Kinh tế lượng ứng dụng

Xem 1-20 trên 1294 kết quả Kinh tế lượng ứng dụng
 • Bài giảng Kinh tế lượng ứng dụng trình bày về các mô hình chuỗi thời gian, chuỗi thời gian dừng và không dừng (các kiểm định nghiệm đơn vị), mô hình tự hồi quy, giới thiệu về đồng tích hợp, mô hình hóa phương sai: các mô hình ARCH.

  pdf42p narrow_12 17-07-2014 173 65   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng ứng dụng có nội dung trình bày: KTL cơ bản, phân tích chuỗi thời gian, thực hành máy tính với phần mềm Eviews/Stata. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf153p lalala03 24-11-2015 53 27   Download

 • Câu hỏi phân tích môn kinh tế lượng

  pdf0p lmduong86 11-03-2010 1139 650   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kinh tế lượng ứng dụng - chương 5', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p yeuthuong 25-02-2011 340 178   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên các trường cao đẳng, đại học - Giáo trình Kinh tế lượng ứng dụng

  pdf0p yeuthuong 25-02-2011 252 131   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kinh tế lượng ứng dụng - chương 2', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p yeuthuong 25-02-2011 205 99   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kinh tế lượng ứng dụng - chương 3', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p yeuthuong 25-02-2011 147 82   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kinh tế lượng ứng dụng - chương 4', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p yeuthuong 25-02-2011 169 78   Download

 • Du lịch hiện nay được Đảng và nhà nước xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn với rất nhiều tiềm năng mở rộng và phát triển. Hàng năm, du lịch có những đóng góp không nhỏ trong cơ cấu GDP của cả nước(15.7%).

  doc19p manhhung06dl 13-12-2009 1581 571   Download

 • Trong chương này, chúng ta tóm tắt các khái niệm của xác suất và thống kê được sử dụng trong kinh tế lượng. Nội dung trình bày gồm có: Các biến ngẫu nhiên và các phân phối xác suất; kỳ vọng, trung bình và phương sai toán học; phương sai và độ lệch chuẩn của một biến ngẫu nhiên; các xác suất kết hợp, đồng phương sai, và tương quan;...

  pdf62p nomoney7 04-03-2017 11 4   Download

 • Tự tương quan có thể được định nghĩa là “sự tương quan giữa các thành phần của chuỗi các quan sát được sắp xếp theo thứ tự thời gian (dữ liệu thời gian) hay không gian (dữ liệu chéo). Các ước lượng OLS vẫn tuyến tính và không chệch nhưng không còn hiệu quả nữa (không còn thuộc tính BLUE) Các phương sai của các ước lượng OLS bị chệch (ước lượng thấp giá trị phương sai và sai số chuẩn thực, = giá trị t lớn = dễ sai lầm) ...

  pdf9p minhnguyen 17-06-2009 937 261   Download

 • HỒI QUI ĐƠN BIẾN: Ở bài trước, ta nêu lên ví dụ về mối quan hệ giữa khối lượng và trọng lượng của các mẫu nước. Dựa trên việc lấy các mẫu thử , chúng ta có thể ước lượng, hay tìm lại mối quan hệ tuyến tính N n n n x y 1 { , } = Y = α + βX , mà nó thể hiện quy luật vật lý, hay tính xu thế, ổn định giữa hai đại lượng ngẫu nhiên là trọng lượng và khối lượng nước.

  pdf14p lmduong86 11-03-2010 414 160   Download

 • HỒI QUI ĐƠN BIẾN: Phương pháp ước lượng LS, về thực chất, chỉ là vẽ một đường hồi quy đi xuyên qua “đám bụi” dữ liệu, sao cho tổng bình phương các phần dư [hay sai số] ESS là nhỏ nhất. Nhưng việc đo lường mang tính thuần túy đại số đó chưa có gì bảo đảm chắc chắn rằng nó sẽ cho ra những ước lượng tốt nhất của các tham số tổng thể ^ ^ α ,β α ,β theo những tiêu chuẩn xác định về mặt thống kê.

  pdf15p lmduong86 11-03-2010 280 132   Download

 • Khoa Kinh tế ĐHQG TP.HCM Kinh tế lượng ©2007 CHƯƠNG 5: LỰA CHỌN MÔ HÌNH VÀ VẤN ĐỀ KIỂM ĐỊNH Trên thực tế, việc lập mô hình và ước lượng không phải là một vấn đề đơn giản. Chẳng hạn như trong ví dụ 4.2 về nhu cầu đầu tư ở Mỹ (1968 – 82). Cho dù lý thuyết kinh tế vĩ mô đã gợi ý rằng, cầu về đầu tư chịu ảnh hưởng bởi hai yếu tố chính là GNP và lãi suất.

  pdf11p meoheo5 13-05-2011 606 119   Download

 • Kinh tế lượng ứng dụng các phương pháp thống kê và toán học để phân tích số liệu kinh tế, với mục đích là đưa ra nội dung thực nghiệm cho các lý thuyết kinh tế và nhằm để xác nhận hoặc bác bỏ nó.

  ppt44p nphunghung 27-11-2010 196 81   Download

 • BÀI TẬP 4 (Phương sai thay đổi)..Bài 6: Bài tập 11.15, Gujarati (2003), trang 432-433, Table 11.7.Sử dụng Table 11.7.Với MPG: average miles per gallon (trung bình lượng gallon~4.875L).SP: top speed, miles per hour (tốc độ).HP: engine horsemower (mã lực động cơ).

  doc7p meomeoten 02-12-2013 63 20   Download

 • Theo Maddala: Kinh tế lượng ứng dụng các phương pháp thống kê và toán học để phân tích số liệu kinh tế, với mục đích là đưa ra nội dung thực nghiệm cho các lý thuyết kinh tế và nhằm để xác nhận hoặc bác bỏ nó.

  ppt39p oobye123456 05-08-2012 77 19   Download

 • BÀI TẬP 3.Y: số giờ làm việc của người vợ.X2: thu nhập sau thuế của người vợ.X3:thu nhập sau thuế của chồng.X4: số tuổi của người vợ.X5: số năm học ở trường của người vợ (biến định lượng).X6:

  doc6p meomeoten 02-12-2013 47 14   Download

 • Các quan hệ đồng biến, hay tổng thu nhập cá nhân tăng thì tổng chi tiêu dành cho chăm sóc sức khỏe tăng.. Hãy cho biết có mối tương quan tuyến tính giữa tổng chi tiêu dùng cho chăm sóc sức khỏe

  doc13p meomeoten 02-12-2013 52 13   Download

 • BÀI TẬP 2.Bài 2. Sử dụng file Table 6.4..Fertility and other data for 64 countries.CM = child mortality (tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh).FLR = female literacy rate (tỉ lệ phụ nữ biết chữ).PGNP = per capita GNP in 1980 (thu nhập bình quân đầu người năm 1980) 

  doc10p meomeoten 02-12-2013 38 11   Download

Đồng bộ tài khoản