intTypePromotion=4
ADSENSE

Lợi suất đáo hạn trái phiếu

Xem 1-20 trên 21 kết quả Lợi suất đáo hạn trái phiếu
 • Bài giảng "Định giá cổ phiếu" có nội dung trình bày về khái niệm và đặc điểm trái phiếu, phân loại trái phiếu, định giá trái phiếu, lợi suất đáo hạn trái phiếu,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  ppt22p jangni5 26-04-2018 58 15   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp cơ bản - Chương 6: Định giá trái phiếu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm trái phiếu, phân loại trái phiếu, định giá trái phiếu, lợi suất đáo hạn trái phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt30p nguyenhoainambd 29-05-2017 25 2   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp 1 - Chương 3: Định giá trái phiếu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm trái phiếu, phân loại trái phiếu, định giá trái phiếu, lợi suất đáo hạn trái phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt30p nguyenhoainambd 29-05-2017 36 3   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Một số phương pháp gần đúng ứng dụng trong xác định lãi suất đáo hạn và biến động giá của trái phiếu để hiểu rõ hơn về lãi suất đáo hạn, vòng đáo hạn, độ lồi, ưu điểm và hạn chế của phương pháp.

  pdf3p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 33 1   Download

 • Một trái phiếu có lãi suất coupon là 10%, còn 9 năm nữa là hết hạn. Trái phiếu trả lại hàng năm. Giá trái phiếu hiện nay là 1,059.95 USD. Tính lợi suất yêu cầu của trái phiêu. Mệnh giá trái phiếu là 1000 USD. Giải: 1000/(1+r)^9+ 100(1-(1+r)^-9)/r= 1059.95 tìm r? trái phiếu? Giải: 850= 1000/(1.074^13) + C (1-1.074^-13)/0.074 C= 55.6433—ls coupon= C/1000= 5.56% Bài 3 Một trái phiếu 10 năm được phát hành cách đây một năm với mức lãi suất coupon là 8.6%/năm. Coupon được trả mỗi năm một lần. Lợi suất đáo hạn của trái phiếu là 7.5%. Mệnh giá trái...

  pdf6p tulip_12 15-01-2013 2053 282   Download

 • Khái niệm về trái phiếu Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể, trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định.Lãi suất của các trái phiếu rất khác nhau, được quy định bởi các yếu tố: Cung cầu vốn trên thị trường tín dụng. Mức rủi ro của mỗi nhà phát hành và của từng đợt phát hành. Thời gian đáo hạn của trái phiếu....

  ppt58p nhochamchoi_tv91 16-08-2011 510 172   Download

 • Nội dung cơ bản trong Bài giảng Phân tích trái phiếu nêu định giá trái phiếu, quan hệ giữa lãi suất và giá trái phiếu. Lợi suất trái phiếu, thời gian đáo hạn bình quân (Duration).

  pdf33p red_12 19-05-2014 105 15   Download

 • Khái niệm.Trái phiếu là một hợp đồng nợ dài hạn.được kí kết giữa chủ thể phát hành (chính.phủ hay doanh nghiệp) và người cho vay.đảm bảo một sự chi trả lợi tức định kì và.hoàn lại vốn gốc cho người cầm trái phiếu ở.thời điểm đáo hạn.trên giấy chứng nhận nợ này có ghi mệnh giá của trái phiếu và tỷ.suất lãi của trái phiếu.

  ppt14p luutan 07-12-2013 91 10   Download

 • Bài giảng "Phân tích và đầu tư chứng khoán: Phân tích trái phiếu" trình bày các kiến thức: Định giá trái phiếu, quan hệ giữa lãi suất và giá trái phiếu; lợi suất trái phiếu; thời gian đáo hạn bình quân (Duration), độ lồi (Convexity).

  pdf33p nguoibakhong05 05-03-2018 44 6   Download

 • Tìm hiểu về khái niệm lãi suất và đo lường lãi suất Các thước đo lãi suất: lợi suất đáo hạn, lợi suất hiện hành và lợi suất chiết khấu Cuối cùng, chúng ta tìm hiểu sự khác biệt giữa lãi suất và suất sinh lợi của một trái phiếu Bài học quan trọng nhất của mà chúng ta học được từ chương này đó là giá của trái phiếu và lãi suất có mối quan hệ nghịch với nhau

  pdf70p doquyenhong 26-10-2011 171 59   Download

 • Mức lợi sau61t mà tại đó giá trị hiện tại của các luồng thu nhập từ trái phiếu đúng bằng với giá của trái phiếu. ví dụ: Một trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng, thời gian đáo hạn là 2 năm, lãi cuopn 8%/năm, hiện đang được bán với giá 103.000 đồng. Tính lợi suất khi đáo hạn của trái phiếu?

