intTypePromotion=1
ADSENSE

Lệ phí trước bạ

Xem 1-20 trên 546 kết quả Lệ phí trước bạ
 • Mẫu Thông báo nộp phí trước bạ nhà, đất (Mẫu số: 01-1/LPTB) được ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2011/TT-BTC ngày 28/02 /2010 của Bộ Tài chính. Mẫu nêu rõ 3 nội dung: định danh về người nộp thuế, đặc điểm tài sản, lệ phí trước bạ do cơ quan thuế tính, phần xử lý phạt chậm nộp lệ phí trước bạ.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 1 0   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp về cải cách thủ tục trong hoạt động thu, nộp thuế" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thủ tục khai thuế; Thuế môn bài; Thuế thu nhập cá nhân; Thuế tiêu thụ đặc biệt; Tiền sử dụng đất; Thuế sử dụng đất nông nghiệp; Lệ phí trước bạ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf188p viginnirometty 04-05-2022 29 8   Download

 • Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ban hành về việc quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoaquynh70 28-01-2022 6 0   Download

 • (NB) Giáo trình Thuế - Kế toán Thuế (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 2 nhằm cung cấp cho bạn những kiến thức về các khoản thuế khác và lệ phí khác; thuế tài nguyên; thuế môn bài và lệ phí trước bạ. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung giáo trình này.

  pdf54p paddington36 05-01-2022 23 3   Download

 • Thông báo nộp tiền (Mẫu số 01/TB-LPTB) về lệ phí trước bạ nhà, đất. Được Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành về lệ phí trước bạ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc3p ocmo999 01-03-2021 16 1   Download

 • Thông báo nộp tiền (Mẫu số 02/TB-LPTB) về lệ phí trước bạ đối với tài sản khác trừ nhà, đất được căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành về lệ phí trước bạ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc2p ocmo999 01-03-2021 18 1   Download

 • Mẫu Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (Mẫu số: 01-1/LPTB) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc2p ocmo999 01-03-2021 12 0   Download

 • Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (Mẫu số: 01/LPTB) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc2p ocmo999 01-03-2021 27 3   Download

 • Tờ khai lệ phí trước bạ (Mẫu số: 02/LPTB) áp dụng đối với tài sản là máy bay, ô tô, xe máy, tàu, thuyền, súng săn, súng thể thao. Được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/12013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc3p ocmo999 01-03-2021 45 2   Download

 • Công văn số 2294/TCT-CS năm 2019 về giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p yuziyuan 23-06-2020 3 0   Download

 • Công văn số 2331/TCT-CS năm 2019 về giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p yuziyuan 23-06-2020 3 0   Download

 • Công văn số 4506/CT-TTHT năm 2019 về thanh lý tài sản của Văn phòng đại diện do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p yuziyuan 23-06-2020 1 0   Download

 • Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ban hành việc Bãi bỏ Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với Xe máy điện.

  doc1p ngaohaicoi999 26-06-2020 5 0   Download

 • Công văn số 2581/TCT-CS năm 2019 về lệ phí trước bạ đối với ô tô kéo xe, chở xe do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p jiangfengmian 17-06-2020 4 0   Download

 • Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ban hành quy định việc thưởng vượt dự toán thu điều tiết đối với khoản thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ tài sản. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc2p tomtit999 12-06-2020 4 0   Download

 • Công văn số 3382/TCT-TTKTT năm 2019 về kiểm tra đối với doanh nghiệp vận tải có xe chạy hợp đồng do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p jiangwanyin 02-06-2020 3 0   Download

 • Công văn số 3789/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p jiangwanyin 02-06-2020 1 0   Download

 • Công văn số 4145/TCT-CS năm 2019 về giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p jiangwanyin 02-06-2020 11 1   Download

 • Công văn số 78139/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và lệ phí trước bạ sau sáp nhập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p jiangwanyin 02-06-2020 2 0   Download

 • Quyết định 2064/2019/QĐ-BTC ban hành Bảng giá điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy ban hành kèm theo Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 09/4/2019 và Quyết định số 1112/QĐ-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  doc9p cotithanh999 05-05-2020 6 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lệ phí trước bạ
p_strCode=lephitruocba

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2