intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật kết hợp cơ sở

Xem 1-20 trên 759 kết quả Luật kết hợp cơ sở
 • Với sự thành công của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số hiện đang là xu hướng tất yếu, là vấn đề sống còn đối với các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn thế giới. Bên cạnh những cơ hội, chuyển đổi số cũng đặt ra một số vấn đề đòi hỏi cần có sự nghiên cứu để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nhất là khuôn khổ pháp lý về giao dịch điện tử, chữ ký điện tử và hợp đồng điện tử. Bài viết phân tích một số vấn đề pháp lý đặt ra từ quy định về hợp đồng lao động điện tử và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 4 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Những điều cần biết về ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các hợp đồng dân sự thông dụng; Các hợp đồng có mục đích chuyển quyền sở hữu đối với tài sản; Hợp đồng trao đổi tài sản; Hợp đồng vay tài sản; Hợp đồng dịch vụ; Hợp đồng gia công; Hợp đồng cầm cố tài sản;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf116p viginnirometty 04-05-2022 5 1   Download

 • Bài viết tập trung giới thiệu các nội dung mới của Bộ luật Dân sự năm 2015 liên quan đến những quy định chung về hợp đồng trên cơ sở phân tích, so sánh với các quy định tương ứng trước đó của Bộ luật Dân sự năm 2005, bao gồm các quy định về giao kết hợp đồng (1); thực hiện hợp đồng (2); xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng (3) như phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, hoãn, chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng.

  pdf16p viindranooyi 09-05-2022 7 2   Download

 • Hợp đồng xuất bản có một quy chế đặc biệt trong các hợp đồng liên quan đến quyền tác giả mà người xuất bản thường phải thương lượng. Cơ quan lập pháp bận tâm đến sự bảo hộ các tác giả, thật ra, đã chú ý hạn chế sự tự do hợp đồng của các nhà xuất bản và đặt phạm vi ký kết một hợp đồng xuất bản trong rất nhiều điều kiện. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tìm hiểu quy định về hợp đồng xuất bản tác phẩm của Pháp, từ đó đề xuất những kinh nghiệm học tập cho Việt Nam trong việc xuất bản tác phẩm.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 5 2   Download

 • Bài viết tập trung đề cập sự tác động của ý chí và tự do ý chí đến các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng như về chủ thể, về sự tự nguyện và những điều kiện có hiệu lực khác. Trên cơ sở đó, cho thấy hệ thống pháp luật về hợp đồng mới chỉ xem xét kết quả của sự thể hiện ý chí “sự thỏa thuận” mà chưa xem xét toàn diện bản chất ý chí và sự tự do ý chí của các chủ thể quyết định hiệu lực của hợp đồng.

  pdf12p viindranooyi 09-05-2022 12 2   Download

 • Bộ luật dân sự 2015 so với quy định của Bộ luật dân sự 2005 đã có một số điểm mới cơ bản về hợp đồng nói chung, đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng nói riêng. Trong bài viết, tác giả phân tích các quy định của Bộ luật dân sự Việt Nam về đề nghị và chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng trong tương quan so sánh với pháp luật quốc tế.

  pdf9p viindranooyi 09-05-2022 11 2   Download

 • Trong khuôn khổ bài viết, các tác giả tập trung làm rõ các thách thức của an ninh phi truyền thống dưới góc độ tiếp cận của pháp luật hình sự. Việc làm rõ sự ảnh hưởng của an ninh phi truyền thống tới pháp luật hình sự quốc tế, khu vực và quốc gia tại Mục 1 khẳng định sự cần thiết phải thay đổi một số quan niệm, quy định truyền thống của pháp luật hình sự. Sự thay đổi này cần phù hợp và hài hoà với khung pháp lý quốc tế được trình bày tại Mục 2. Những nội dung trên là tiền đề để các tác giả đưa ra các kết luận và kiến nghị hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam tại Mục 3.

  pdf12p viindranooyi 09-05-2022 7 2   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là thông qua việc đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của hai dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kết hợp với kết quả điều tra 150 người dân, 30 cán bộ thực hiện dự án để tìm ra những mặt còn tồn tại, các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng.

  pdf7p viginnirometty 04-05-2022 10 1   Download

 • Bài viết dưới đây sau khi làm rõ khái niệm “thị trường lao động” và “việc làm bền vững”sẽ tập trung phân tích về các nhóm yếu tố cơ bản về mô hình hợp tác giữa GDNN và doanh nghiệp. Trên cơ sở kết quả đánh giá về những hạn chế trong hợp tác GDNN và doanh nghiệp hiện nay, bài viết đề xuất một số giải pháp để thúc đẩy sự gắn kết giữa GDNN với thị trường lao động và việc làm bền vững.

  pdf7p vithales 20-04-2022 5 0   Download

 • Bài viết tập hợp những chủ trương, chính sách của Việt Nam về hợp tác quốc tế (HTQT) trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN), trình bày một số vấn đề về thực trạng tại Việt Nam hiện nay, trong đó nêu bật những kết quả đã đạt được, phân tích những hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, bài viết trình bày những vấn đề đặt ra và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy phát triển HTQT trong GDNN thời gian tới.

