intTypePromotion=1
ADSENSE

Lâm trường quốc doanh

Xem 1-20 trên 1060 kết quả Lâm trường quốc doanh
 • Giáo trình Kinh tế vĩ mô gồm các nội dung chính như sau: Khái quát về kinh tế học và kinh tế học vĩ mô; Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân; Lý thuyết xác định sản lượng Quốc gia; Tổng cầu và chính sách tài khoá; Tiền tệ và chính sách tiền tệ; Hỗn hợp các chính sách tiền tệ và tài khóa; Thất nghiệp và lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf85p viastonmartin 15-08-2022 14 3   Download

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ với mục tiêu giúp các bạn hiểu được những kiến thức cơ bản về tài chính, tiền tệ, tín dụng trong nền kinh tế thị trường để làm nền tảng ứng dụng và nghiên cứu các môn nghiệp vụ ứng dụng và nghiên cứu các môn nghiệp vụ thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p viastonmartin 15-08-2022 19 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu xây dựng phương án đổi mới tổ chức quản lý các lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk" là đề xuất phương án đổi mới tổ chức quản lý lâm trường quốc doanh trên toàn tỉnh và đề xuất các giải pháp thực hiện phương án đó. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf128p bakerboys08 15-07-2022 4 1   Download

 • Giáo trình "Nhập môn Tài chính - Tiền tệ" là tài liệu cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo về kinh tế như quản trị doanh nghiệp, kinh tế thương mại, kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử. Giáo trình được kết cấu thành 12 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: cung - cầu tiền tệ và lạm phát; các tổ chức tài chính trung gian; hệ thống ngân hàng; thị trường tài chính; tài chính quốc tế; chính sách tài chính quốc gia;...

  pdf199p ryomaechizen 01-07-2022 27 4   Download

 • Giáo trình "Quản trị logistics kinh doanh" nhằm trang bị các kiến thức cơ bản nhất về xác định chiến lược, xây dựng mục tiêu, lập kế hoạch, triển khai và kiểm soát các hoạt động logistics một cách hệ thống tại doanh nghiệp, đồng thời giúp các nhà quản trị ứng dụng linh hoạt các hoạt động này vào các điều kiện thị trường và môi trường kinh doanh nhiều thay đổi và biến động.

  pdf241p ryomaechizen 01-07-2022 32 7   Download

 • Giáo trình "Quảng cáo và xúc tiến thương mại quốc tế" tiếp cận theo góc độ quản trị các hoạt động xúc tiến thương mại tại doanh nghiệp kinh doanh quốc tế với các quy trình quyết định cụ thể cho từng công cụ xúc tiến. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội về: xúc tiến thương mại trong môi trường kinh doanh quốc tế; quá trình quản trị xúc tiến thương mại quốc tế; quảng cáo thương mại quốc tế;...

  pdf142p ryomaechizen 01-07-2022 16 4   Download

 • Giáo trình "Quảng cáo và xúc tiến thương mại quốc tế" tiếp cận theo góc độ quản trị các hoạt động xúc tiến thương mại tại doanh nghiệp kinh doanh quốc tế với các quy trình quyết định cụ thể cho từng công cụ xúc tiến. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội về: quan hệ công chúng trong môi trường kinh doanh quốc tế; xúc tiến bán và bán hàng cá nhân; marketing trực tiếp và các công cụ xúc tiến thương mại khác;...

  pdf134p ryomaechizen 01-07-2022 13 3   Download

 • Giáo trình "Tài chính quốc tế" được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập của sinh viên thuộc các khối ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh nói chung, sinh viên các chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng nói riêng của nhà trường, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình được kết cấu thành 9 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tài chính quốc tế; thị trường tài chính quốc tế; thị trường ngoại hối; thanh toán quốc tế;...

  pdf155p ryomaechizen 01-07-2022 17 2   Download

 • Giáo trình "Tài chính quốc tế" được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập của sinh viên thuộc các khối ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh nói chung, sinh viên các chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng nói riêng của nhà trường, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình được kết cấu thành 9 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: đầu tư quốc tế; tín dụng quốc tế; viện trợ phát triển chính thức; thuế quan và liên minh thuế quan; cán cân thanh toán quốc tế;...

  pdf196p ryomaechizen 01-07-2022 13 1   Download

 • Bài giảng môn Tổ chức công tác kế toán được tổ chức biên soạn trong nền kinh tế chuyển biến theo yêu cầu hội nhập, hành lang pháp lý về các nội dung tổ chức công tác kế toán đang trong quá trình hoàn thiện từng bước phù hợp với các chuẩn mực kế toán quốc tế, đặc biệt chế độ kế toán hiện nay theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ra ngày 22/12/2014 đã đổi mới hơn nhiều so với trước kia. . Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây để nắm chi tiết nội dung.

  pdf83p namkimcham10 04-07-2022 36 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu phương án đổi mới tổ chức sản xuất và cơ chế quản lý tại lâm trường Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn" là nghiên cứu chủ trương và tình hình đổi mới tổ chức quản lý lâm trường quốc doanh việt Nam; xây dựng phương án đổi mới tổ chức quản lý lâm trường Bạch Thông - Bắc Kạn theo chủ trương của nhà nước; đề xuất các giải pháp thủ đẩy quá trình đổi mới tổ chức sản xuất và quản lý tại lâm trường quốc doanh nước ta hiện nay.

