Lấy mẫu không khí

Xem 1-20 trên 527 kết quả Lấy mẫu không khí
 • Bài giảng Vệ sinh không khí cung cấp cho sinh viên các kiến thức về mô hình phát tán không khí trong môi trường và các phương pháp lấy mẫu không khí trong môi trường, thực hành lấy mẫu không khí trong môi trường và nơi làm việc, một số kỹ thuật đo lường và kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí, kỹ thuật thông gió công nghiệp.

  ppt53p uocvong09 16-10-2015 39 10   Download

 • Nội dung tài liệu trình bày mô hình phát tán không khí trong môi trường và các phương pháp lấy mẫu không khí trong môi trường, thực hành lấy mẫu không khí trong môi trường và nơi làm việc, một số kỹ thuật đo lường và kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí, kỹ thuật thông gió công nghiệp.

  pdf35p uocvong09 16-10-2015 24 5   Download

 • "Những điều cần lưu ý khi lấy máu làm khí máu - Bệnh viện Nhi Đồng 2" bao gồm những nội dung về lấy máu động mạch, tính không ổn định của các tham số đo được, sự ô nhiễm do không khí, chất chống đông Heparin, lấy máu mao mạch. Mời các bạn tham khảo để hiểu rõ hơn về điều này.

  pdf3p thaodien102 06-11-2015 21 3   Download

 • Lấy mẫu không khí Giới thiệu Chương này cung cấp một cái nhìn tổng quan về lấy mẫu không khí và giám sát trang web đó là hợp pháp phòng thủ. Nó trả lời câu hỏi về giao thức giám sát phải được bắt đầu cấp cứu và dự phòng tình huống. 1,1 TÀI LIỆU Về cơ bản, trong bất kỳ nỗ lực lấy mẫu, mà không có tài liệu, bạn có những gì được gọi là "Ý kiến ​​cá nhân Mục đích của tài liệu là cung cấp cơ sở cho chuyên nghiệp ý kiến.

  pdf25p tuongmatdo 12-12-2011 46 14   Download

 • Tùy chọn Instrumentation lấy mẫu không khí Chương này chi tiết và thảo luận về các tùy chọn có sẵn để theo dõi chất gây ô nhiễm khác nhau. Nó bao gồm thông tin cho hỗn hợp chất gây ô nhiễm, entanpy nhiệt, nhiễu, và hiệu chuẩn cơ sở. Nó cũng cung cấp các sơ đồ mặt cắt ngang để minh họa các chức năng nội bộ của máy dò khác nhau và các yếu tố cảm biến. 2,1 hợp chất hữu cơ dễ bay hơi mẫu cho các chất hữu cơ dễ bay hơi chủ yếu có nghĩa là lấy...

  pdf69p tuongmatdo 12-12-2011 37 10   Download

 • 1.Phương pháp lấy mẫu 1.1.Địa điểm và vị trí lấy mẫu Trƣớc hết cần phải điều tra nơi phát sinh ra hơi, khí độc ở đâu, trạng thái tồn tại của chất độc (thể rắn, lỏng hoặc khí…), nguồn hơi khí thải phát sinh ra từ khâu nào: chuẩn bị nguyên liệu, quá trình sản xuất, các chất trung gian, tạp chất hay sản phẩm.

  pdf20p haudaoxuan 15-03-2013 244 74   Download

 • Giáo trình Ô nhiễm không khí phần 2 nối tiếp phần 1 với 4 chương cuối trình bày về tiếng ồn và các biện pháp chống tiếng ồn, cách lấy mẫu và phân tích khí mẫu, cách kiểm soát ô nhiễm không khí, ảnh hưởng của ô nhiễm không khí,... Tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung cuốn giáo trình một cách chi tiết nhất.

  pdf175p lehanhtuyet 19-07-2014 111 43   Download

 • Đề tài: Quan trắc không khí trình bày về mục tiêu quan trắc, vị trí lấy mẫu, các thông số cần quan trắc, thời gian và tần suất quan trắc, ví dụ thực tế. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

  ppt20p mythclassic 08-12-2014 45 21   Download

 • Báo cáo học phần Quan trắc môi trường: Quan trắc chất lượng không khí trong nhà trình bày các nội dung chính: một số vấn đề về IAQ, quan trắc IAQ, mục tiêu của quan trắc, vị trí thời gian, yếu tố ảnh hưởng, thống số quan trắc, lấy mẫu bảo quản, phân tích mẫu, giải pháp cải thiện IAQ. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Môi trường.

  pdf26p mnhat91 27-04-2014 12321 20   Download

 • Báo cáo Phân tích môi trường 1: Giới thiệu về phân tích không khí trình bày các nội dung chính: sơ lược về thành phần không khí và các chất gây ô nhiễm, khí quyển, ô nhiễm không khí, tiêu chuẩn Việt Nam - các phương pháp đo và xác định nồng độ các chất gây ô nhiễm, phương pháp khối lượng xác định hàm lượng bụi, phương pháp Indophenol xác định hàm lượng Amoniac, xác định các hợp chất khí của lưu huỳnh trong không khí xung quanh, thiết bị lấy mẫu.

