intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật lập trình cơ bản

Xem 1-20 trên 4993 kết quả Kỹ thuật lập trình cơ bản
 • Đề thi học kỳ I môn Kỹ thuật lập trình cơ bản của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng sẽ giới thiệu tới các bạn hai bộ đề thi khác nhau để các bạn lựa chọn. Đề số 1 bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm và kèm đáp án. Đề số 2 bao gồm 36 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf14p anh0510 23-01-2016 305 45   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình cơ bản (C++) - Chương 1 giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ C++. Chương này trình bày một số kiến thức sau: Các khái niệm cơ bản trong C++, các tính chất của một chương trình, sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, một số quy tắc cần nhớ khi viết chương trình,...và các nội dung khác.

  pdf28p youcanletgo_04 17-01-2016 168 24   Download

 • Đề thi học kỳ 1 môn Kỹ thuật lập trình cơ bản sẽ giới thiệu tới các bạn 35 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án của trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng dành cho sinh viên khoa điện tử tin học. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf14p anh0510 23-01-2016 129 15   Download

 • Chương 1 của bài giảng Kỹ thuật lập trình cơ bản cung cấp cho người học những nội dung tổng quan về lập trình như chương trình máy tính, cấu trúc dữ liệu, lưu đồ giải thuật, và một số bài tập củng cố. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt56p namthangtinhlang_02 04-11-2015 63 8   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình cơ bản cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng cơ bản về mô tả giải thuật, viết chương trình trên máy tính bằng ngôn ngữ C, bao gồm: Các kiểu dữ liệu chuẩn; các ký hiệu, từ khóa; các hàm nhập/ xuất; các hàm toán học;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt17p namthangtinhlang_02 04-11-2015 58 6   Download

 • Chương 2 của bài giảng Kỹ thuật lập trình cơ bản giới thiệu ngôn ngữ C/C++. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học hiểu được các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ C, biết được cấu trúc của một chương trình và cách trình bày chương trình, nắm bắt được các lệnh nhập/ xuất trong C/ C++, biết được một số công cụ lập trình và các chức năng liên quan.

  ppt72p namthangtinhlang_02 04-11-2015 40 5   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình cơ bản: Chương 3 giới thiệu về cấu trúc điều khiển ngôn ngữ C. Các nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Cấu trúc cơ bản của chương trình C; cấu trúc rẽ nhánh: if, if...else; cấu trúc lựa chọn: switch...case; cấu trúc lặp: while, for, do...while; lệnh break, continue;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt64p namthangtinhlang_02 04-11-2015 37 4   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình cơ bản (C++) - Chương 4 trang bị cho người học những kiến thức về mảng một chiều. Các nội dung cụ thể trình bày trong chương này: Dữ liệu kiểu mảng, số phần tử mảng, khởi tạo giá trị cho mảng, một số thao tác trên mảng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p youcanletgo_04 17-01-2016 46 4   Download

 • Chương này giới thiệu chung về môn học Kỹ thuật lập trình cơ bản (C++). Môn học này cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về kỹ năng lập trình, cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C++ trên môi trường .Net; cung cấp kiến thức nền tảng cho các môn học như: cấu trúc dữ liệu, lập trình hướng đối tượng, công nghệ phần mềm, xây dựng phần mềm hướng đối tượng, lập trình di động, lập trình ứng dụng mạng… Mời các bạn tham khảo.

  pdf4p youcanletgo_04 17-01-2016 49 3   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình cơ bản (C++) - Chương 2 trang bị cho người học những kiến thức về cấu trúc điều khiển. Trong chương này người học có thể tìm hiểu một số nội dung sau: Câu lệnh điều kiện IF, câu lệnh SWITCH, câu lệnh FOR, câu lệnh WHILE,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p youcanletgo_04 17-01-2016 34 3   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình cơ bản (C++) - Chương 5 trình bày về kiểu dữ liệu có cấu trúc. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Khai báo kiểu cấu trúc và biến cấu trúc, truy xuất dữ liệu cấu trúc, kiểu liệt kê. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p youcanletgo_04 17-01-2016 34 3   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình cơ bản (C++) - Chương 6 trang bị cho người học những hiểu biết về con trỏ và chuỗi. Thông qua chương này người học sẽ tìm hiểu một số nội dung cơ bản như: Địa chỉ và toán tử lấy địa chỉ, con trỏ, quy tắc sử dụng con trỏ, chuỗi ký tự, một số thao tác trên chuỗi ký tự,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p youcanletgo_04 17-01-2016 43 3   Download

 • Các kỹ thuật lập trình cơ bản, thực hiện minh hoạ trên các ngôn ngữ lập trình C và C++:

  pdf48p nguyen3 11-11-2009 594 283   Download

 • Bài giảng Lập trình cơ bản gồm có 9 chương. Nội dung của bài giảng giúp sinh viên hiểu rõ về công việc, định hướng sở thích lập trình, các kỹ thuật lập trình cơ bản; có kỹ năng tư duy để giải quyết một vấn đề trên máy tính; trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lập trình, ngôn ngữ lập trình và chương trình dịch;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p youcanletgo_03 14-01-2016 46 3   Download

 • Chương 1 giới thiệu tổng quan về giải thuật. Thông qua chương này người học sẽ hiểu được giải thuật là gì, ngôn ngữ lập trình là gì, các đặc điểm cần có của chương trình, các ngôn ngữ lập trình, các môi trường hỗ trợ lập trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p tangtuy15 09-06-2016 35 3   Download

 • Chương 2 - Giới thiệu ngôn ngữ C/C++. Trong chương này người học sẽ có những hiểu biết cơ bản về ngôn ngữ C/C++ như: lịch sử ra đời, ưu điểm, khuyết điểm, tập các ký tự thường dùng, các kiểu dữ liệu,.... Mời các bạn tham khảo.

  pdf44p tangtuy15 09-06-2016 54 3   Download

 • Chương 3 - Cấu trúc điều khiển. Chương này trang bị cho người học những hiểu biết về các cấu trúc điều khiển trong chương trình như: cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh có điều kiện, cấu trúc lụa chọn, cấu trúc lặp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf50p tangtuy15 09-06-2016 33 3   Download

 • Chương 4 giới thiệu về hàm con trong lập trình. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: khái niệm; hàm không trả về giá trị; hàm trả về giá trị; tầm vực của biến: phạm vi khối, phạm vi hàm, phạm vi chương trình, phạm vi tập tin,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf42p tangtuy15 09-06-2016 32 3   Download

 • Chương 4 trình bày về lập trình C bằng phương pháp hàm. Các nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Phương pháp xây dựng hàm; khai báo hàm, gọi hàm; tầm vực biến; tham số là tham trị, tham biến;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt46p namthangtinhlang_02 04-11-2015 37 2   Download

 • Chương 6 giới thiệu về kiểu dữ liệu mảng một chiều với các nội dung cụ thể sau đây: Các khái niệm; khai báo, truy xuất; nhập, phát sinh và xuất mảng; xuất có điều kiện (lọc); kỹ thuật kiểm tra tăng/ giảm, xen kẻ, tồn tại hoặc toàn bộ phần tử thỏa điều kiện;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt47p namthangtinhlang_02 04-11-2015 23 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kỹ thuật lập trình cơ bản
p_strCode=kythuatlaptrinhcoban

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2