  pdf114p bakerboys05 23-06-2022 11 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu xây dựng phương án đổi mới tổ chức sản xuất và cơ chế quản lý tại lâm trường Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên" là nghiên cứu chủ trương và tình hình đổi mới tổ chức quản lý lâm trường quốc doanh ở Việt Nam; xây dựng phương án đổi mới tổ chức sản xuất và cơ chế quản lý cho lâm trường Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên theo tinh thần Quyết định 187 của Nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf105p bakerboys05 23-06-2022 14 1   Download

 • Nghiên cứu mô tả cắt ngang qua hồi cứu số liệu các trường hợp vi phạm chất lượng thuốc tại Việt Nam năm 2019 với mục tiêu “Đánh giá thực trạng vi phạm chất lượng thuốc tại Việt Nam năm 2019”. Năm 2019 có 135 thuốc vi phạm chất lượng gồm: 117 thuốc hóa dược, sinh phẩm và 18 vị thuốc cổ truyền, dược liệu đều là nguyên liệu làm thuốc. Thuốc dùng đường uống vi phạm chiếm tỷ lệ cao nhất. Có 16 quốc gia với 99 lượt doanh nghiệp có thuốc vi phạm chất lượng, Việt Nam là nước có số lượt doanh nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp theo là Ấn Độ, Hàn Quốc và Trung Quốc.

  pdf8p runordie2 06-06-2022 9 1   Download

 • Đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các phương thức thanh toán tại Công ty CP thủy sản & XNK Côn Đảo (Coimex)" được thực hiện nhằm hiểu rõ những lý luận về các phương thức thanh toán trong các doanh nghiệp, các tổ chức. Vận dụng những kiến thức đã được học về các phương thức thanh toán vào môi trường làm việc tại Công ty cổ phần thủy sản & xuất nhập khẩu Côn Đảo (Coimex) Rút ra được những hạn chế còn tồn tại trong phương thức thanh toán tại công ty để đưa ra những giải pháp nhằm cải thiện phương thức thanh toán của công ty.

  pdf91p runordie2 06-06-2022 26 3   Download

 • Bài viết làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường phát triển giai cấp nông dân trong thời kỳ quá độ, các giai đoạn xây dựng và phát triển giai cấp nông dân: Từ cách mạng ruộng đất tiến tới tổ đổi công; Từ đổi công lên hợp tác xã; Từ hợp tác xã lên nông trường quốc doanh.

  pdf4p vipatriciawoertz 31-05-2022 15 1   Download

 • "Triết Giang thương đạo: Thương nhân Triết Giang đã được tôi luyện như thế nào?" đề cập đến những bí quyết kinh doanh của người Triết Giang Trung Quốc. Phần 1 của cuốn sách có nội dung trình bày về: thương nhân Triết Giang làm thế nào để thành công; làm doanh nghiệp là làm người; tự mình làm ông chủ; nhân mạch tức là tài mạch; nắm chắc thị trường;... Mời các bạn tham khảo!

  pdf263p andromedashun 13-05-2022 17 3   Download

 • Bài viết trình bày về Vingroup đã chứng tỏ được tầm nhìn đỉnh cao khi liên tục đầu tư vào thành phố Cảng những dự án lớn mang tầm vóc quốc gia, quốc tế như Vinhomes, Vincom, Vinmec, Vinschool, Vineco và đặc biệt là Vinfast... và điều này đã ít nhiều làm thay đổi bộ mặt thành phố trong những năm gần đây. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 20 2   Download

 • Bài viết bàn về việc nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm của Đảng vào điều kiện thực tế Hải Phòng là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần phát huy tối đa nguồn lực của thành phố, sớm đưa Hải Phòng trở thành địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 11 1   Download

 • Để làm rõ vai trò của kinh tế tư nhân nói chung, kinh tế tư nhân ở Hải Phòng nói riêng, bài viết đề cập đến một số vấn đề sau đây: về mặt lý luận, làm rõ vai trò động lực của kinh tế tư nhân, làm cho những người còn kỳ thị với kinh tế tư nhân phải thay đổi quan điểm và thái độ ứng xử đối với kinh tế tư nhân; về mặt thực tiễn, đưa ra những minh chứng xác đáng, những bài học từ thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân, tạo sức lan tỏa và nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn quốc;...

  pdf9p atarumoroboshi 09-05-2022 10 1   Download

 • Thực hiện chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế tư nhân, Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng đã đưa ra chiến lược mới, tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, gắn kết Doanh nhân - nâng tầm giá trị, không ngừng nỗ lực để nâng HDNTHP trở thành tổ chức đại diện cho Doanh nhân trẻ tốt nhất khu vực Đồng bằng sông Hồng. Những quyết sách chiến lược của HDNTHP đã thực sự đem lại hiệu quả cao, làm thay đổi diện mạo của thành phố Hoa Phượng đỏ.

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 14 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lâm trường quốc doanh
p_strCode=lamtruongquocdoanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2