intTypePromotion=1
ADSENSE

Lược đồ chữ ký số mù

Xem 1-10 trên 10 kết quả Lược đồ chữ ký số mù
 • Phát triển lược đồ chữ ký số mù

  pdf7p wangziyi_1307 26-04-2022 2 0   Download

 • Bài viết đề xuất xây dựng 2 lược đồ chữ ký số mù từ việc phát triển lược đồ chữ ký số trên cơ sở bài toán logarithm rời rạc. Các lược đồ mới đề xuất ở đây có mức độ an toàn cao hơn về khả năng chống tấn công làm lộ nguồn gốc của bản tin được ký so với một số lược đồ đã biết trước đó trong thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p luuhongdung 09-09-2021 42 35   Download

 • The paper focuses on analyzing weaknesses which can be attacked reveals the origin of a message being signed by known blind digital scheme, which proposed a new scheme have higher degree of security in a sense of keeping secret the source of the signed message. It will meet the demand of the real.

  pdf10p luuhongdung 07-09-2021 45 38   Download

 • Bài viết đề xuất lược đồ chữ ký số mù được phát triển dựa trên tính khó của bài toán logarit rời rạc. Ưu điểm của lược đồ mới đề xuất ở đây là có mức độ an toàn cao hơn so với các lược đồ đã được công bố trước đó về khả năng chống lại kiểu tấn công làm lộ nguồn gốc bản tin được ký. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p luuhongdung 04-09-2021 74 64   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là cung cấp một số đảm bảo toán học cho một số phiên bản lược đồ chữ ký số mù, chữ ký số tập thể mù được xây dựng từ các chuẩn chữ ký số và chữ ký số phổ biến đã được chứng minh về tính hiệu quả và an toàn. Đồng thời nghiên cứu thêm giao thức ký số mới làm cơ sở xây dựng lược đồ chữ ký số mù có kích thước khoá ngắn hơn trong khi vẫn đảm bảo mức độ an toàn như các lược đồ đã công bố.

  pdf169p petsematary 05-06-2021 15 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là cung cấp một số đảm bảo toán học cho một số phiên bản lược đồ chữ ký số mù, chữ ký số tập thể mù được xây dựng từ các chuẩn chữ ký số và chữ ký số phổ biến đã được chứng minh về tính hiệu quả và an toàn. Đồng thời nghiên cứu thêm giao thức ký số mới làm cơ sở xây dựng lược đồ chữ ký số mù có kích thước khoá ngắn hơn trong khi vẫn đảm bảo mức độ an toàn như các lược đồ đã công bố.

  pdf27p petsematary 05-06-2021 6 0   Download

 • Bài viết này đề xuất một lược đồ bầu cử điện tử (E-Voting) ẩn danh dựa trên lược đồ chữ ký số tập thể mù trên cơ sở bài toán DLP và ECDLP. Lược đồ đề xuất đảm bảo được các tính chất cơ bản của một lược đồ bầu cử điện tử như tính riêng tư của cử tri, không lộ thông tin bầu cử, chống cưỡng chế, chính xác, công bằng, khả năng kiểm chứng, dân chủ và tính an toàn của hệ thống.

  pdf9p angicungduoc3 18-03-2020 26 2   Download

 • Bài viết đề xuất lược đồ chữ ký số mù phát triển từ một lược đồ chữ ký được xây dựng dựa trên tính khó của bài toán logarit rời rạc. Ưu điểm của lược đồ mới đề xuất ở đây là có mức độ an toàn cao hơn so với các lược đồ đã được công bố trước đó xét về khả năng chống lại kiểu tấn công làm lộ nguồn gốc bản tin được ký.

  pdf9p visumika2711 17-07-2019 86 22   Download

 • Bài báo này đề xuất một lược đồ chữ ký số mù và chữ ký số tập thể mù mới. Mà cơ sở toán học của các sơ đồ này là dựa trên độ khó của hai bài toán logarit rời rạc: trên trường số nguyên và trên đường cong Elliptic. Đây là các lược đồ chữ ký số mù đầu tiên được đề xuất dựa trên sự kết hợp của hai bài toán khó: DLP và ECDLP.

  pdf9p blackwidow123 15-06-2018 57 3   Download

 • Bài báo "Lược đồ chữ ký số mù xây dựng trên bài toán khai căn" đề xuất một lược đồ chữ ký số mù phát triển từ một dạng lược đồ chữ ký số được xây dựng dựa trên tính khó của bài toán khai căn trên vành Zn=p.q, ở đây p, q là các số nguyên tố phân biệt. Lược đồ chữ ký mới đề xuất có mức độ an toàn cao hơn so với các lược đồ đã được công bố trước đó về khả năng giữ bí mật nguồn gốc bản tin được ký.

  pdf11p luuhongdung 31-12-2015 1129 1024   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lược đồ chữ ký số mù
p_strCode=luocdochukysomu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2