intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh tế kế hoạch

Xem 1-20 trên 6057 kết quả Kinh tế kế hoạch
 • Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng hợp, phân tích và thống kê số liệu; Các hàm tài chính; Các bài toán ứng dụng trong kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf75p baphap06 31-01-2023 2 2   Download

 • Giáo trình Toán kinh tế: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: bài toán quy hoạch tuyến tính; bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf58p baphap06 31-01-2023 3 1   Download

 • Luận văn "Chính sách tuyển dụng lao động tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng" trình bày cơ sở lý thuyết về tuyển dụng lao động; thực trạng chính sách tuyển dụng lao động tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng; hoàn thiện chính sách tuyển dụng lao động tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng.

  pdf95p starandsky03 24-01-2023 5 1   Download

 • mục tiêu của đề tài "Ứng dụng mô hình HPT để đánh giá thành tích nhân viên tại Viễn thông Quảng Nam" là xây dựng thang đo chất lượng dịch vụ giáo dục tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng dựa trên thang đo Servperf, tìm ra những thành phần của chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên, đề xuất được một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng.

  pdf131p starandsky02 19-01-2023 5 1   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị đơn vị công - Chương 2: Dự toán trong đơn vị công. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: dự toán trong đơn vị công và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; kế toán quản trị lập dự toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; kế toán quản trị lập dự toán ngân sách Nhà nước trung ương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p diepvunhi 17-01-2023 3 1   Download

 • Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 6: Cơ cấu tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý kinh tế. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm và đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh tế; yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh tế; các loại hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh tế; cán bộ quản lý kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p diepvunhi 17-01-2023 7 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vận hành hệ thống: Chương 9 - Phương thức vận hành tối ưu trong hệ thống điện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Phân phối tối ưu vận hành tức thời hệ thống gồm các nhà máy nhiệt điện; Phân phối tối ưu vận hành trong hệ thống có nhà máy thủy điện và nhà máy nhiệt điện; Lập kế hoạch chế độ làm việc các nhà máy trong hệ thống;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  pdf44p phuongthuy205 11-01-2023 3 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Quản lý lao động trong doanh nghiệp xây dựng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Lập kế hoạch và tuyển mộ lao động; Tiền lương trong xây dựng; Năng suất lao động trong xây dựng; Tổ chức lao động trong xây dựng; Những khái niệm và vấn đề chung. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  pdf41p phuongthuy205 11-01-2023 5 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng" là xây dựng thang đo chất lượng dịch vụ giáo dục tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng dựa trên thang đo Servperf, tìm ra những thành phần của chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên, đề xuất được một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng.

  pdf108p starandsky02 10-01-2023 2 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về quản trị hoạt động bán hàng ở một Công ty Thương mại; Phân tích thực trạng quản trị hoạt động bán hàng; Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị hoạt động bán hàng tại công ty TNHH DV&TM Mesa đáp ứng những quản trị hoạt động bán hàng của công ty TNHH DV&TM Mesa Hà Nội mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty, của ngành Thương mại thành phố trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế.

  doc32p quanphamkt 05-01-2023 42 3   Download

 • Tài liệu "Hạ tầng kỹ thuật đô thị" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm chung về quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Cơ cấu tổ chức quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Hệ thống thông tin quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Lập kế hoạch quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf115p vigeorge 23-12-2022 21 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hạ tầng kỹ thuật đô thị" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sự hình thành dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Khai thác hệ thống dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Kế hoạch ngân sách và vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Quản lý nhân lực trong hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf97p vigeorge 23-12-2022 14 1   Download

 • Niên giám Thống kê tỉnh Bạc Liêu năm 2021 bao gồm hệ thống số liệu phản ánh kết quả đã thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội của địa phương năm 2020 và 2021. Sử dụng hệ thống số liệu giúp các nhà quản lý, nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu dùng tin phân tích, đánh giá về quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Các cấp lãnh đạo, các ban, ngành… hoạch định, lập kế hoạch, quy hoạch đưa ra chủ trương, chính sách và những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội cho năm 2022 và các năm tiếp theo.

  pdf520p trangxanh0906 30-12-2022 14 3   Download

 • Thông tin thống kê giới giúp các nhà hoạch định chính sách xem xét sự khác biệt và bất bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới, các nhu cầu và ưu tiên của họ; qua đó, góp phần xây dựng và phản biện các chính sách, chương trình hướng đến đảm bảo lợi ích tối đa cho cả phụ nữ và nam giới, thúc đẩy, vận động, xây dựng, thực hiện và giám sát các chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo bình đẳng giới thực chất trong tất cả các lĩnh vực.

  pdf206p trangxanh0906 30-12-2022 7 2   Download

 • Niên giám Thống kê Y tế 2015 trình bày một số nội dung chính như: các chỉ tiêu dân số - kinh tế - xã hội - môi trường; các chỉ tiêu đầu vào; hoạt động khám chữa bệnh; chăm sóc trẻ em; sức khỏe sinh sản; phòng chống một số bệnh dịch lây và các bệnh quan trọng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf261p trangxanh0906 30-12-2022 8 1   Download

 • Niên giám Thống kê Y tế 2018 được sắp xếp thành các phần chính: Mục tiêu chiến lược y tế 2015-2020; các chỉ tiêu Dân số, kinh tế, xã hội, môi trường liên quan đến sức khỏe của con người, hoạt động của các lĩnh vực, các chương trình y tế Quốc gia trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf277p trangxanh0906 30-12-2022 7 1   Download

 • Bài viết "Đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2021 và đề xuất kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng" nhằm đánh giá hiện trạng và đề xuất kế hoạch sử dụng đất của huyện Mỹ Tú giúp địa phương xác định nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch phục vụ phát triển các ngành kinh tế và các công trình an sinh phúc lợi xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p lieuyeuyeu18 23-12-2022 7 2   Download

 • Giáo trình "Bảo quản thủy sản sau thu hoạch” nhằm trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng về các phương pháp bảo quản nguyên liệu thủy sản sau khi thu hoạch nhằm tăng giá trị thương phẩm cho thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình tại đây.

  pdf26p phuongthu205 22-12-2022 21 3   Download

 • Giáo trình "Phương pháp thí nghiệm" cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về biến sinh học, lập kế hoạch và bố trí thí nghiệm; kiểm định giải thuyết. Tài liệu có giá trị hướng dẫn học viên học tập và có thể tham khảo để vận dụng trong thực tế sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

  pdf50p phuongthu205 22-12-2022 7 2   Download

 • Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2016-2020” tập trung phân tích, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016- 2020 với các thay đổi, biến động bất thường, đặc biệt là tác động của đại dịch đến kinh tế - xã hội của đất nước.

  pdf468p trangtrang0906 23-12-2022 10 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1157 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế kế hoạch
p_strCode=kinhtekehoach

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2