intTypePromotion=4
ADSENSE

Lập trình database

Xem 1-20 trên 940 kết quả Lập trình database
 • DAO (Data Access Objects – Các đối tượng truy xuất dữ liệu) là tập hợp bao gồm lớp các đối tượng có thể dùng để lập trình truy cập và xử lý dữ liệu trong các hệ CSDL. Ở đây CSDL Access, ngôn ngữ lập trình VBA. Workspaces – định nghĩa tập hợp các vùng làm việc. Databases định nghĩa tập hợp các CSDL Access cần làm việc trên một dự án; RecordSetsđịnh nghĩa các tập hợp bản ghi (Records) cần làm việc; QueryDefs định nghĩa tập hợp các Query để làm việc. Querydefs và Recordsets là khả năng truy...

  ppt37p quan_pc 25-05-2012 498 231   Download

 • Nội dung: 1.CSDL mySQL - phpMyAdmin; 2.Lập trình với CSDL mySQL; 3.Kết nối PHP và CSDL; 4.Các ví dụ; 5.Thực hành. Các bước thao tác CSDL trong PHP: 1. Kết nối với CSDL; 2. Xây dựng câu truy vấn dữ liệu; 3. Thực thi câu truy vấn; 4. Xử lý kết quả trả về từ câu truy vấn; 5. Ngắt kết nối CSDL .

  pdf34p minhtin911 14-06-2011 382 187   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Lập trình PHP nâng cao Zend framework 2" thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài sau: bài 1 tổng quan zend framework 2 (zf2), bài 2 zend module, bài 3 routing và controller, bài 4 database và model, bài 5 form & action, bài 6 file transfer-paginator, bài 7 captcha, bài 8 mail.

  pdf403p langtuthangpro 06-09-2014 368 147   Download

 • Lập trình với ADO Control Data ADO Visual Basic 6 cho ta sự lựa chọn về kỹ thuật khi lập trình với database, hoặc là dùng DAO như trong hai bài trước, hoặc là dùng ADO (ActiveX Data Objects). Sự khác biệt chính giữa ADO và DAO là ADO cho phép ta làm việc với mọi loại nguồn dữ kiện (data sources), không nhất thiết phải là Access database hay ODBC.

  pdf15p iiduongii3 08-04-2011 295 110   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương mười lăm - lập trình với kỹ thuật dao', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc10p ngovanquang12c3 09-08-2010 231 107   Download

 • Visual Basic 6 cho ta sự lựa chọn về kỹ thuật khi lập trình với database, hoặc là dùng DAO như trong hai bài trước, hoặc là dùng ADO (ActiveX Data Objects). Sự khác biệt chính giữa ADO và DAO là ADO cho phép ta làm việc với mọi loại nguồn dữ kiện (data sources), không nhất thiết phải là Access database hay ODBC. Nguồn dữ kiện có thể là danh sách các địa chỉ Email, hay một file text string, trong đó mỗi hàng là một record gồm những fields ngăn cách bởi các dấu phẩy (comma separated values)....

  doc11p ngovanquang12c3 09-08-2010 196 92   Download

 • Hiện nay các bạn yêu thích lập trình sử dụng Access là nguồn chứa dữ liệu khá phổ biến vì đơn giản, dễ quản trị và đáp ứng được yêu cầu công việc. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu một đoạn code để export và import ra tập tin text từ Access (VB) Export Text (Flat file) từ Access Ms-Access Option Explicit Public Sub Export_Table_2_TextFile() On Error GoTo LocalErrorHandler Dim dbCompany As Database Dim rsGeneral As Recordset Dim ExpGeneral As PubExpGeneral Dim blnTab_Text As Boolean Dim FullName As String Dim FileHandle As Byte Dim strFileToExport As String Dim...

  pdf79p tt1991tt 20-02-2011 157 80   Download

 • Lập trình với kỹ thuật DAO Reference DAO Trong bài nầy ta sẽ học những cách lập trình căn bản với MS Access database qua kỹ thuật DAO mà không cần dùng đến Control Data như trong bài trước. Ta sẽ cần đến vài Objects trong thư viện DAO, do đó nếu bạn mở một dự án VB6 mới thì hãy dùng Menu Command Project |

  pdf17p iiduongii3 08-04-2011 140 53   Download

 • Giống như ODBC (Open DataBase Connectivity), kỹ thuật lập trình với OLE DB đòi hỏi phải được thực hiện bằng các lệnh phức tạp cấp thấp API. Chính vì lý do này, Microsoft cũng đã đưa ra một lớp giao tiếp lập trình cấp cao ADO được xây dựng dựa trên kỹ thuật OLE DB cho phép lập trình nhanh các ứng dụng liên kết CSDL (Cơ sở dữ liệu). CÁC ĐỐI TƯỢNG LẬP TRÌNH ADO CƠ SƠ Lớp giao tiếp lập trình dữ liệu cấp cao ADO cung cấp một tập hợp những đối tượng giúp chúng ta dễ dàng làm việc với các nguồn dữ liệu...

