intTypePromotion=1
ADSENSE

Lợi thế so sánh của chăn nuôi lợn

Xem 1-6 trên 6 kết quả Lợi thế so sánh của chăn nuôi lợn
 • Đề tài: Đánh giá lợi thế so sánh của chăn nuôi lợn ở nước ta, đề tài tập trung nghiên cứu lợi thế so sánh của chăn nuôi lợn thịt ở các cơ sở chăn nuôi lợn ở 3 miền Bắc-Trung-Nam, từ đó đưa ra những đánh giá về lợi thế so sánh của chăn nuôi lợn trong xu thế hội nhập và đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả và lợi thế so sánh của chăn nuôi lợn.

  pdf9p cobetocxul9 03-09-2015 63 12   Download

 • Trong xu thế toàn cầu hoá, khi các nền kinh tế có sự phụ thuộc lẫn nhau thì chính sách của một quốc gia có thể có tác động đến các quốc gia khác, đặc biệt không chỉ chính sách thương mại, mà còn các chính sách liên quan đến sản xuất và tiêu dùng. Trong điều kiện như vậy, đánh giá hiệu quả kinh tế và lợi thế so sánh của một ngành hàng là một điều rất quan trọng. Đặc biệt trong điều kiện nông thôn của nước ta, khi các hoạt động tạo thu nhập thay thế còn rất hạn chế,...

  pdf9p muakhuya 03-09-2012 58 8   Download

 • Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi lợn n-ớc ta liên tục phát triển từ 20,19 triệu con năm 2000 tăng lên 27,34 triệu con năm 2005, trong đó đàn lợn vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) đạt 7,42 triệu con chiếm 27,1% tổng đàn lợn cả n-ớc (Niên giám thống kê, 2006). Hiện nay, mặc dù có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển chăn nuôi lợn theo h-ớng sản xuất hàng hoá, nh-ng chăn nuôi lợn trong vùng vẫn tập trung chủ yếu ở các nông hộ qui mô nhỏ, chất l-ợng sản phẩm còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, thị tr-ờng thịt lợn trên thế giới gần đây đang...

  pdf7p banglang_1523 22-07-2012 85 16   Download

 • Bài viết nghiên cứu tập trung làm rõ thực trạng liên kiết trong sử dụng ngô làm thức ăn trong chăn nuôi lợn ở Sơn La, sau đ1o phân tích, so sánh lợi ích kinh tế giữa hộ tham gia các mô hình liên kết trong sử dụng ngô làm thức ăn chăn nuôi với hộ không tham gia và đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến khả năng tham gia liên kết của các hộ chăn nôi lợn. Trên cơ sở kết quả phân tích, nghiên cứu đưa ra các khuyến nghị về việc hoàn thiện thể chế để tăng tính bền vững và tăng khả năng tham gia của hộ chăn nuôi lợn vào các mô hình liên kết trong sử dụng ngô làm thức ăn chăn nuôi ở Sơn La.

  pdf9p trieuiu123456 20-09-2018 30 0   Download

 • Không giống như lợn trưởng thành, cơ thể lợn con còn nhiều điểm chưa hoàn thiện, đặc biệt là cơ quan tiêu hóa và nội tạng. Do vậy lợn con rất nhạy cảm với các yếu tố bất lợi. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài viết.

  doc8p thiendiadaodien_5 08-01-2019 16 0   Download

 • Bài viết Nền nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa trước bối cảnh biến đổi khí hậu trình bày lợi thế so sánh để phát triển sản xuất một nền nông nghiệp quy mô lớn, trước hết để phục vụ nhu cầu của người dân trong tỉnh và xuất khẩu tại chỗ. Các ngành nghề mà tỉnh có nhiều lợi thế nhất là: chăn nuôi bò sữa, trồng mía, trồng rau, trồng nguyên liệu cho ngành chể biến giấy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p vangthibaoyen1907 15-05-2018 21 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lợi thế so sánh của chăn nuôi lợn
p_strCode=loithesosanhcuachannuoilon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2