  pdf13p vithales 20-04-2022 13 1   Download

 • Bài viết trình bày đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội; Chủ động trong việc hợp tác với doanh nghiệp trên cơ sở đôi bên cùng có lợi; Lợi ích của các bên trong việc gắn kết nhà trường - doanh nghiệp; Khó khăn trong quá trình hợp tác với doanh nghiệp.

  pdf7p vithales 20-04-2022 4 0   Download

 • Chất lượng GDNN là sự đáp ứng mục tiêu do cơ sở đào tạo đề ra, đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp cho sản xuất và dịch vụ của địa phương và cả nước và nước ngoài. Chất lượng GDNN được đánh giá qua các yếu tố: đội ngũ nhà giáo, mục tiêu và chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, quản trị nhà trường, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tổ chức quá trình đào tạo, dịch vụ phục vụ người học và phục vụ cộng đồng, đánh giá kết quả học tập.

  pdf8p vithales 20-04-2022 10 0   Download

 • Cuốn sách được biên soạn nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, người dân và các chức sách, tín đồ tôn giáo nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và có kỹ năng trong ứng xử, giải quyết các vấn đề về công tác tôn giáo, tín ngưỡng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và đồng bào có đạo, tăng cường đoàn kết, đồng thuận xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf52p bakerboys01 13-04-2022 4 0   Download

 • Xã hội văn minh đòi hỏi công dân có ý thức cao về trách nhiệm kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân và cộng đồng, trong đó, sinh viên với ý thức và việc làm của mình có vai trò quan trọng, tác động không nhỏ đối với xã hội. Bài viết mô tả thực trạng đồng thời gợi mở nghiên cứu tiếp theo về giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm công dân của sinh viên Việt Nam đối với sự phát triển xã hội.

  pdf13p viedison 13-04-2022 5 0   Download

 • Cuốn sách được biên soạn dưới dạng các câu hỏi - trả lời trên cơ sở Luật di sản văn hoá năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 kết hợp với các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành và văn bản pháp luật có liên quan đến bộ luật này. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf87p bakerboys01 07-04-2022 2 0   Download

 • Ngày 18-06-2009, Quốc hội khóa XII, kì họp thứ 5 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật Di sản văn hóa. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-001-2010. Cuốn sách được biên soạn dưới dạng các câu hỏi - trả lời trên cơ sở Luật Di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 kết hợp với các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành và có liên quan đến Luật này. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

  pdf97p bakerboys01 07-04-2022 1 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo và luyện tập với “Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Hòa Chính” dưới đây để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới. Đề thi có đi kèm đáp án giúp các bạn so sánh kết quả và đánh giá được năng lực của bản thân, từ đó có kế hoạch ôn tập phù hợp để đạt kết quả cao trong kì thi. Chúc các bạn thi tốt!

  doc12p xiaogui_2005 06-04-2022 2 0   Download

 • Tranh chấp Biển Đông đã trở nên phức tạp hơn trong những năm gần đây. Tính chất phức tạp của tranh chấp không chỉ từ việc Trung Quốc có các hành động hung hăng trên thực địa mà nước này còn không ngừng các nỗ lực gia tăng ảnh hưởng để chia rẽ sự đoàn kết của ASEAN trong vấn đề này. Trên cơ sở phân tích thành công và hạn chế của ASEAN trong giải quyết tranh chấp Biển Đông, bài viết làm rõ vai trò, thách thức đối với Việt Nam trong quá trình này.

  pdf12p viplato 05-04-2022 11 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu và tìm hiểu các chuẩn mực, chế độ, cùng như những quy định pháp luật liên quan đến CTKT các ƯTKT trên BCTC; tìm hiểu quy trình kiểm toán các ƯTKT tại công ty TNHH Kiểm toán Immanuel; so sánh CTKT các ƯTKT thực tế và CTKT theo quy định của bộ tài chính - Đ; đánh giá CTKT cũng như các thủ tục kiểm toán được áp dụng thực tế tại Immanuel có phù hợp với thực tế của từng đơn vị được kiểm toán hay không. Từ đó đưa ra kết luận và những kiến nghị thích hợp nhằm hoàn thiện chương trình kiểm toán các khoản ƯTKT tại Immanuel.

  pdf88p badbuddy10 02-04-2022 10 0   Download

 • Bộ luật Lao động năm 2019 mới được ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và sẽ thay thế cho Bộ luật Lao động năm 2012 hiện hành với nhiều quy định mới. Trong đó có nhiều quy định mới về giao kết hợp đồng lao động, đây là những thay đổi có tác động lớn đến việc hình thành quan hệ lao động. Bên cạnh việc chỉ ra những điểm mới, bài viết nghiên cứu, luận giải về tính hợp lý hoặc chưa thực sự hợp lý trong các quy định mới về giao kết hợp đồng lao động.

  pdf4p viottohahn 30-03-2022 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Luật kết hợp cơ sở
p_strCode=luatkethopcoso

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2