  pdf27p mnhat91 27-04-2014 76 15   Download

 • Tài liệu Kiểm tra vi sinh không khí thuộc giáo trình Các kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng các bệnh phẩm khác nhau nhằm đưa được việc kiểm tra vi sinh không khí vào thành một quy trình giám sát nhiễm trùng tại bệnh viện.

  pdf0p phamtrong91 29-03-2014 56 14   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin môi trường: Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy đánh giá chất lượng môi trường không khí tại tỉnh Đồng Nai dựa vào công nghệ GIS và các thuật toán nội suy chúng ta có thể xác định vùng ô nhiễm dựa vào các điểm quan trắc ô nhiễm lấy mẫu và dựa vào đó xây dựng bản đồ phân vùng mức độ ô nhiễm chung cho cả tỉnh ĐN từ đó đánh giá mức độ ô nhiễm không khí.

  pdf108p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 20 9   Download

 • Đánh giá rủi ro sinh học Cho rằng rất nhiều trong những vấn đề không khí trong nhà (cho dù là trên các trang web khắc phục hậu quả hoặc ở nơi khác) được gây ra bởi các chất gây ô nhiễm sinh học và các sản phẩm phân hủy của họ, Chương 6 cung cấp các ví dụ thực tế của các giao thức giám sát sinh học. Tất cả các mẫu sinh phẩm phải đưa vào tài khoản yếu tố môi trường xung quanh và sử dụng xây dựng. Vẽ một lịch sử đầy đủ và trong một số...

  pdf15p tuongmatdo 12-12-2011 25 8   Download

 • Hiệu chuẩn kỹ thuật Chương này bao gồm các cuộc thảo luận lý thuyết và thực tế về những phức tạp của hiệu chuẩn. Nó đặc biệt nhấn mạnh đến tình huống mà các kiến ​​thức về kỹ thuật hiệu chuẩn là một điều kiện tiên quyết cho an toàn lấy mẫu.

  pdf12p tuongmatdo 12-12-2011 38 7   Download

 • Phân tích thống kê và phù hợp Chương này bao gồm các cuộc thảo luận lý thuyết và thực tế về phân tích thống kê. Nó đặc biệt nhấn mạnh với các tình huống nơi mà kiến ​​thức liên quan thống kê là một điều kiện tiên quyết để lấy mẫu đầy đủ. Nó cũng minh họa sự khác biệt giữa phân phối đăng nhập bình thường và bình thường và dữ liệu giám sát tham số. 4.

  pdf17p tuongmatdo 12-12-2011 35 7   Download

 • Đánh giá rủi ro hoá chất Ví dụ thực tế miêu tả logic quyết định cần thiết để tiến hành lấy mẫu hóa học khi đánh giá rủi ro. Chương này bao gồm một phần xử lý sự cố / danh sách kiểm tra để hỗ trợ lấy mẫu hoặc lựa chọn một nhà tư vấn hoặc thẩm định phương pháp lấy mẫu ở nhà. Đánh giá rủi ro hoá chất là một quá trình gồm hai phần. Một phần xảy ra off-trang web như thông tin hóa học được biết đến là đánh giá và tính toán dựa trên công...

  pdf10p tuongmatdo 12-12-2011 36 7   Download

 • Giám sát khu vực và Kế hoạch dự phòng Tất cả các trang web và cơ sở với hơn mười nhân viên được yêu cầu phải có kế hoạch dự phòng, chương này thảo luận về các yêu cầu để theo dõi không khí tại các cơ sở như vậy. Giám sát không khí cho các trang web được biết là nguy hiểm cũng được thảo luận, một lần nữa nhấn mạnh thực tế và các ví dụ. 8.1 LĨNH VỰC 8.1.1 Đánh giá ẢNH HƯỞNG chu vi của chất thải nguy hại / rủi ro Sites đặc tính hóa học...

  pdf35p tuongmatdo 12-12-2011 37 7   Download

 • Chiến lược sức khỏe nghề nghiệp-Air-Giám sát Chương này thảo luận về OSHA và NIOSH giao thức hiện tại và ứng dụng của họ. Nó bao gồm ở dạng bảng chiến lược không khí theo dõi có thể được phê duyệt trong tương lai. Một khi tiếp xúc với nhân viên đáng kể là một mối quan tâm tiềm năng, tiếp xúc như vậy cần phải được đo. Các bước tiếp theo là chọn một nhân viên tối đa nguy cơ.

  pdf18p tuongmatdo 12-12-2011 31 7   Download

 • Với các xét nghiệm Huyết học, không có yêu cầu bệnh nhân nhịn ăn trước khi lấy máu xét nghiệm, trừ xét nghiệm đo tốc độ máu lắng. Khi lấy mẫu cho nhiều xét nghiệm nên phân phối máu vào dụng cụ đựng mẫu không có chất chống đông trước rồi mới đến có chất chống đông... Mời các bạn tham khảo.

  pdf8p thaodien102 06-11-2015 43 7   Download

 • Chất lượng không khí trong nhà và môi trường Chương này đánh giá các hoạt động và quyết định bảo trì phải được thực hiện giám sát thích hợp để thử nghiệm đầy đủ thông gió cho không khí. Nó bao gồm một cuộc thảo luận của thiết bị đo đạc airmonitoring hiện tại và phương pháp.

  pdf19p tuongmatdo 12-12-2011 21 6   Download

Đồng bộ tài khoản