intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật Thủy sản

Xem 1-20 trên 1194 kết quả Luật Thủy sản
 • Qua việc nghiên cứu một cách có hệ thống các vấn đề về khai thác chung dòng sông Mê Kông, lấy đó làm cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế hợp tác khai thác chung dòng sông Mê Kông trong giai đoạn hiện nay. Luận văn có mục đích nâng cao nhận thức và hiểu biết sâu hơn về cơ chế hợp tác khai thác chung dòng sông Mê Kông, làm rõ các cơ sở pháp lý, sự tác động ảnh hưởng cũng như đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn cơ chế khai thác chung sông Mê Kông giữa các quốc gia liên quan với Việt Nam.

  pdf147p badbuddy08 16-03-2022 8 0   Download

 • Hậu quả tai nạn giao thông đường thủy nội địa là rất lớn, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người tham gia giao thông mà còn gây thiệt hại về tài sản, phương tiện, công trình liên quan. Do đó, nhiệm vụ điều tra, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định pháp luật các vụ vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường thủy nội địa là một yêu cầu tất yếu, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa ở nước ta.

  pdf6p vilouispasteur 11-03-2022 10 0   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là góp phần làm rõ hơn nội dung của Hiệp định năm 1995 trong mối tương quan với các điều ước quốc tế về thuỷ sản có liên quan, đồng thời, nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của một số quốc gia trên thế giới trong việc gia nhập và thực hiện Hiệp định này. Trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến trình để Việt Nam sớm gia nhập Hiệp định này.

  pdf95p badbuddy06 04-03-2022 25 1   Download

 • Nghị quyết 80/NQ-CP năm 2021 ban hành về giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 5 0   Download

 • Bài giảng Luật môi trường: Bài 5 Pháp luật về bảo vệ các nguồn tài nguyên với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm, vai trò tài nguyên; trình bày được nội dung pháp luật về bảo vệ các nguồn tài nguyên: Tài nguyên nước; Tài nguyên thủy sản; Tài nguyên rừng.

  pdf62p hoathachthao090 10-02-2022 9 2   Download

 • Quyết định số 1408/2021/QĐ-TTg ban hành về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021 - 2030. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc19p hoalanvender 31-01-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 1664/2021/QĐ-TTg ban hành về việc phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc17p hoalanvender 31-01-2022 5 0   Download

 • Quyết định số 2264/2021/QĐ-TTg ban hành về việc về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách phát triển thủy sản. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 89 0   Download

 • Nghị định 04/2022/NĐ-CP ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc36p hoaquynh70 28-01-2022 31 0   Download

 • Trên cơ sở nhận diện thực trạng phát triển CBTS theo hướng bền vững, chỉ ra những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất các phương hướng và giải pháp khả thi, phù hợp để phát triển bền vững, đồng thời góp phần cải thiện tình hình môi trường ở các doanh nghiệp ngành CBTS, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất công nghiệp ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong thời gian tới.

  pdf79p guitaracoustic10 08-01-2022 7 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu các vấn đề về pháp lý, về các quy định của pháp luật có liên quan đến BVNLTS; đánh giá thực trạng về vấn đề BVNLTS ở Cà Mau thời gian qua, có các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật và đề xuất giải pháp trong công tác BVNLTS.

  pdf73p guitaracoustic10 08-01-2022 4 0   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu Pháp luật về ATTP, các chính sách pháp luật về ATTP trong sản xuất, kinh doanh thủy sản; những bất cập hạn chế trong các quy định đó; thực trạng tình hình vi phạm về ATTP trong sản xuất, kinh doanh thủy sản tại Cà Mau; những nguyên nhân và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ATTP trong thời gian tới.

  pdf94p guitaracoustic10 08-01-2022 15 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu đánh giá thực trạng quy định của pháp luật và áp dụng pháp luật đối với lao động trong ngành chế biến thủy sản ở Cà Mau. Thông qua đó đề xuất một số định hướng và kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật để hỗ trợ và nâng cao chất lượng lao động trong ngành thuỷ sản Cà Mau.

  pdf64p guitaracoustic10 08-01-2022 10 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ những đặc thù trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực kinh doanh thủy hải sản là cơ sở lý luận cho việc đánh giá thực tiễn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực kinh doanh thủy hải sản tại tỉnh Bến Tre trên cơ sở pháp luật Việt Nam hiện hành.

  pdf69p guitaracoustic10 08-01-2022 3 1   Download

 • Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về vấn đề xử lý vi phạm hợp đồng, các quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, cũng như thực tiễn thực hiện trong những năm vừa qua. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf66p guitaracoustic10 08-01-2022 12 0   Download

 • Bài giảng Pháp luật tài nguyên và môi trường cung cấp cho người học những kiến thức như: Pháp luật tài nguyên nước; pháp luật tài nguyên khoáng sản; pháp luật môi trường; pháp luật khí tượng thuỷ văn; pháp luật đo đạc và bản đồ; pháp luật xây dựng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p caphesuadathemtieu 06-01-2022 13 1   Download

 • Bài giảng Khí tượng nông nghiệp: Giới thiệu môn học được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên nắm được các kiến thức về định nghĩa khí tượng nông nghiệp; đại cương khí tượng nông nghiệp; quy luật hình thành, diễn biến các yếu tố khí tượng; vai trò của các yếu tố khí tượng trong sản xuất (cây trồng, vật nuôi, thủy sản);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf3p bachkhinhdaluu 10-12-2021 10 0   Download

 • Thông qua kết quả chuyến khảo sát thực tế tại 10 tỉnh Nam Trung bộ và Nam bộ trong tháng 6 năm 2016, chúng tôi muốn chia sẻ trong bài tham luận này những ý kiến thu thập được từ thị trường lao động nhằm giúp các thầy cô nắm bắt được nhu cầu của thực tiễn để từ đó mỗi người sẽ tự suy ngẫm và xác định được vai trò, trách nhiệm và những việc phải làm trên cương vị công tác của mình nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ Chế biến Thủy sản nói riêng và chất lượng đào tạo của khoa Công nghệ Thực phẩm nói chung.

  pdf4p vibigates 04-11-2021 16 0   Download

 • Nghiên cứu này thực hiện nhằm mục đích đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Giao Thủy. Để khắc phục những vấn đề tồn tại, bất cập trong hoạt động của chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Giao Thủy, cần thực hiện các nhóm giải pháp về chính sách, pháp luật, giải pháp cơ sở vật chất, kỹ thuật, giải pháp nguồn nhân lực và giải pháp tổ chức thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p retaliation 18-08-2021 22 2   Download

 • Môn học sẽ cung cấp vấn đề pháp lý của Việt Nam liên quan đến những khái niệm, sự phát triển của Luật môi trường, hệ thống cơ quan quản lý đối với môi trường, và các chế định cơ bản trong Luật môi trường như tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo dự đoán tác động đối với môi trường, quản lý chất thải, cũng như các quy định về bảo vệ thành phần môi trường và tài nguyên thiên nhiên như: đất, nước, không khí, khoáng sản, thủy sản và rừng.

  pdf52p vankhanhleha1311 11-07-2021 23 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword= Luật Thủy sản
p_strCode=luatthuysan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2