  doc38p chomaimottinhyeu1111 24-03-2013 111 33   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng lập trình vb', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt412p miujuly_vanquyphuc 03-04-2013 76 32   Download

 • Bài giảng Lập trình và thiết kế web bằng ngôn ngữ ASP: Phần 4 Kết nối database trong ASP.Net nhằm trình bày về kiến trúc ADO.Net, cơ bản kết nối database trong ASP.Net, các đối tượng liên quan đến database, các control trình bày dữ liệu (data control).

  pdf24p slow_12 27-06-2014 103 32   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương VII - Lập trình CSDL trong Access trình bày một số kiến thức về ứng dụng lập trình CSDL, tìm hiểu về kỹ thuật DAO, lớp đối tượng DAO và đối tượng Database, đối tượng dùng làm việc với một cơ sở dữ liệu. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf37p missminh32 12-04-2014 164 26   Download

 • Trong bài nầy ta sẽ học những cách lập trình căn bản với MS Access database qua kỹ thuật DAO mà không cần dùng đến Control Data như trong bài...

  doc10p levanchihd 25-07-2011 89 19   Download

 • CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE) 21.1. Table, Record và Field Nói đến cơ sở dữ liệu, ta lập tức nghĩ đến SQLServer, Access hay Oracle .v.v., những nơi chứa rất nhiều dữ liệu để ta có thể lưu trữ hay lấy chúng ra một cách tiện lợi và nhanh chóng. Hầu hết các chương trình ta viết đều có truy cập cơ sở dữ liệu, và ta dùng nó như một công cụ để làm việc với rất nhiều dữ liệu trong khi tập trung vào việc lập trình phần giao diện với người dùng (người sử dụng). ...

  pdf12p suatuoiconbo 26-07-2011 82 18   Download

 • LẬP TRÌNH VỚI ADO 24.1. Control Data ADO Visual Basic 6 cho ta sự lựa chọn về kỹ thuật khi lập trình với database, hoặc là dùng DAO như trong hai bài trước, hoặc là dùng ADO (ActiveX Data Objects). Sự khác biệt chính giữa ADO và DAO là ADO cho phép ta làm việc với mọi loại nguồn dữ kiện (data sources), không nhất thiết phải là Access database hay ODBC. Nguồn dữ kiện có thể là danh sách các địa chỉ Email, hay một file text string, trong đó mỗi dòng là một bản ghi gồm những fields ngăn...

  pdf19p suatuoiconbo 26-07-2011 70 18   Download

 • Lập trình cơ sở dữ liệu với CSharp (Phần 2) gồm các chương sau: Chương 7 - Kết nối tới một cơ sở dữ liệu, Chương 8 - Thực thi các lệnh cơ sở dữ liệu - Executing database commands, Chương 9 - Sử dụng những đối tượng datareader để đọc những kết quả, Chương 10 - Sử dụng nhữnng đối tượng dataset để lưu trữ dữ liệu, Chương 11 - Sử dụng những đối tượng dataset để sửa đổi dữ liệu, Chương 12 - Định hướng và sửa đổi dữ liệu liên hệ, Chương 13 - Sử dụng những đối tượng dataview.

  pdf240p laiviethai 09-07-2015 76 15   Download

 • LẬP TRÌNH VỚI KỸ THUẬT DAO 23.1. Reference DAO Trong bài này ta sẽ học những cách lập trình căn bản với MS Access database qua kỹ thuật DAO mà không cần dùng đến Control Data như trong bài trước.

  pdf13p suatuoiconbo 26-07-2011 58 13   Download

 • Hãy tham khảo bài giảng Lập trình ứng dụng Visuabasic bài 6: Visualbasic. Net và Database trình bày mục tiêu sử dụng các lớp trong thư viện Ado.Net, mô tả cách thức kết nối và giao tiếp CSDL, mô tả chức năng và cách thức sử dụng lớp Dtaset - Datatable,...để đọc dữ liệu, đọc dữ liệu từ Dataeader và hiển thị trên các lớp kế thừa, cập nhập dữ liệu với Dataset và DataAdapter.

  pdf23p phuongpham357 22-07-2014 86 12   Download

 • SỬ DỤNG CONTROL DATA 22.1. Control Data Từ VB5, Visual Basic cho lập trình viên một control để truy cập cơ sở dữ liệu, tên nó chỉ đơn sơ là Data. Như ta biết, có một cơ sỡ dữ liệu Microsoft gói kèm theo VB6 - đó là Jet Database Engine.

  pdf11p suatuoiconbo 26-07-2011 49 11   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin - Giới thiệu Lập trình hướng đối tượng.

  pdf3p soicon824 19-04-2011 62 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lập trình database
p_strCode=laptrinhdatabase

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2