Luật sỹ quan quân đội nhân dân việt nam

Xem 1-3 trên 3 kết quả Luật sỹ quan quân đội nhân dân việt nam
  • Điều 1. Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (sau đây gọi là sĩ quan) là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được Nhà nước phong quân hàm cấp Uý, cấp Tá, cấp Tướng. Quân phục, cấp hiệu, phù hiệu của sĩ quan do Chính phủ quy định.

    pdf19p truongbao 10-07-2009 2048 136   Download

  • Luật số 45-LCT/HĐNN8 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật về Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam do Quốc hội ban hành

    pdf3p lawbmhc2 24-11-2009 68 9   Download

  • Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành công rực rỡ như tốc độ tăng trưởng bình quân của những năm gần đây luôn đạt trên 7%, đời sống của đại bộ phận nhân dân được cải thiện đáng kể....Trong tình hình đất nước đang chuyển sang nền kinh tế thị trường, với những quy luật cạnh tranh khốc liệt thì vấn đề tồn tại và phát triển của những doanh nghiệp kinh doanh là một vấn đề cần được đặc biệt quan tâm.

    pdf51p inspiron1212 01-11-2012 162 75   Download

Đồng bộ tài khoản