intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013

Xem 1-20 trên 95 kết quả Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013
 • Bài viết này trình bày và phân tích những điểm mới chủ yếu của Luật KH&CN 2013 (so với Luật KH&CN 2000) - đạo luật gốc, cơ sở pháp lý mới, cao nhất cho những bước đột phá trong phát triển KH&CN của Việt Nam trong những năm tới.

  pdf17p jangni6 07-05-2018 18 2   Download

 • Thông tư Số: 07/2014/TT-BKHCN Qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư ban hành căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013.

  doc46p minhvanthuan 31-10-2014 74 2   Download

 • Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ban hành quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ. Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;...

  pdf34p bachma49 28-12-2017 16 0   Download

 • Thông tư số 17/2015/TT-BKHCN quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia. Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;...

  doc8p bachma49 06-01-2018 10 0   Download

 • Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN quy định tổ chức quản lý đề án "hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025". Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

  doc10p kieuvinha321 11-09-2018 4 0   Download

 • Thông tư 09/2018/TT-BGDĐT quy định về quản lý Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013;

  doc64p kieuvinha321 11-09-2018 3 0   Download

 • Đề tài gồm 3 chương, được xây dựng theo các nội dung sau: Điểm mới và các quy định của Hiến pháp 2013 liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ 4 bản của công dân, thực trạng và đề xuất biện pháp thể chế hóa nhằm hoàn thiện một số quy định liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong lĩnh vực th...

  pdf6p hanh_tv22 14-03-2019 11 1   Download

 • Quyết định số 996/QĐ-UBND về đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc sở khoa học và công nghệ ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

  pdf8p conduongmauxanh1234 21-03-2014 16 0   Download

 • Thông tư Số: 09/2014/TT-BKHCN Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. Thông tư ban hành căn cứ và Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013.

  doc11p minhvanthuan 31-10-2014 32 0   Download

 • Quyết định số 30/QĐ-TTg năm 2016 Về việc tổ chức và hoạt động của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Căn cức Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2013;...

  pdf2p bachma49 28-12-2017 7 0   Download

 • Thông tư số 27/2015/TT-BKHCN quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;...

  doc14p bachma49 06-01-2018 5 0   Download

 • Nghị định số 213/2013/NĐ-­CP Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;...

  doc11p bachma49 06-01-2018 13 0   Download

 • Luật số 29/2013/QH13 của quốc hội ban hành luật khoa học và công nghệ, mời các bạn tham khảo để hiểu rõ hơn về luật khoa học công nghệ Việt Nam.

  pdf82p conduongmauxanh1234 21-03-2014 36 2   Download

 • Lệnh số 03/2013/L-CTN về việc công bố luật Khoa Học Công Nghệ của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf3p conduongmauxanh1234 21-03-2014 24 0   Download

 • Quyết định 2866/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2014 do tỉnh Khánh Hòa ban hành.

  doc11p tichtutite 17-06-2014 18 0   Download

 • Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ban hành về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

  pdf5p bachma46 02-11-2017 11 0   Download

 • Quyết định 2929/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf2p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 35 3   Download

 • Quyết định 1586/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án Phổ biến kiến thức Khoa học và Công nghệ của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013-2015.

  doc3p tienthanhcong7892 24-05-2014 30 3   Download

 • Quyết định 1966/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án mở rộng "Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Khoa học và Công nghệ" do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành.

  doc7p tienthanhcong7892 24-05-2014 18 1   Download

 • Quyết định 2075/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  doc6p tichtutite 17-06-2014 18 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013
p_strCode=luatkhoahocvacongnghenam2013

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản