intTypePromotion=1
ADSENSE

Lịch sử Phật giáo Miến Điện

Xem 1-20 trên 22 kết quả Lịch sử Phật giáo Miến Điện
 • Nối tiếp nội dung phần 1 tài liệu Lịch sử Phật giáo thế giới, phần 2 giới thiệu lịch sử phật giáo Xây Lan (tích lan), lịch sử phật giáo Miến điện - Myama, lịch sử phật giáo Thái Lan, lịch sử phật giáo Lào, lịch sử phật giáo Cam Pu Chia. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf372p tramnamcodon_08 07-05-2016 152 52   Download

 • "phật giáo sử Đông nam Á" một cái nhìn tổng quan về lịch sử truyền thừa của phật giáo du nhập vào các nước Đông nam Á từ tích lan hay trực tiếp từ Ấn Độ - nơi phát xuất phật giáo - vào các nước miến Điện (myanma), nam dương (indonesia), malaysia, thái lan, cam bốt, việt nam. nội dung gồm có 8 mục, phần 1 của trình bày 4 mục đầu của cuốn sách với các nội dung: phật giáo sử Đông nam Á, lịch sử phật giáo miến Điện, lịch sử phật giáo nam dương (indonesia), lịch sử phật giáo cam bốt.

  pdf47p kloi1122 19-10-2017 101 24   Download

 • "phật giáo sử Đông nam Á" một cái nhìn tổng quan về lịch sử truyền thừa của phật giáo du nhập vào các nước Đông nam Á từ tích lan hay trực tiếp từ Ấn Độ - nơi phát xuất phật giáo - vào các nước miến Điện (myanma), nam dương (indonesia), malaysia, thái lan, cam bốt, việt nam. nội dung gồm có 8 mục, phần 2 của trình bày 4 mục còn lại của cuốn sách với các nội dung: lịch sử phật giáo ai lao, lịch sử phật giáo thái lan, lịch sử phật giáo chiêm thành, lịch sử phật giáo tích lan.

  pdf48p kloi1122 19-10-2017 118 21   Download

 • Những giáo án trong bộ sưu tập “Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc” được biên soạn một cách rõ ràng và chi tiết được tổng hợp từ nhiều GV. Hy vọng sẽ giúp cho các em học sinh có những hiểu biết về nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc, nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau Hiệp định Pari năm 1973 nhằm tiến tới giải phóng hoàn toàn miền năm. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975; về ý nghĩa lịch sự và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

  doc16p thanhthanh090909 10-04-2014 614 72   Download

 • I.MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Về kiến thức Giúp học sinh nắm và hiểu: Sự sụp đổ của triều đình nhà Lê đã dấn đến sự phát triển của các thế lực phong kiến. Nhà Mạc ra đời và tồn tại hơn nửa thế kỉ đã góp phần ổn định xã hội trong một thời gian. Chiến tranh phong kiến diễn ra trong bối cảnh xã hội Việt Nam thế kỉ XVI - XVIII đã dẫn đến sự chia cắt đất nước. Tuy ở mỗi miền (Đàng Trong, Đàng...

  pdf11p abcdef_32 16-09-2011 241 26   Download

 • Sau khi học xong yêu cầu HS nắm được. 1. Kiến thức Giúp HS hiểu : - Sự sụp đổ của triều đình nhà Lê đã dẫn đến sự phát triển của các thế lực phong kiến. - Nhà Mạc ra đời và tồn tại hơn nửa thế kỷ đã góp phần ổn định xã hội trong một thời gian. - Chiến tranh phong kiến diễn ra trong bối cảnh xã hội Việt Namtk XVI – XVIII đã dẫn đến sự chia cắt đất nước. - Tuy ở mỗi miền (Đàng Trong, Đàng Ngoài) có chính quyền riêng nhưng...

  pdf16p dantri1209 19-12-2010 160 13   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là nhằm trình bày một cách có hệ thống và toàn diện về phong trào chấn hưng Phật giáo miền Trung Việt Nam (1932 - 1951). Trên cơ sở đó, rút ra đặc điểm, tính chất và vai trò của phong trào.

