intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh tế kế hoạch

Xem 1-20 trên 5568 kết quả Kinh tế kế hoạch
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: tính tất yếu chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xhcn', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 247 54   Download

 • Nghiên cứu so sánh chiến lược cải cách từ mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang thị trường trình bày một số nội dung chính như sau: Khác nhau cơ bản của phương pháp cải cách ở các nước xã hội chủ nghĩa châu Á và Đông Âu là cải cách kinh tế không đi cùng với những cải cách chính trị sâu sắc,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf12p dienham63 09-12-2015 110 10   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là tìm hiểu cơ sở lý thuyết về việc vận dụng thẻ cân bằng điểm trong đánh giá thành quả hoạt động của đơn vị. Phân tích thực trạng đánh giá thành quả hoạt động tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng. Vận dụng thẻ cân bằng điểm (BSC) trong đánh giá thành quả hoạt động tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng.

  pdf26p quaymax3 15-09-2018 49 6   Download

 • Mục ñích nghiên cứu của đề tài: Xây dựng thang ño chất lượng dịch vụ giáo dục tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng dựa trên thang đo Servperf, tìm ra những thành phần của chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên. Đề xuất được một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng.

  pdf13p quaymax7 19-09-2018 41 4   Download

 • Phó phòng kinh tế kế hoạch được quyền chủ động quản lý, tổ chức, điều hành hoạt động của bộ phận quản lý nguyên liệu, lập biên bản các đơn vị vi phạm các quy định của Phòng KH ban hành, yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, chứng từ, tài liệu hồ sơ, các văn bản cần thiết để làm cơ sở cho quá trình kiểm tra, báo cáo phân tích giúp việc cho trưởng phòng, làm việc trực tiếp các đơn vị để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan, tiếp nhận mail chỉ đạo của GĐ & Trưởng Phòng Kế hoạch để triển khai thực hiện...

  doc2p lanjingyi 11-03-2020 28 0   Download

 • Trưởng phòng kinh tế kế hoạch được quyền chủ động quản lý, tổ chức, điều hành hoạt động của Phòng Kế hoạch; Được quyền đề xuất tuyển dụng phù hợp với nhu cầu hoạt động của phòng; Từ chối tiếp nhận, trả công ty những nhân viên không đạt yêu cầu công việc; Đề xuất kỷ luật, khen thưởng với những nhân viên thuộc quyền quản lý; Tiếp nhận mail chỉ đạo của GĐ, mail thông tin của các đơn vị trong công ty tổ chức triển khai thực hiện, phối hợp; Kiểm tra, hiệu chỉnh các văn bản, báo cáo, kế hoạch, phương án, v.v.. của CBNV trong phong trước khi trình duyệt hoặc phát hành...

  doc2p lanjingyi 11-03-2020 46 0   Download

 • Năm 1954 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta thăng lợi, Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được kí kết. Đất nước ta tạm thời bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc. Miền Bắc nước ta hoàn toàn được giải phóng và tiến bước lên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sau khi hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa, từ năm 1960 miền Bắc bắt đầu áp dụng cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Ngày 30/4/1975 cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước hoàn toàn thắng lợi, đất nước ta hoàn toàn...

  doc12p traidatxanh123 13-04-2011 4141 617   Download

 • Sau gần 30 năm đổi mới, chuyển từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế kinh tế thị trường, Việt Nam đã đạt được được nhiều thành tựu đáng khích lệ trong tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo và hội nhập quốc tế.

  pdf170p 123tien0o0 01-11-2013 145 31   Download

 • Bài viết Một số mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu trình bày về nội hàm mô hình phát triển kinh tế, một số mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu như mô hình phát triển kinh tế thị trường tự do, mô hình phát triển kinh tế kế hoạch hóa tập trung phi thị trường và một số nội dung khác.

  pdf6p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 194 20   Download

 • Phần 1 Tài liệu Các nền kinh tế chuyển đổi lý luận và thực tiễn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số vấn đề về quá trình chuyển đổi của các nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường, bàn về việc hình thành lý luận kinh tế của thời kỳ quá độ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf119p doinhugiobay_05 01-12-2015 85 15   Download

