Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh tế hà giang

Xem 1-20 trên 834 kết quả Kinh tế hà giang
 • Bài viết nghiên cứu mô tả kiến thức về sa sút trí tuệ của sinh viên y đa khoa năm cuối, trường Đại học Y Hà Nội năm 2021 và một số yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy kiến thức của sinh viên Y6 đa khoa về sa sút trí tuệ chưa đầy đủ. Giảng dạy lí thuyết về sa sút trí tuệ nên được khuyến khích tại trường cao đẳng và đại học về y khoa.

  pdf9p visirius 18-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế quốc tế: Chương 6 - Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm và chức năng của thị trường ngoại hối; Đặc điểm của thị trường ngoại hối; Hoạt động của thị trường ngoại hối; Tác động của tỷ giá hối đoái tới kinh doanh; Các yếu tố ảnh hưởng tới tỷ giá hối đoái; Dự báo tỷ giá hối đoái; Quá trình phát triển hệ thống tiền tệ quốc tế.

  pdf50p phuongthuy205 11-01-2023 5 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế quốc tế: Chương 2 - Các lý thuyết thương mại quốc tế cổ điển" được biên soạn với các nội dung chính sau: Lý thuyết của trường phái trọng thương; Lý thuyết lợi thế tuyệt đối; Lý thuyết lợi thế so sánh; Lợi thế so sánh biểu hiện; Lý thuyết chi phí cơ hội và lợi thế so sánh; Lợi thế so sánh với sự tham gia của tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  pdf31p phuongthuy205 11-01-2023 6 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế quốc tế: Chương 3 - Các lý thuyết thương mại quốc tế hiện đại" được biên soạn với các nội dung chính sau: Xây dựng mô hình chuẩn TMQT; Lý thuyết tỷ lệ yếu tố sản xuất (Mô hình Heckscher - Ohlin); Định luật cân bằng hoá giá cả yếu tố sản xuất; Mở rộng lý thuyết H-O. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  pdf40p phuongthuy205 11-01-2023 3 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế quốc tế: Chương 5 - Liên kết kinh tế quốc tế và đầu tư quốc tế" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm Liên kết kinh tế quốc tế; Các loại hình liên kết kinh tế quốc tế; Quan niệm mới về các FTA; Phân tích tác động của LMTQ; Các tổ chức quốc tế quan trọng; Qúa trình gia nhập WTO của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  pdf37p phuongthuy205 11-01-2023 3 1   Download

 • Bài giảng "Toán kinh tế 2: Chương 1 - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội" được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu về thị trường tài chính; Vai trò và chức năng của thị trường tài chính; Tài sản tài chính; Hệ thống tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p phuongthuy205 11-01-2023 9 1   Download

 • Bài giảng "Toán kinh tế 2: Chương 2.2 - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội" trình bày các kiến thức trọng tâm về chiết khấu theo lãi đơn gồm: Định nghĩa và các loại thương phiếu; Đặc điểm của thương phiếu; Những yếu tố cơ bản trong nghiệp vụ chiết khấu; Các loại chiết khấu; Thực hành về chiết khấu; Sự tương đương của các thương phiếu;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây để nắm được nội dung chi tiết nhé!

  pdf54p phuongthuy205 11-01-2023 7 2   Download

 • Bài giảng "Toán kinh tế 2: Chương 2.1 - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội" trình bày các kiến thức trọng tâm về lãi đơn bao gồm: Các công thức tính lãi và phương pháp thương mại trong bài toán tính lãi đơn. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây để nắm được nội dung chi tiết nhé!

  pdf25p phuongthuy205 11-01-2023 6 1   Download

 • Bài giảng "Toán kinh tế 2: Chương 2.3 - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội" trình bày các kiến thức trọng tâm về tài khoản vãng lai bao gồm: Khái niệm; Các nghiệp vụ của tài khoản vãng lai; Tài khoản vãng lai cùng lãi suất và cố định; Tài khoản vãng lai không cùng lãi suất; Lãi suất thực tế bảo đảm và lãi suất thực tế bên nợ. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây để nắm được nội dung chi tiết nhé!

  pdf40p phuongthuy205 11-01-2023 6 1   Download

 • Bài giảng "Toán kinh tế 2: Chương 3.1 - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội" trình bày các kiến thức trọng tâm về lãi gộp và chiết khấu theo lãi gộp bao gồm: Khái niệm về tư bản hóa; Số tiền thu được theo lãi gộp; Công thức hiện tại hóa và công thức tính chiết khấu theo lãi gộp; Sự tương đương của thương phiếu theo lãi gộp. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây để nắm được nội dung chi tiết nhé!