  pdf249p lvan123 02-03-2018 27 5   Download

 • Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần nứm được : 1. Kiến thức - Sự sụp đổ của triều đình nhà Lê đã dẫn đến sự phát triển của các thế lực phong kiến. - Nhà Mạc ra đời và tồn tại hơn nửa thế kỉ đã góp phần ổn định xã hội trong một thời gian. - Chiến tranh phong kiến diễn ra trong bối cảnh xã hội Việt Nam thế kỉ XVI - XVIII đã dẫn đến sự chia cắt đất nước. - Tuy ở mỗi miền (Đàng Trong, Đàng Ngoài) có cính quyền...

  pdf10p dantri1209 19-12-2010 113 4   Download

 • Luận án tập trung giải quyết những nhiệm vụ cơ bản sau: Trình bày bối cảnh lịch sử và diễn biến phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Trung Việt Nam (1932 - 1951), phân tích và trình bày những nội dung cơ bản trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Trung Việt Nam (1932 - 1951), rút ra tính chất, đặc điểm và vai trò của phong trào chấn hưng Phật giáo miền Trung Việt Nam (1932 - 1951).

  pdf52p lvan123 02-03-2018 40 1   Download

 • Được tổng hợp từ nhiều giáo án bài Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975 từ quý thầy cô trên khắp cả nước. Đã giúp cho các em học sinh biết được tình hình hai miền đất nước sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước. Nhiệm vụ cách mạng nước ta trong năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975 nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

  doc7p thanhthanh090909 10-04-2014 452 34   Download

 • Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”và Đông Dương hóa 1/ chiến tranh”. Chiến *Mục tiêu : Am mưu và biện pháp của Mỹ trong “VN hóa chiến lược tranh”. * Phuơng pháp : Phân tích, so sánh, diễn giảng, phát vấn. “Việt Nam Hoạt động 1 - GV : Sau thất bại của “Chiến tranh cục bộ” Mỹ hóa chuyển sang “VN hóa CT” ở miền NamMỹ đã thực hiện âm chiến mưu và thủ đoạn gì trong “VN hóa CT”(1969-1973) ? ...

  pdf15p dantri1209 19-12-2010 133 15   Download

 • Lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển vùng đất lãnh thổ miền Nam gắn liền với sự hình thành và phát triển của Hoàng triều Nguyễn. Triều Nguyễn định đô mới nơi vùng đất Đàng Trong hình thành nên cục diện toàn vẹn cho đất nước Việt Nam thân yêu ngày nay.

  pdf6p sieunhansoibac2 07-04-2018 20 1   Download

 • Tài liệu Đông Kinh nghĩa thục trong 100 năm và công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay: Phần 2 tiếp tục trình bày công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay, xây dựng mô hình xã hội học tập ở nước ta và suy nghĩ về bài học từ Đông Kinh nghĩa thục, chương trình giáo dục lịch sử ở trường trung học miền Bắc (1945-1975), sự hình thành và phát triển của nền giáo dục đại học dưới thời Pháp thuộc, giáo dục Việt Nam thời kì 1945-1954 - diễn trình, thành tựu và kinh nghiệm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf175p vizeus 07-03-2019 31 3   Download

 • Quý thầy cô giáo và các bạn học sinh có thể tham khảo bộ sưu tập giáo án Dân cư, xã hội châu Phi để nâng cao kỹ năng, kiến thức cho giảng dạy và học tập. Qua bài học, các kiến thức được cung cấp giúp học sinh nắm vững sự phân bố dân cư rất không đồng đều ở châu Phi. Hiểu rõ những hậu quả của lịch sử để lại qua việc buôn bán nô lệ và thuộc địa hoá bởi các cường quốc phương Tây. Hiểu được sự bùng nổ dân số không thể kiểm soát được qua sự xung đột sắc tộc triền miên đang cản trở sự phát triển của châu Phi.

