intTypePromotion=3

Kỹ thuật lập trình nâng cao

Xem 1-20 trên 1195 kết quả Kỹ thuật lập trình nâng cao
 • Tài liệu tham khảo về giáo trình kỹ thuật lập trình nâng cao. Đây là một môn học ngoài lền nhưng quan trọng trong quá trình sản xuất phần mềm đối với các em lập trình. Nội dung trong cuốn sách mô tả đầy đủ và chi tiết các kỹ thuật trong lập trình.

  pdf108p soncunglin 15-04-2009 1933 855   Download

 • Giáo trình được viết theo nội dung môn học "Kỹ thuật lập trình nâng cao" với mục đích làm tài liệu tham khảo chính cho môn học. Trình bày các kiến thức ban đầu về logic mệnh đề và logic tân từ. Phụ ;ục cung cấp một tài liệu cô đọng về các kiến thức logic áp dụng trực tiếp...

  pdf108p womanhood911_06 02-11-2009 1127 547   Download

 • Giáo trình được viết theo nội dung môn học Kỹ thuật lập trình nâng cao với mục đích làm tài liệu tham khảo chính cho môn học. Giáo trình gồm 2 phần chính và một phụ lục : Trình bày về chủ đề đệ quy trong lập trình bao gồm các nội dung sau : Khái niệm đệ quy và vai trò của nó trong lập trình. Cách xây dựng một giải thuật cho một bài toán bằng phương pháp đệ quy.....

  pdf108p soncunglin 13-04-2009 988 412   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C/C++. Các nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Tạo Project với VS 2010, mở Project, các kiến thức cơ bản trong C++, cấu trúc điều khiển, xây dựng hàm con. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf52p allbymyself_07 01-02-2016 30 5   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 2 cung cấp các kiến thức liên quan đến kiểu dữ liệu có cấu trúc. Chương này gồm có những nội dung chính như: Kiểu dữ liệu mảng 1 chiều, các thao tác trên mảng 1 chiều, mảng 2 chiều, kiểu chuổi ký tự, kiểu cấu trúc – mảng cấu trúc, kiểu tập tin - File

  pdf54p allbymyself_07 01-02-2016 29 5   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 4 trình bày về kỹ thuật lập trình tối ưu. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Các bước để xây dựng chương trình, đánh giá chất lượng một chương trình, phương pháp phân tích bài toán, các nguyên lý khi lập trình, các phương pháp lập trình, kiểm tra & tối ưu hóa chương trình,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf26p allbymyself_07 01-02-2016 31 4   Download

 • Tài liệu tham khảo về giáo trình kỹ thuật lập trình nâng cao. Đây là một môn học ngoài lền nhưng quan trọng trong quá trình sản xuất phần mềm đối với các em lập trình. Nội dung trong cuốn sách mô tả đầy đủ và chi tiết các kỹ thuật trong lập trình. Giáo trình được viết theo nội dung môn học " Kỹ thuật lập trình nâng cao" với mục đích làm tài liệu tham khảo chính cho môn học. Giáo trình gồm 2 phần chính và một phụ lục.....

  pdf109p nguyen5 18-11-2009 465 261   Download

 • Tham khảo tài liệu kỹ thuật lập trình nâng cao: ma trận, giúp các bạn khoa công nghệ thông tin,nắm vững các kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu hiệu quả hơn.

  doc50p giang2546 19-01-2011 347 104   Download

 • Tham khảo sách 'kỹ thuật lập trình nâng cao', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf108p nt18104 30-05-2013 1527 401   Download

 • Tham khảo sách 'giáo trình kỹ thuật lập trình nâng cao - trường đh đà lạt', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf110p shift_12 15-07-2013 419 157   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Kỹ thuật lập trình C căn bản và nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến, mảng và biểu thức; vào ra, cấu trúc rẽ nhánh; cấu trúc vòng lặp; hàm và cấu trúc chương trình; cấu trúc và hợp; quản lý màn hình và cửa sổ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf205p bautroibinhyen26 04-05-2017 203 64   Download