  pdf29p loveyun_20 17-11-2012 137 35   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ Bài 2 Lãi suất nhằm tìm hiểu về khái niệm lãi suất và đo lường lãi suất Các thước đo lãi suất: lợi suất đáo hạn, lợi suất hiện hành và lợi suất chiết khấu. Cuối cùng, chúng ta tìm hiểu sự khác biệt giữa lãi suất và suất sinh lợi của một trái phiếu. Bài học quan trọng nhất của mà chúng ta học được từ chương này đó là giá của trái phiếu và lãi suất có mối quan hệ nghịch với nhau.

  pdf82p navy_12 21-05-2014 86 19   Download

 • Chương 5 trang bị cho người học những kiến thức về tính toán tỷ suất sinh lợi trái phiếu có điều chỉnh rủi ro. Mục tiêu của chương này gồm có: Trình bày tác động của rủi ro mất khả năng chi trả đối với tỷ suất sinh lợi đáo hạn YTM của trái phiếu, cách sử dụng mô hình Markov để tính toán tỷ suất sinh lợi mong đợi của trái phiếu có rủi ro.

  pdf3p namthangtinhlang_02 08-11-2015 53 7   Download

 • Bài giảng "Phân tích đầu tư chứng khoán - Chương 3: Phân tích và đầu tư trái phiếu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm trái phiếu, mệnh giá, tỷ lệ lãi suất coupon – Lãi suất cuống phiếu, thanh toán tiền lãi định kỳ, thời gian đáo hạn và tỷ lệ lợi suất đáo hạn.

  pdf20p thangnamvoiva25 13-10-2016 55 5   Download

 • Bài giảng The Economics of money, banking, and financial markets :Chương 4 trình bày đo lường lãi suất, chiết khấu dòng tiền tương lai, giá trị hiện tại đơn và dòng thời gian, các loại công cụ nợ, lãi suất đáo hạn, nợ thanh toán cố định, trái phiếu chiết khấu, lãi suất và lợi tức, rủi ro lãi suất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt21p huyhoang3009 28-03-2018 85 3   Download

 • Tính phần trăm lợi nhuận tương ứng với phiếu cho một trái phiếu kho bạc có ngày kết toán là 31/3/2008, ngày đáo hạn là 1/6/2008, và có tỷ lệ chiết khấu là 9.14%

  ppt91p buiduongson 19-11-2013 61 15   Download

 • Bài 11 và 12 cung cấp kiến thức về định giá trái phiếu. Nội dung chính trong bài này gồm có: Đặc điểm chính của một trái phiếu, phân loại trái phiếu, rủi ro khi đầu tư vào trái phiếu, lợi suất đến khi đáo hạn, giá trái phiếu và mệnh giá trái phiếu, giá trái phiếu nghịch biến với lãi suất thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf41p estupendo2 10-08-2016 31 4   Download

 • Ngày đáo hạn là ngày mà người phát hành trái phiếu (người đi vay) phải mua lại trái phiếu cho trái chủ (hoàn trả nợ gốc cho trái chủ). Thời hạn trái phiếu là số kỳ trả lãi từ lúc phát hành đến ngày đáo hạn. 7.1.2.5.Giá hoàn trái (Redemption Price), R Giá hoàn trái là số tiền mà người phát hành trái phiếu sẽ phải thanh toán cho trái chủ để mua lại trái phiếu khi trái phiếu đáo hạn. Giá hoàn trái thường bằng mệnh giá. ...

  pdf5p phuoctam36 08-07-2011 54 3   Download

 • Sau đó phân chia này vào Kho bạc năng suất-đến ngày đáo hạn (YTM). Bộ Tài chính Mỹ TEY = YTM ÷ (1 - thuế suất thuế nhà nước) tóm tắt, trái phiếu kho bạc Mỹ là miễn phí từ thuế nhà nước. Thành phố không được miễn phí từ thuế liên bang và hầu hết các tiểu bang miễn phí từ nhà nước tính thuế (những vấn đề riêng của họ).

  pdf0p banhbeo5 14-11-2011 44 4   Download

 • Trái phiếu: loại chứng khoán được phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận nghĩa vụ trả nợ (bao gồm nợ gốc và lãi) của tổ chức phát hành đối với người sở hữu. Các yếu tố cơ bản của trái phiếu: Mệnh giá (face value), C :số tiền mà chủ sở hữu nhận được khi trái phiếu đáo hạn và là căn cứ để tính số tiền lãi phải trả cho trái chủ (người sở hữu trái phiếu). Giá phát hành (issue value), E : số tiền mà người mua phải trả cho một...

  pdf5p phuoctam36 08-07-2011 51 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lợi suất đáo hạn trái phiếu
p_strCode=loisuatdaohantraiphieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2