intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật doanh nghiệp sửa đổi

Xem 1-20 trên 585 kết quả Luật doanh nghiệp sửa đổi
 • Phần 1 Tài liệu Những vấn đề cơ bản của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sự cần thiết sửa đổi Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003, nội dung cơ bản của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf98p doinhugiobay_06 07-12-2015 52 1   Download

 • Tài liệu tham khảo Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 5 năm 2005 căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10

  pdf78p 030286 02-07-2010 697 518   Download

 • Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII vừa thông qua Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi) và Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi). Thống đốc NHNN Việt Nam, Nguyễn Văn Giàu vừa trao đổi với báo chí về những nội dung được sửa đổi, bổ sung, các điểm mới trong hai Luật Ngân hàng năm 2010. Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII vừa thông qua Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi). So với Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật NHNN được sửa đổi, bổ sung năm 2003, Luật Ngân...

  doc6p dinhthanhnha 21-02-2011 312 134   Download

 • Luật sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp tư nhân số 35-L/CTN của Quốc hội

  doc2p hoanglinh 19-08-2009 738 104   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2005 trong quan hệ so sánh với công ty cổ phần theo luật thương mại Nhật Bản trình bày một số vấn đề chung về công ty cổ phần và pháp luật về công ty cổ phần của Việt Nam và Nhật Bản, một số điểm khác biệt về công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp 2005 của bộ thương mại và bộ luật thương mại Nhật Bản sửa đổi năm 2002.

  pdf86p pink_12 28-05-2014 364 73   Download

 • Luật doanh nghiệp đánh dấu một bước tiến dài trong đổi mới tư duy và thực hiện cải cách kinh tế và cải cách hành chính ở Việt nam trong mấy năm qua. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật về đăng ký kinh doanh vẫn còn tản mạn và phức tạp một cách không cần thiết. Báo cáo này đánh giá các điểm mạnh và điểm yếu của Luật Doanh Nghiệp năm 1999 để hỗ trợ và cung cấp thông tin cho các nỗ lực soạn thảo và ban hành văn bản pháp luật nhằm tiếp tục thúc đẩy tăng...

  pdf58p mrdpro 15-10-2011 194 65   Download

 • Tài liệu Tìm hiểu Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp do Ngọc Linh tuyển chọn, Nhà xuất bản Dân trí ấn hành. Tài liệu là Tài liệu tham khảo hữu ích cho các chủ doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp, luật gia và những ai quan tâm đến vấn đề trên. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

  pdf109p lalala7 07-12-2015 83 4   Download

 • Luật Doanh nghiệp qui định về thành lập, tổ chức quản lý và hoat động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty. Tài liệu sau đây sẽ giới thiệu đến bạn đọc nội dung của Luật Doanh nghiệp và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf66p lalala7 07-12-2015 79 3   Download

 • Tài liệu Luật doanh nghiệp và chính sách ưu đãi phát triển doanh nghiệp năm 2014: Phần 1 trình bày một số nội dung chính sau: Hướng dẫn mới nhất sửa đổi, bổ sung luật doanh nghiệp, luật đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành, quy định mới nhất dành cho giám đốc và kế toán trưởng doanh nghiệp, quy định mới nhất về đăng ký doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf274p violympus 12-03-2019 20 3   Download

 • Vấn đề chuyển nhượng cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 đang tồn tại một số bất cập. Tuy nhiên các bất cập này chưa được giải quyết thấu đáo trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

  pdf5p vimadrid2711 13-12-2019 42 3   Download

 • Tự do kinh doanh là một quyền hiến định, được cụ thể hóa tại Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2014. Quyền tự do kinh doanh bao gồm nhiều quyền cụ thể, trong đó có quyền lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh và quy mô kinh doanh. Trong những năm qua, Việt Nam luôn coi trọng vai trò của doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh đối với nền kinh tế.

  pdf5p viirene2711 12-10-2020 19 0   Download

 • Luật Doanh nghiệp (LDN) năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đã có nhiều điểm mới mang tính đột phá, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp không chỉ trong việc thành lập mà cả quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Một trong những điểm mới nổi bật trong LDN sửa đổi lần này là những thay đổi tích cực, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc tổ chức lại doanh nghiệp.

  pdf7p vianthony2711 16-04-2021 13 0   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về doanh nghiệp.

  doc118p phuonghoang88 13-01-2010 1783 1189   Download

 • Căn cứ vào hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung theo nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của quốc hội khóa X,kì họp thứ 10. Luật này quy định luật doanh nghiệp nhà nước

  doc38p anvietcanh 15-10-2009 1925 669   Download

 • Luật doanh nghiệp số 60/2005/ QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10. Luật này quy định về doanh nghiệp.

  doc93p diennghia 19-08-2009 1245 599   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về doanh nghiệp nhà nước.

  pdf60p thanhuyen 19-08-2009 732 349   Download

 • 1. Đối với Luật thuế Giá trị Gia tăng * Về đối tượng không chịu thuế GTGT Thu hẹp đối tượng không chịu thuế từ 28 nhóm hàng hoá, dịch vụ xuống còn 25 nhóm. Chuyển 3 nhóm sau từ không chịu thuế sang chịu thuế GTGT: Chuyển nhóm hàng hoá là thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp sang đối tượng chịu thuế GTGT....

  doc34p trinhdinhloi898989 09-03-2011 433 251   Download

 • Luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 14/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 về Doanh nghiệp nhà nước. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10. Luật này quy định về doanh nghiệp nhà nước.

  doc15p economy00 18-06-2010 335 144   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10

  doc93p dangduongntu 15-01-2011 259 99   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về doanh nghiệp nhà nước.

  doc55p thanhtong3290 29-06-2011 242 51   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Luật doanh nghiệp sửa đổi
p_strCode=luatdoanhnghiepsuadoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2