intTypePromotion=4
ADSENSE

Kỹ thuật lai tại chỗ phát huỳnh quang

Xem 1-5 trên 5 kết quả Kỹ thuật lai tại chỗ phát huỳnh quang
 • Ứng dụng kỹ thuật lai tại chỗ phát huỳnh quang (FISH) với 2 loại probe 13q14‐34 và 17p13 để phát hiện những bất thường nhiễm sắc thể. Bài viết nhằm khảo sát các bất thường nhiễm sắc thể (NST) 13q14 và 17p13 trên bệnh nhân bệnh đa u tủy.

  pdf5p hanh_thom96 04-12-2018 34 1   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm khảo sát sự mất đoạn nhiễm sắc thể (NST) 13q14 và 17p13 trên bệnh nhân bệnh bạch cầu mạn dòng lymphô (BCMDL). Và áp dung kỹ thuật lai tại chỗ phát huỳnh quang (FISH) được sử dụng để phát hiện những bất thường NST này.

  pdf4p hanh_tv11 15-01-2019 27 0   Download

 • Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ: Ứng dụng kỹ thuật lai tại chỗ huỳnh quang để phát hiện sớm một số bất thường nhiễm sắc thể được thực hiện nhằm mục tiêu hoàn chỉnh kỹ thuật FISH trên NST ở kỳ giữa và trên nhân tế bào gian kỳ của đầu dò ADN 13, 18, 21, X, Y; ứng dụng kỹ thuật FISH để phát hiện sớm trước sinh một số bất thường NST 13, 18, 21, X, Y; ứng dụng kỹ thuật FISH để phát hiện một số rối loạn cấu trúc NST liên quan NST 21, NST X.

  ppt42p thuytrang_6 17-08-2015 105 18   Download

 • LAI PHÂN TỬ 1. ĐÁNH DẤU MẪU DÒ DNA, RNA, OLIGONUCLEOTIDE 2. CÁC KIỂU LAI Lai trong pha lỏng Lai trên pha rắn (Southern, Northern, dot blot) Lai tại chỗ 3. ỨNG DỤNG CÁC PHÂN TỬ DÙNG ĐÁNH DẤU HOÁ HỌC Có ái lực với antiDigoxigenin Dùng phối hợp với dATP, dCTP, dGTP, dTTP Có ái lực với streptavidin Dùng phối hợp với dATP, dCTP, dGTP, dTTP ĐÁNH DẤU BẰNG BIOTIN Đánh dấu mẫu dò (probe) Lai với trình tự mục tiêu thông qua phức hợp avidin/chất phát huỳnh quang Phát hiện phân tử lai PHƯƠNG PHÁP NICK TRANSLATION “Đục lỗ” trên 2 mạch của DNA bằng Dnase I...

  pdf25p thachthaoxanh 23-08-2011 180 76   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm khảo sát đối chiếu kết quả D‐ISH với kết quả FISH (tiêu chuẩn vàng) để có thể phát triển thêm một kỹ thuật mới với nhiều ưu điểm hơn. Đây là kết quả bước đầu khi thực hiện phương pháp D‐ISH để khảo sát tình trạng gen HER2 trong ung thư vú.

  pdf7p hanh_tv1 05-12-2018 35 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kỹ thuật lai tại chỗ phát huỳnh quang
p_strCode=kythuatlaitaichophathuynhquang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2