intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật thuế xuất khẩu

Xem 1-0 trên 0 kết quả Luật thuế xuất khẩu
 • Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng - Chương 3: Pháp luật về thuế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: pháp luật thuế giá trị gia tăng; pháp luật về thuế xuất khẩu – thuế nhập khẩu; pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt; pháp luật về thuế thu nhập;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf68p hidetoshidekisugi 16-06-2022 3 1   Download

 • Thực hiện đề tài này tác giả mong muốn nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện những vấn đề lý luận về hàng rào phi thuế quan theo quy định của luật pháp quốc tế làm cơ sở để đánh giá thực trạng xây dựng, sử dụng hàng rào phi thuế quan trong hoạt động quản lý hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc; từ đó đề xuất phương hƣớng, giải pháp trong xây dựng và việc sử dụng hàng rào phi thuế quan để quản lý có hiệu quả việc nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc.

  pdf100p badbuddy09 29-03-2022 40 3   Download

 • Bài viết trình bày về vụ kiện chống trợ cấp DS 486 (Liên minh Châu Âu – Các biện pháp đối kháng áp đặt đối với một số loại terephthalate polyetylen từ Pakistan) và rút ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam liên quan tới quá trình điều tra chống trợ cấp tại quốc gia thành viên như xem xét “thoái thu vượt mức” khi xác định một chương trình hoàn thuế có là trợ cấp hay không; xem xét nguyên nhân “xác thật và đáng kể” khi phân tích mối quan hệ nhân quả giữa nhập khẩu được trợ cấp và thiệt hại củangành sản xuất trong nước; và minh bạch thông tin các chuyến thăm xác minh theo Hiệp định về trợcấp và c...

  pdf7p cuchoami2510 29-03-2022 16 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận về thuế xuất nhập khẩu và cam kết về thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam khi gia nhập WTO, đề tài đánh giá khái quát thực trạng các quy định của pháp luật Việt Nam về thuế xuất nhập khẩu trong điều kiện thực thi cam kết WTO.

  pdf96p badbuddy07 11-03-2022 6 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là để làm rõ một số nội dung pháp lý, cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề TNPL của đối tượng nộp thuế do vi phạm pháp luật HQ về TXK, TNK. Qua đó, đánh giá tổng thể thực trạng áp dụng trong những năm qua, chỉ ra những tồn tại, đồng thời có sự so sánh quy định này với quy định của một số nước trên thế giới để kiến nghị việc hoàn thiện pháp luật về HQ khi thực hiện việc quản lý TXK, TNK trước yêu cầu đổi mới và hoàn thiện các quy định pháp luật này tại Việt Nam.

  pdf102p badbuddy07 11-03-2022 11 3   Download

 • Việc nghiên cứu đề tài này nhằm mục đích làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về hàng rào thương mại phi thuế quan của WTO, xây dựng lý luận và thực tiễn cho các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam, phù hợp với nghĩa vụ xóa bỏ rào cản thương mại với WTO. Đề tài cũng làm rõ các quy định về hàng rào thương mại phi thuế quan tại một số thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam như Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản...

  pdf106p badbuddy07 26-02-2022 24 2   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận, phân tích thực trạng quá trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế, kinh nghiệm thực tiễn từ Hải quan một số nước và đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế xác định trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu nói chung và áp dụng hiệu quả Hiệp định cho phù hợp với thực tiễn đất nước và quốc tế.

  pdf146p badbuddy07 26-02-2022 11 0   Download

 • Quyết định số 786/2021/QĐ-BCT ban hành về việc Kết quả rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn dân quốc (Mã vụ việc: NR01.AD04). Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017. Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 10 0   Download

 • Mục đích Luận văn là chọn lọc và hệ thống hóa một số vấn đề cơ bản về thuế XK, thuế NK; đưa ra một cái nhìn tổng quát nhất các vấn đề lý luận về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thực trạng pháp luật Việt Nam và thực tiễn áp dụng về vấn đề này tại Cục Hải quan TP Đà Nẵng.

  pdf124p badbuddy05 16-02-2022 13 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu luận văn là đưa ra một cái nhìn tổng quát nhất các vấn đề lý luận về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thực trạng pháp luật Việt Nam và thực tiễn áp dụng về vấn đề này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf130p badbuddy05 16-02-2022 4 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu những vấn đề lí luận cơ bản về thuế giá trị gia tăng, về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng và thi hành pháp luật về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng; phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng từ đó có những kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam cũng như đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

  pdf86p badbuddy04 11-02-2022 12 1   Download

 • Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc142p hoaquynh70 28-01-2022 3 0   Download

 • Nghị định số 53/2021/NĐ-CP ban hành về việc biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-Len giai đoạn 2021 - 2022. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc3p hoaquynh70 28-01-2022 13 1   Download

 • Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của chính phủ và nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

  doc39p hoaquynh70 28-01-2022 11 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tổng kết được hệ thống cơ sở pháp lý cho hoạt động thương mại biên giới Việt –Trung, từ đó đánh giá được thực trạng công tác quản lý hàng hóa nhập khẩu qua biên giới và đưa ra được hệ thống giải pháp quản lý có hiệu quả hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới. Tránh thất thoát nguồn thu từ thuế cho nhà nước cũng như chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu giữa 2 nước.

  pdf84p badbuddy02 24-01-2022 11 1   Download

 • Thảo luận nhóm môn Luật thuế gồm các câu hỏi ôn tập có lời giải chi tiết và một số tình huống về Luật thuế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung tài liệu.

  doc30p trangui 19-12-2021 49 3   Download

 • Sổ tay này cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến thời điểm 31/12/2020. Sổ tay này chỉ đưa ra những hướng dẫn mang tính tổng quát nhất. Việc áp dụng các quy định có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp và từng giao dịch cụ thể, do đó xin quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn của chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

  pdf42p vibigates 04-11-2021 28 1   Download

 • Bài viết trình bày các nội dung chính sau: Biện pháp hạn ngạch thuế quan trong thương mại quốc tế; Quy định về hạn ngạch của EU đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam; Những lưu ý nhằm đáp ứng quy định của EU về hạn ngạch thuế quan đối với Việt Nam.

  pdf7p vivacation2711 18-10-2021 10 1   Download

 • Giáo trình Thuế dùng cho sinh viên các ngành Kinh tế- Kỹ thuật trình bày những kiến thức chung về thuế, các luật thuế hiện hành của Việt Nam và các nguyên tắc quản trị thuế. Giáo trình được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf101p lovebychance10 25-09-2021 16 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về KSNB, kiểm soát thuế NK tại cơ quan hải quan. Đánh giá thực trạng kiểm soát thuế NK tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam, chỉ ra những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại. Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát thuế NK tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.

  pdf25p chuboxinhxan 17-09-2021 13 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Luật thuế xuất khẩu
p_strCode=luatthuexuatkhau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2