  pdf30p phuongthuy205 11-01-2023 7 1   Download

 • Bài giảng "Toán kinh tế 2: Chương 3.2 - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội" trình bày các kiến thức trọng tâm về chuỗi niên kim bao gồm: Chuỗi niên kim cố định; Chuỗi niên kim không cố định; Chuỗi niên kim theo cấp số nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây để nắm được nội dung chi tiết nhé!

  pdf46p phuongthuy205 11-01-2023 7 1   Download

 • Bài giảng "Toán kinh tế 2: Chương 3.2 - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội" trình bày các kiến thức trọng tâm về thanh toán nợ thông thường bao gồm: Kỹ thuật thanh toán nợ; Định luật về thanh toán nợ gốc; Tính số tiền thanh toán nợ gốc lần đầu; Tính số tiền thanh toán nợ gốc ở bất kỳ thời kỳ nào;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây để nắm được nội dung chi tiết nhé!

  pdf61p phuongthuy205 11-01-2023 6 1   Download

 • Bài giảng "Toán kinh tế 2: Chương 3.2 - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội" trình bày các kiến thức trọng tâm về thanh toán nợ trái phiếu bao gồm: Các công thức; Lập bảng thanh toán trái phiếu; Thanh toán trái phiếu với giá R cao hơn mệnh giá C của trái phiếu; Lãi suất đầu tư trái phiếu; Lãi suất phát hành trái phiếu; Niên kim gánh chịu (đối với người phát hành trái phiếu). Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây để nắm được nội dung chi tiết nhé!

  pdf38p phuongthuy205 11-01-2023 6 1   Download

 • Nội dung chính của cuốn sách "Hà Giang - 30 năm tái lập qua những con số thống kê" bao gồm: Sơ lược quá trình hình thành và phát triển; Thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang sau 30 năm tái lập; Một số hạn chế và tồn tại; Một số vấn đề cần tập trung phát triển trong giai đoạn 2021 - 2030; Số liệu thống kê kinh tế - xã hội chủ yếu qua 30 năm tái lập; Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2015 - 2020.

  pdf200p trangxanh0906 12-01-2023 12 1   Download

 • Niên giám thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Hà Giang xuất bản hàng năm, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Nội dung cuốn “Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2015” bao gồm số liệu chính thức các năm 2011, 2012, 2013, 2014 và số liệu sơ bộ năm 2015.

  pdf404p trangxanh0906 12-01-2023 3 1   Download

 • Niên giám thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Hà Giang xuất bản hàng năm, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Nội dung cuốn “Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2017” bao gồm số liệu chính thức các năm 2010, 2014, 2015, 2016 và số liệu sơ bộ năm 2017.

  pdf418p trangxanh0906 12-01-2023 3 1   Download

 • Niên giám thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Hà Giang xuất bản hàng năm, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Nội dung cuốn “Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2018” bao gồm số liệu chính thức các năm 2010, 2015, 2016, 2017 và số liệu sơ bộ năm 2018.

  pdf434p trangxanh0906 12-01-2023 2 1   Download

 • Niên giám Thống kê tỉnh Hà Giang 2019 được xuất bản lần này, đã được hệ thống hóa có kết hợp chỉnh lý và bổ sung thêm những chỉ tiêu mới theo điều tra thống kê, trong đó có một số chỉ tiêu năm 2019 là số liệu sơ bộ. Các số liệu đều được thu thập, tính toán đúng theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Trường hợp số liệu có sự thay đổi với Niên giám Thống kê trước, đề nghị khi nghiên cứu thống nhất sử dụng số liệu trong Niên giám Thống kê lần này.

  pdf564p trangxanh0906 12-01-2023 7 1   Download

 • Trong cuốn “Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2020” số liệu được biên soạn trong 5 năm (2015, 2017, 2018, 2019, 2020) và được sắp xếp theo 13 chuyên đề phản ánh điều kiện tự nhiên, cơ sở kinh tế - hành chính, dân số - lao động; phản ánh kết quả tổng hợp toàn bộ nền kinh tế và tình hình sản xuất - kinh doanh của các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội chủ yếu trong tỉnh.

  pdf576p trangxanh0906 12-01-2023 4 1   Download

 • Bài viết "Phát huy tài nguyên bản địa trong phát triển kinh tế nông nghiệp hiện nay (Nghiên cứu trường hợp người giáy ở xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang)" đề xuất một số giải pháp để bảo vệ và phát huy được những ưu thế mà tài nguyên bản địa trong phát triển nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 12 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế hà giang
p_strCode=kinhtehagiang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2