinh nghiệm, quý thầy cô tiết kiệm thời gian trong quá trình soạn bài và có những hoạt động hay cho tiết học. Và thông qua nội dung bài học, học sinh được tìm hiểu về trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh.

    doc15p 666_jack 16-04-2014 116 8   Download

Đồng bộ tài khoản