  doc7p dinhloc_76 17-04-2014 186 15   Download

 • Kiến thức Giúp HS hiểu : - Sự sụp đổ của triều đình nhà Lê đã dẫn đến sự phát triển của các thế lực phong kiến. - Nhà Mạc ra đời và tồn tại hơn nửa thế kỷ đã góp phần ổn định xã hội trong một thời gian. - Chiến tranh phong kiến diễn ra trong bối cảnh xã hội Việt Namtk XVI – XVIII đã dẫn đến sự chia cắt đất nước. - Tuy ở mỗi miền (Đàng Trong, Đàng Ngoài) có chính quyền riêng nhưng chưa hình thành hai nước. ...

  pdf16p glade1209 23-03-2011 102 4   Download

 • Khi Mỹ thực hiện “chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam, các hội nghị của bộ chính trị đầu năm 1961 và 1962 đã chủ trương giữ vững và phát triển thế tiến công mà ta đã giành được sau cuộc “đồng khởi” năm 1960, đưa CMMN từ khởi nghĩa từng phần phát triển thành chiến tranh CM trên quy mô toàn miền. H i ngh Trung ộ ị ương Đảng lần thứ chín (11/1963), ngoài việc xác định đúng đắn quan điển quốc tế, hướng hoạt động đối ngoại và việc kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại để đánh Mỹ và thắng Mỹ,...

  ppt39p taonemay108 11-12-2010 259 59   Download

 • Quảng Thành Tử giao cờ cho Tử Nha rồi hóa hào quang lập tức bay sang tận Tây phương Cực Lạc quốc. Nơi đây hoa cảnh tốt tươi, cỏ hoa như vẽ. Có bài thơ khen Cực Lạc Tây phương: Non bồng phong cảnh đẹp như mơ, Hoa cỏ bốn mù gió phất phơ Nước gối sườn non như lụa trải, Mây đùn mặt nước đá xây bờ Cá nghe chuông mõ ngừng bơi lội, Chim lắng mùi hương cánh ngẩn ngơ Ðây cảnh Tây phương miền Cực lạc, Xa mùi thế tục lánh mùi nhơ Quảng Thành Tử đến trước cửa...

  pdf23p xaluan1209 31-12-2010 65 9   Download

 • Myanmar (hay Miến Điện, Burma) là vùng đất thiêng của Phật giáo với những ngôi chùa Vàng, các vị sư áo đỏ và những tu viện cổ kính. Bên cạnh đó, rất nhiều thắng cảnh thiên nhiên tươi đẹp của quốc gia này cũng là điểm nhấn níu chân khách đường xa. Có thể nói, Myanmar không chỉ là vùng đất hành hương linh thiêng của những đệ tử nhà Phật mà còn ẩn chứa rất nhiều điều lý thú chờ đợi những ai đam mê du lịch khám phá. Dưới đây, iVIVU xin giới thiệu 10 địa điểm du...

  pdf8p kimchimm 18-07-2013 54 2   Download

 • Học phần 5 – Quản lý Internet. Các chủ đề thảo luận trong học phần này gồm có: Bối cảnh lịch sử của Internet và ảnh hưởng của Internet, vai trò của các tổ chức khác nhau tác động tới quản lý Internet, quy trình sáng tạo dành cho các tên miền Internet mới, tính kinh tế của Internet và tác động đối với các nước đang phát triển, các hoạt động hiện tại của diễn đàn quản lý Internet.

  pdf71p whocare_d 08-09-2016 66 3   Download

 • Núi đá vôi Hà Tiên – Kiên Lương tỉnh Kiên Giang là vùng núi đá vôi duy nhất ở miền Nam. Mặc dù diện tích không lớn, nhưng do lịch sử phát triển địa chất lâu dài, điều kiện khí hậu thuận lợi cho sự hình thành và phát triển karst, sự biệt lập về địa lí cùng với những nét văn hóa – lịch sử đặc trưng của vùng… đã góp phần mang lại những giá trị nổi bật cho vùng núi đá vôi này như danh lam thắng cảnh, đa dạng sinh học, dấu ấn lịch sử Trái Đất, tiềm năng du lịch, văn hóa – lịch sử, và giá trị nghiên cứu, giáo dục.

  pdf10p nganga_02 09-09-2015 90 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lịch sử Phật giáo Miến Điện
p_strCode=lichsuphatgiaomiendien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2