Luật bảo hiểm thất nghiệp 2013

Xem 1-9 trên 9 kết quả Luật bảo hiểm thất nghiệp 2013
 • Theo Nghị định số 127 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp, kể từ ngày 15/4/2013 chính sách bảo hiểm thất nghiệp sẽ có một số quy định mới cần lưu ý. Tài liệu tham khảo những quy định mới về bảo hiểm xã hội giúp bạn có thêm kiến thức hữu ích cần thiết cho bản thân.

  doc3p nbduong84 18-01-2014 126 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 01/2013/tt-blđtbxh', văn bản luật, bảo hiểm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p thanlorax 16-04-2013 68 12   Download

 • Quyết định số 1283/QĐ-UBND về việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo.

  pdf5p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 31 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011 2013 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf8p meoconbatbuom 27-05-2011 93 18   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM, DOANH NGHIỆP TÁI BẢO HIỂM THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 315/QĐ-TTG NGÀY 01/3/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011-2013

  pdf6p ngu_mieu 24-10-2012 37 5   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 32/2010/TT-BLĐTBXH NGÀY 25/10/2010 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2008/NĐ-CP NGÀY 12/12/2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

  pdf18p luatsuminhtri 25-06-2013 47 5   Download

 • Chỉ thị số 09/2013/CT-UBND trong việc tăng cường quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

  pdf13p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 20 0   Download

 • Thông tư liên tịch 14/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA hướng dẫn Khoản 2 Điều 10 Nghị định 127/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp sửa đổi tại Nghị định 100/2012/NĐ-CP về thông báo với cơ quan lao động khi có biến động lao động làm việc tại đơn vị thuộc lực lượng vũ trang do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an.

  pdf6p nanghoong 31-03-2014 24 1   Download

 • Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của phòng lao động - thương binh và xã hội quận 4.

  pdf17p conduongmauxanh1234 24-03-2014 16 0   Download

Đồng bộ tài khoản