intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Luật thuế thu nhập cá nhân

Tham khảo và download 16 Luật thuế thu nhập cá nhân chọn lọc sau:
 • Bài giảng Luật Thuế thu nhập cá nhân trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), khái niệm thuế TNCN, đặc điểm của thuế TNCN, vai trò của thuế TNCN, Luật thuế TNCN 04/2007/QH12 và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf78p youcanletgo_05 21-01-2016 143 13   Download

 • Luật thuế thu nhập cá nhân và văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 1 có nội dung trình bày về luật thuế thu nhập các nhân, Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 319 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số diều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Thông tư số 84/2008TT-BTC ngày 30 - 09 - 2008 của Bộ Tài chính hướng dẩn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ- CP ngày 08 - 9 - 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

  pdf60p hoa_khoai91 05-06-2014 144 20   Download

 • Luật thuế thu nhập cá nhân và văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 2 có nội dung trình bày về Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27 - 03 - 2009 của Bộ tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 - 09 - 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều cùa Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 - 9 - 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và các thông tư khác.

  pdf178p hoa_khoai91 05-06-2014 138 16   Download

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 11 KK-TNCN) dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc6p ocmo999 26-02-2021 49 2   Download

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 04 CNV-TNCN) áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế. Được ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc3p ocmo999 26-02-2021 60 1   Download

 • Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 03 KK-TNCN) dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p ocmo999 26-02-2021 35 2   Download

 • Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 02 KK-TNCN) dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công. Được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p ocmo999 26-02-2021 35 1   Download

 • Nghiên cứu tập trung phân tích tình hình quản lý thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ chuyển nhượng bất động sản (BĐS) tại Chi cục Thuế huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, nhằm đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý thu thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS trên địa bàn huyện Gia Lâm. Nghiên cứu đã lựa chọn mẫu khảo sát 200 cá nhân có chuyển nhượng BĐS tại 4 xã/thị trấn, nơi có hoạt động chuyển nhượng BĐS diễn ra mạnh của huyện là Trâu Quỳ, Đa Tốn, Kiêu Kỵ và Đông Dư năm 2019, và phỏng vấn cán bộ quản lý thuế TNCN tại Chi cục.

  pdf10p gaocaolon8 09-11-2020 49 7   Download

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 09 KK-TNCN) dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh. Được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p ocmo999 26-02-2021 19 0   Download

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 06 KK-TNCN) dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú. Được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

  doc2p ocmo999 26-02-2021 28 0   Download

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 02 QTT-TNCN) áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Được ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

  doc3p ocmo999 26-02-2021 38 1   Download

 • Xác nhận miễn thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 02 XNMT) đối với thu nhập từ việc thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam của chuyên gia nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc1p ocmo999 26-02-2021 28 1   Download

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 07 KK-TNCN) dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc3p ocmo999 26-02-2021 45 1   Download

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 05 KK-TNCN) dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân. Được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p ocmo999 26-02-2021 35 0   Download

 • Sau đây là Mẫu số: 03/TBT-BĐS-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) – Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc4p nhtanhbi 28-07-2015 549 26   Download

 • Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 06 TNCN) được áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p ocmo999 26-02-2021 38 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

strTagCode=luat-thue-thu-nhap-ca-nhan

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2