 • Đặc trưng của hàng rong trong lịch sử Hà Nội, qua 4 giai đoạn: giai đoạn phong kiến với một nền kinh tế nông nghiệp, tự cung tự cấp, giai đoạn Pháp thuộc với sự pha trộn của phương thức sản xuất phong kiến và tư bản chủ nghĩa, giai đoạn trước đổi mới với một nền kinh tế kế hoạch và cuối cùng giai đoạn đổi mới về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  pdf13p danhnguyentuongvi 18-12-2018 37 3   Download

 • Bài viết nhìn lại 30 năm phát triển của nền kinh tế Việt Nam từ 1976 đến 2006 và ý nghĩa đặc biệt trong sự chuyển đổi nền kinh tế từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf12p cothumenhmong 01-11-2019 24 2   Download

 • Tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng. Thực tiễn cho thấy thích ứng với mỗi cơ chế quản lý, công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ được thực hiện bằng các hình thức khác nhau. Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung Nhà nước quản lý kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh. Các cơ quan hành chính kinh tế can thiệp sâu vào nghiệp vụ sản xuất...

  pdf89p tukhuyen123 21-07-2012 415 197   Download

 • Bán hàng và xác định kết quả bán hàng là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng. Thực tiễn cho thấy thích ứng với mỗi cơ chế quản lý, công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng được thực hiện bằng các hình thức khác nhau. Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung Nhà nước quản lý kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh. Các cơ quan hành chính kinh tế can thiệp sâu vào nghiệp vụ sản xuất kinh...

  pdf85p asus1122 24-10-2012 94 13   Download

 • Câu 4: Sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nước đối với nền kinh tế. Từ thực tế chứng minh vai trò của nhà nước ngày càng quan trọng trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

  pdf6p bibi_1 05-03-2012 979 465   Download

 • Bước lên từ nền kinh tế phong kiến lạc hậu, trì trệ, lại phải trải qua hai cuộc chiến tranh giữ nước khốc liệt, nền kinh tế nước ta vốn đã lạc hậu lại càng thêm kiệt quệ bởi chiến tranh. Vào thời bình, bắt đầu từ cơ sở kinh tế lạc hậu, trì trệ đó, nước ta xây dựng nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp, khiến cho đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Trong khi đó, nhờ sử dụng triệt để kinh tế thị trường mà CNTB...

  doc21p lamvulinh 21-12-2009 1636 436   Download

 • Sau 10 năm thực hiện đường lối Đổi mới của Đảng, nền kinh tế nước ta đã chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng XHCN; các thành phần kinh tế được bình đẳng và tự do cạnh tranh với nhau trong khuôn khổ pháp luật. Cơ chế kinh tế mới đã có những tác động tích cực. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đã tăng nhanh...

  doc26p ngochanh 03-08-2009 1694 426   Download

 • Trên cơ sở nhận thức đúng đắn hơn và đầy đủ hơn về chủ nghĩa xó hội và con đường đi lên chủ nghĩa xó hội ở Việt Nam, Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 12-1986) đó đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước nhằm thực hiện có hiệu quả hơn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xó hội. Đại hội đã quyết định chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập chung( nền kinh tế đã kìm hãm sự phát triển của xã hội trong một thời gian khá dài) sang...

  doc41p ngochanh 03-08-2009 1158 339   Download

 • Câu 12: Cơ chế kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế. Nội dung đổi mới cơ chế quản lý hiện nay so với cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hoá tập trung trước đây. I. Cơ chế kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế: 1. Cơ chế là 1 khái niệm chỉ sự diễn biến của quá trình vận hành nội tại của 1 hệ thống, trong đó có sự tương tác giữa các bộ phận, các yếu tố cấu thành nên 1 hệ thống trong quá trình vận động của mỗi bộ phận, mỗi yếu...

  pdf5p bibi_1 05-03-2012 777 306   Download

 • Ở nước ta, từ khi chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế kế hoach hoá tập trung sang cơ chế thị trường, các doanh nghiệp đã rất lúng túng trong công tác hoạch định chiến lược. Các doanh nghiệp.Trong xu thế hội nhập hiện nay, các chiến lược kinh doanh có vai trò quan trọng đối với sản xuất vật chất và sản xuất phi vật chất ...

  ppt26p traidatxanh123 03-11-2010 710 297   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1133 lượt tải
320 tài liệu
1052 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế kế hoạch
p_strCode=kinhtekehoach

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2