 • Bài giảng môn học "Lập trình hệ nhúng" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Cài đặt, tùy biến hệ điều hành nhúng Linux, lập trình vào ra căn bản trên Linux, lập trình vào ra nâng cao trên Linux, các kỹ thuật lập trình nâng cao, lập trình giao diện đồ họa trên Linux sử dụng nền tảng QT,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf113p doinhugiobay_04 27-11-2015 56 17   Download

 • Bài giảng "Lập trình hệ nhúng - Chương 4: Kỹ thuật lập trình nâng cao" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể nắm được khái niệm tiến trình (process), quan hệ giữa các tiến trình; trình bày được cơ chế sử dụng signal để giao tiếp, giữa các tiến trình; lập trình sử dụng kỹ thuật đa tiến trình; trình bày khái niệm luồng; lập trình ứng dụng đa luồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf26p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 33 6   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 sách gồm: Chương 4 trình bày cấu trúc danh sách và các phép xử lý cơ bản trên danh sách của prolog; chương 5 trình bày kỹ thuật lập trình nâng cao với prolog. Phần phụ lục giới thiệu ngôn ngữ lập trình SWI-Prolog, hướng dẫn cách cài đặt sử dụng phần mềm này và một số chương trình ví dụ tiêu biểu viết trong SWI Prolog đã chạy có kết quả.

  pdf86p hanh_tv21 02-03-2019 17 4   Download

 • Bài giảng chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về lập trình đệ qui. Chương này giúp người học nắm bắt được khái niệm về đệ qui; biết được thế nào là đệ qui tuyến tính, đệ qui nhị phân, đệ qui phi tuyến, đệ qui tương hỗ, biết được cách hoạt động hàm đệ qui. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p allbymyself_07 01-02-2016 28 2   Download

 • Chương 2 - Phương pháp xây dựng chương trình. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các bước cơ bản để xây dựng hệ thống chương trình, đánh giá chất lượng của một hệ thống chương trình, phương pháp Top - down, phương pháp Bottom - Up, các nguyên lý khi lập trình, các phương pháp lập trình. Mời tham khảo.

  pdf7p tangtuy15 09-06-2016 17 2   Download

 • Chương 3 - Mảng 1 chiều nâng cao. Nội dung chính của chương này gồm: Khái niệm mảng, khai báo mảng, các thao tác trên mảng, chèn phần tử vào mảng, xóa phần tử khỏi mảng, một số bài tập ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p tangtuy15 09-06-2016 24 2   Download

 • Chương 5 trang bị cho người học kiến thức về lập trình đệ qui. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm lập trình đệ qui, đệ qui tuyến tính, đệ qui nhị phân, đệ qui phi tuyến, đệ qui hỗ tương, cách hoạt động hàm đệ qui,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p tangtuy15 09-06-2016 26 2   Download

 • Chương 7 - Kiểm tra và tối ưu hóa chương trình. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Kỹ thuật dò tìm và phát hiện lỗi, cách kiểm tra, tối ưu hóa chương trình, tối ưu hóa bộ nhớ, tối ưu hóa thời gian thực hiện, kỹ thuật tối ưu các vòng lặp,... mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p tangtuy15 09-06-2016 23 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình đề cập về các vấn đề sau: Chương 4 trình bày cấu trúc danh sách và các phép xử lý cơ bản trên danh sách của prolog; chương 5 trình bày kỹ thuật lập trình nâng cao với prolog; phần phụ lục giới thiệu ngôn ngữ lập trình SWI-Prolog, hướng dẫn cách cài đặt sử dụng phần mềm này và một số chương trình ví dụ tiêu biểu viết trong SWI Prolog đã chạy có kết quả.

  pdf144p hanh_tv22 11-03-2019 12 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Kỹ thuật lập trình nâng cao
p_strCode=kythuatlaptrinhnangcao

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản